Михайло Петрович Лизак – асистент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

У 2018 році закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Після здобуття вищої освіти у період з березня до вересня 2018 року обіймав посаду провідного фахівця навчального відділу ЛНАУ.

У травні 2018 року закінчив Старопольську вищу школу в Кельцах (Польща) та отримав диплом магістра зі спеціальності «Економіка і організація підприємств».

У жовтні 2018 року зарахований на навчання в аспірантуру ЛНАУ за спеціальністю «Економіка».

З лютого 2021 року – асистент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

Читає для студентів ОС «Бакалавр» такі навчальні дисципліни, як «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка праці та управління персоналом», «Контролінг».

Основним напрямом наукових досліджень є покращення фінансово-економічних результатів сільськогосподарських підприємств.

ORCID: 0000-0001-8902-812Х.

Основні публікації:

Онисько С.М., Лизак М.П. Дослідження економічної сутності категорії «прибуток підприємства». Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпро, 2020. № 1. С. 58-65.