Іван Миколайович Тофан – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

У 1993 році закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

З липня 1993 року до жовтня 1997 року працював у фінансово-бухгалтерському відділі Управління сільського господарства Львівської облдержадміністрації.

З листопада 1997 року до березня 1999 року працював у Відділенні Державного казначейства у Шевченківському районі м. Львова.

З липня 1999 року – на науково-педагогічній роботі у ЛНАУ.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і розвиток системи цінового та ринкового моніторингу в АПК Львівської області».

У вересні-листопаді 2003 року пройшов навчальне стажування у Пенсильванському університеті (США).

У 2005 році отримав вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр» – «Податкова система України», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Податкова справа»; для студентів ОС «Магістр» – «Податковий менеджмент та податковий екаунтинг».

Протягом 2005 року проходив навчання за програмою дорадництва у сільському господарстві, яке проводилось працівниками Міністерства сільського господарства та продовольства на базі Управління АПК у Львівській області. За результатами навчання присвоєне звання експерта-дорадника з питань оподаткування у сільському господарстві.

У 2006 році проходив тижневе стажування з питань дорадництва у Люблінському воєводстві (м. Пулави, Польща).

У 2010 році пройшов підвищення кваліфікації з питань вдосконалення педагогічної майстерності в Прикарпатському національному університеті на кафедрі фінансів і кредиту (керівник – І.Г. Ткачук).

У 2015 році пройшов підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка з питань освоєння новітніх методик викладання фінансових дисциплін на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту (керівник – М.І. Крупка).

У 2016 році пройшов міжнародне піврічне навчально-наукове стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща) і отримав сертифікат про успішне його завершення.

Основні напрями наукових досліджень: оподаткування агропромислового комплексу, подоходне та майнове оподаткування, фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-2198-9423.

Індекс Гірша в Google Академія – 5.

Основні публікації:

  • Черевко Г.В. Ціновий та ринковий моніторинг в АПК: проблеми та перспективи. Монографія / Черевко Г.В., Тофан І.М., Романюк Ю.П. // – Львів. Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТІ. – 2001. 152 с.
  • П.Т. Саблук, І.М. Тофан. Оцінка модернізації фундаментальних засад діяльності податкової служби / Саблук П.Т., Тофан І.М. // Економіка АПК. –2014. – № 4. – С. 38-43.
  • Податкова система: Підручник [Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В.]. Львів: Магнолія-2006, 2013. – 351 с.
  • Тофан І.М. Перспективи платників єдиного податку / І.М. Тофан // Науковий журнал «Бізнес Інформ» – №32014 р.,(434).Х.– С. 321-325.
  • Tofan I. N., Aspetti teorici di strategie fiscali. Italian Science Review. 2014; 4(13).PP. 220-223. Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/april/Tofan.pdf
  • I.Тofan, V. Kolodiychuk. Effetto di tassazione di sviluppo prodotti del grano sub complesso agroindustriale dell'Ucraina. Italian Science Review. 2015; 1(22). Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2015/january/Tofan.pdf PP. 79-82.
  • Тофан І. М. Проблематика адміністрування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в Україні / І. М. Тофан, О. Г. Агрес, Т.О. Шматковська // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), Ч.3, – С. 148-153. (Web of science)
  • Липчук В. В. Страховий ринок Польщі: стан та тенденції / В. В. Липчук, І. М. Тофан // Фінанси України. – 2017. – № 7. – C. 91-101.
  • V.Lypchuk, I.Tofan. Finansowe wsparcie dla rolnictwa przez państwo na Ukrainie. Przedsiębiorstwo i Finanse. Kwartalnik № 2(25), 2019 Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska. – p. 85-96. http://pif.wsfiz.edu.pl