Оксана Григорівна Агрес – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування; член групи розробників освітньої програми ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

У 2006 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2011 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств».

У 2019 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра: «Фінанси підприємств», «Банківська система та банківські операції», «Банківська справа».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща). Тематика підвищення кваліфікації: «Банківська справа».

У 2018 р. отримала сертифікат знання англійської мови на рівні В2.

У червні 2019 р. пройшла курси з вивчення комп’ютерної програми М.Е.Doc.

Керівник студентського наукового гуртка «Фінанси, банківська справа та страхування».

Член редакційної колегії журналу «Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК», відповідальний секретар.

Основні напрями наукових досліджень: напрями вдосконалення банківського сектору, дослідження організації фінансової діяльності підприємств.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0003-3398-0933; Researcher ID AAG-3631-2021.

Індекс Гірша у Web of Science – 1, індекс Гірша в Google Академія – 5.

Основні публікації:

  • Агрес О.Г., Томашевський Ю.М. Напрями подальшого розвитку bancassurance в Україні Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, №4, 2020. – С. 45-55.
  • Садура О., Агрес О. Bancassurance як цінний інструмент розвитку фінансового ринку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Т.4. № 1, 2020. – С. 93-100.
  • Агрес О.Г., Тимків І.М. Економічна сутність співпраці банків та страхових компаній. Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал №3 (67), Дніпро, 2019. – С. 90-99.
  • Садура О., Агрес О. Роль лізингової діяльності в аграрній сфері економіки. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК, 2019. – С. 104-107.
  • Sodoma R., Agres O., Havryliuk O., Melnyk K. Innovation And Investment Development Of Ukrainian Industry. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 1, No 28 (2019). – P. 225-233.
  • Agres O., Sodoma R., Sadura O.B. Realities and prospects of Ukraine banking system. Financial and credit activity: problems of theory and practice, ДВНЗ «Університет банківської справи», Vol 2, No 23 (2017) – С. 17-23.
  • Agres O., I. Tofan, T. Shmatkovska. Problems in administration of tax on real estate other than land in Ukraine. Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 148-153.
  • Агрес О.Г., Колодій А.В. Bancassurance як процес співпраці банківського й страхового бізнесу. Аграрна економіка. 2018. Т. 11. № 1-2. – С. 45-53. (0,56 друк. арк.)
  • Агрес О.Г., Томашевський Ю.М., Садура О.Б. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур. Економічний дискурс. 2018. №12. – С. 150-155.
  • Агрес О.Г., Томашевський Ю.М., Садура О.Б. Розвиток лізингу та його перспективи в агропромисловому комплексі України [Електронний ресурс] / О.Б. Садура, О.Г. Агрес, Ю. М. Томашевський // Інфраструктура ринку. – 2019. – №28.