Андрій Володимирович Колодій – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

У 1999 році закінчив з відзнакою Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент» з присвоєнням кваліфікації «Економіст-організатор зовнішньоекономічної діяльності».

З 4.08.1999 р. до 30.11.1999 р. – економіст сільськогосподарського виробничого кооперативу «Нагорянський» Пустомитівського району Львівської області.

З 07.12.1999 р. до 29.08.2003 р. – головний спеціаліст відділу організації впровадження персоніфікованого обліку управління Пенсійного фонду України в Жовківському районі Львівської області.

З 2003 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств».

У 2013 році отримав вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»: «Державні фінанси та бюджетна система», «Соціальне страхування та соціальний захист», «Фінанси, гроші та кредит», «Грошово-кредитні системи».

У 2018 році пройшов стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 р. пройшов тестування на знання іноземної мови у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка» і склав його на рівень B2 (24.06.2020 р.).

Основні напрями наукових досліджень: «Перспективи розвитку та реформування системи пенсійного страхування України».

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-9320-6379; Researcher ID AAG-3458-2021.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

  • Yanyshyn Ya., Kolodiy A., Kolodii I. Financial risks of agro-industrial complex enterprises in the conditions of a pandemic and implementation of anti-crisis measures for their leveling. Scientific Papers. Series: Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 4, 2020. pp. 589-594. (Web of Science).
  • Колодій А.В., Грицина О.В. Оцінка грошової маси України: стан, структура та тенденції її зміни. Економічний вісник Дніпровської політехніки. Науковий журнал. № 3 (71), Дніпро, 2020. – С. 67-73.
  • Грубінка І.І., Колодій А.В. Аналіз деяких показників стану депозитних вкладів банківської системи України. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2020. № 27. – С. 113-116.
  • Черевко Г., Колодій А., Шугало В. Еколого-економічна ефективність переробки побутових та промислових відходів на біогаз. Аграрна економіка. 2019. Т. 12. № 1-2. – С. 98-107.
  • Агрес О.Г., Колодій А.В. Bancassurance як процес співпраці банківського й страхового бізнесу. Науковий журнал ЛНАУ : Аграрна економіка. – Львів : Львівський національний аграрний університет. 2018. Т. 11. № 1-2. – С.45-53.
  • Галанець В.В., Колодій А.В. Державне управління сталим розвитком АПК України в контексті європейської інтеграції. Scientific works: Problems of implementation of information technologies in the economy of V-4 countries – 2-nd ISSUE. Bratislava, 2019. – С. 37-42.
  • Колодій А.В. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2018. № 25. – С. 87-97.
  • Колодій А.В. Необхідність здійснення актуарних розрахунків у системі пенсійного страхування. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2016. № 23(1). – С. 172-178.
  • Колодій А.В. Недержавні пенсійні фонди як одна із системоутворювальних складових пенсійної системи України. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 3-4. – С. 36-44.
  • Східницька Г.В., Колодій А.В. Особливості розвитку недержавних пенсійних фондів та перспективи запровадження обов’язкових професійних пенсійних систем в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського). 2015. Вип. 3. – С. 805-810.