Юрій Володимирович Дубневич – кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого.

У 2010 році закінчив економічний факультет Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2010 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах».

У 2020 році отримав вчене звання доцента.

У 2015–2019 рр. – заступник голови Жовківської райдержадміністрації.

У 2015–2020 рр. – депутат Жовківської районної ради.

У 2018 році пройшов стажування в Державній вищій техніко-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (Польща).

У 2019–2020 рр. – завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Євгена Храпливого.

З 2020 року – гарант ОП «Менеджмент» ОС «Бакалавр».

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Економічна безпека соціально-економічних систем»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Державне та регіональне управління», «Логістика».

Основні напрями наукових досліджень: система ефективного управління відходами виробництва в агропромислових підприємствах; ефективний менеджмент в об’єднаних територіальних громадах.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-4843-6239.

Індекс Гірша у Web of Science – 2, індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Дубневич Ю.В. Біологічне паливо зі сільськогосподарської сировини в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. № 18(1). Львів, 2011. С. 132-140.

Georgij Czerewko, Jurij Dubnewycz. Produkcja oraz rynek rzepaku na Ukrainie i jego perspektywy. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 2014. S. 67-74.

H. Cherevko, Y. Dubnevych. The role of biomass in formation of energy security potential in Ukraine. An International Journal On Operation Of Farm And Agri-Food Industry Machinery «Motrol». Vol. 14, № 5 Lublin-Rzeszów, 2012. P. 31-39.

Y. Dubnevych. The Development of Hop Growing and the Basic Ways of its Improvement in Ukraine. Вісник Сумського НАУ. Суми : СНАУ, 2015. С. 88-95.

Дубневич Ю.В. Конкурентоспроможність біологічного палива на ринку енергетичних ресурсів України. Вісник Сумського НАУ : Економіка і менеджмент. Випуск 5/1(46). 2011. С. 56-58.

Г. Черевко, Ю. Дубневич, Є. Савченко. Економічні аспекти екологізації енергетичної бази в Україні. Аграрна економіка. Т. 4. № 1-4. 2011. С. 105-110.

Дубневич Ю.В. Потенціал біомаси у формуванні енергетичної безпеки України. Аграрна економіка. ЛНАУ, 2012. № 5. С. 116-128.

Г. Черевко, Ю. Дубневич. Чинники ефективності виробництва біопалива з ріпаку. Аграрна економіка. ЛНАУ, 2012. № 5. С. 116-128.

Дубневич Ю.В. Біоенергетика та її перспективі в Україні. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. 2012. Випуск 9(33). С. 380-384.

Дубневич Ю.В. Економічна доцільність виробництва біопалива з ріпаку в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. № 19(1). 2012. С. 273-280.

Дубневич Ю.В. Динаміка площ вирощування ріпаку у Львівській області. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. № 20 (1). С. 314-323.

Дубневич Ю.В. Ефективність вирощування ріпаку у Львівській області. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 4’2013(42). С. 126-132.

Дубневич Ю., Дубневич Н., Дорош У. Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Науковий журнал ЛНАУ. Аграрна економіка. Львів : Львівський національний аграрний університет, 2019.

Дубневич Ю.В., Михайлюк Н.І. Методика розрахунку спроможності для утворення об’єднаної територіальної громади. Вісник АПК Львівського НАУ. Львів : ЛНАУ, 2020.

Ю. Дубневич, Р. Попівняк, Н. Дубневич. Впровадження концепції кругової економіки в Україні. Аграрна економіка. Т. 13. ЛНАУ, 2020. № 3-4. С. 27-33.

V. Kolodiichuk, Y. Dubnevych. Technical and technological support for grain stocks management of agricultural producers in the conditions of elevator capacity deficiency in Ukraine. Scientific Papers. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20. Issue 3, 2019. P. 319-329. (Web of Science)

V. Kolodiichuk, Y. Dubnevych. Technical and economic parameters of evaluating the logistics system efficiency of the state food and grain corporation of Ukraine. Scientific Papers. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 2, 2020. P. 277-287. (Web of Science)

Yuriy Dubnevych, Ruslana Sodoma, Nataliya Dubnevych. Socio-economic development of the united territorial community within the conditions of financial decentralization. Scientific Papers. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 1/21, 2021. P. 241-253. (Web of Science).