Ольга Вячеславівна Шолудько – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування з навчально-методичної роботи; член групи розробників освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

У 1993 році закінчила Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві» і отримала кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку і фінансів».

Після здобуття вищої освіти обіймала посаду бухгалтера.

З 1995 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Вдосконалення функціонування ринку продукції скотарства (на матеріалах Львівської області)».

У 2007 році отримала вчене звання доцента.

У 2016–2017 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛНАУ.

Викладає навчальні дисципліни: для здобувачів ОС «Бакалавр» – «Фінанси», «Фінансовий ринок та операції з цінними паперами», «Публічні і місцеві фінанси»; ОС «Магістр» – «Фінансовий контролінг».

У 2018–2019 роках пройшла стажування та підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка та в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2019 р. пройшла курси з вивчення комп’ютерної програми М.Е.Doc.

Основні напрями наукових досліджень: вдосконалення фінансово-кредитного механізму, фінансова поведінка суб’єктів господарювання.

Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0003-2264-5638; Researcher ID AAG-3558-2021.

Індекс Гірша у Google Академія – 5.

Основні публікації:

  • Онисько С.М., Содома Р.І., Шолудько О.В. Моніторинг кредитних ризиків банків-кредиторів АПК. «Облік і фінанси» / «Accounting and Finance»: наук.-вироб. журнал. – К.: Юр.-Агро-Веста – 2015. – №3 (69) – С. 108-115.
  • Грицина О.В., Шолудько О.В. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи в Україні. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2017. № 24(1). – С. 85-89.
  • Шолудько О.В., Грицина О.В., Рубай О.В. Фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал ЛНАУ: Аграрна економіка. 2017. Т.10. №3-4. – С.106-112.
  • Шолудько О.В., Онисько С.М., Грицина О.В. Важливість використання фінансового моніторингу в ході здійснення фінансового контролінгу. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2018. № 25. – С. 45-53.
  • Грицина О.В., Шолудько О.В. Реформування пенсійної системи України. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2018. № 25. – С. 65-73.
  • Грицина О.В., Шолудько О.В., Содома Р.І. Пенсійна реформа в Україні: реалії та перспективи. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 3(67). 2019. – С. 150-155.
  • Шолудько О.В., Грицина О.В. Особливості фінансової поведінки домогосподарств та їх адаптація до сучасних економічних реалій. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. № 25. – С. 65-73.
  • Грицина О.В., Шолудько О.В. Фінансові аспекти розвитку аграрного страхового ринку. Scientific works: Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries-2nd ISSUE. – Bratislava, 2019. – С. 61-67.
  • Syniavska L., Grytsyna O., Cherevko H., Sholudko O., Sodoma R. (2020) Direct Taxation of Agricultural Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-5, January 2020, Volume-9 Issue-2, July 2020. рр. 303-307. (Scopus).