Галина Василівна Марків – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету.

У 2008 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом магістра з обліку і аудиту (ВК № 35349582).

Після здобуття вищої освіти з 2008 р. до 2009 р. обіймала посаду головного бухгалтера у ТзОВ «Егма».

2009–2011 рр. – навчалася в аспірантурі Львівського національного аграрного університету з відривом від виробництва.

З 2010 року – на науково-педагогічній роботі.

20.03.2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Ефективність відтворення поголів’я курей у птахівничих підприємствах».

17.05.2012 р. отримала диплом кандидата економічних наук.

25.02.2016 р. отримала атестат доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ОС «Бакалавр» – «Міжнародні фінансові операції», «Банківська система та банківські операції», «Фінансова безпека та безпека банківської діяльності»; для здобувачів ОС «Магістр» – «Банківський менеджмент та безпека банківської діяльності», «Міжнародні фінанси та міжнародні фінансові операції».

У 2007 р. пройшла курси з вивчення програми 1С: Бухгалтерія 7.7.

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання (довідка № 5015-В від 21 листопада 2017 р.).

З 23.11.2018 р. до 23.05.2019 р. проходила піврічне стажування за кордоном у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща) (сертифікат від 23 травня 2019 р.).

У червні 2019 р. пройшла навчання в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти та отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника з питань економіки (№ 52/2019/1 від 25.06.2019 р.).

У червні 2019 р. пройшла курси з вивчення комп’ютерної програми М.Е.Doc.

У 2020 р. отримала сертифікат знання польської мови на рівні В2.

У 2016–2019 рр. виконувала обов’язки голови Ради молодих вчених економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

У 2016–2019 рр. виконувала обов’язки секретаря методичної комісії економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

З 2019 – заступник декана з науково-дослідної роботи економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

З 2019 – секретар вченої ради економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

Основні напрями наукових досліджень: вдосконалення фінансового механізму інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій, функціонування агропродовольчого ринку.

Автор понад 140 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0001-5292-0982; ResearcherID AAG-3811-2021.

Індекс Гірша у Web of Science – 1, індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

  • Markiv G. Ukraine. The International Money-Market: Problems And Prospects. The state and civil society: legal regulation and the partnership between the state and private business / Research articles. San Francisco, California, USA. 2014. – P. 73-79.
  • Марків Г.В. Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. 2014. – С. 41-45.
  • Марків Г. В. Сучасний стан державного боргу та ключові напрями забезпечення боргової безпеки України. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, ВІЕМ, 2015. – С. 232-239.
  • Марків Г.В., Содома Р.І. Аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки. Науковий журнал ЛНАУ: Аграрна економіка. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2018. – С. 129-136.
  • Содома Р.І., Марків Г.В., Східницька Г.В., Шматковська Т. Інноваційний проєкт з електронного банкінгу. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК, 2019. – С. 99-103.
  • Практичний посібник для фермера (організаційно-економічні та правові аспекти) [Янишин Я. С., Гончаренко Л. В., Мацьків Г. В., Гнатишин Л. Б., Марків Г.В., Прокопишин О. С.]. 2-ге вид. перер. і доп. / за заг. ред. Янишина Я. С. Кам’янка-Бузька: КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня». 2020. – 420 с.
  • Янишин Я.С., Марків Г.В. Практичний посібник Від ідеї – до бізнесу (теоретико-методичні та прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємницької діяльності) / за заг. ред. Я.С. Янишина, Г.В. Марків. м. Кам’янка-Бузька, 2020. – 684 с.
  • Yanyshyn Ya., Sodoma R., Markiv G., Skhidnytska G. «Economic efficiency of the nuts complex business in the agriculture of Ukraine». Journal «Scientific Papers». Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 2, 2020, – P. 531-536. (Web of Science)
  • Марків Г.В., Гурал-Пулрола Й. М. Засади функціонування ринку страхування у туризмі. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2020. № 27. – С. 146-152.