Взаємодія кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого зі стейкхолдерами виступає ключовим аспектом вдосконалення освітньої діяльності, що сприяє забезпеченню актуальності освітніх програм; готує здобувачів вищої освіти до викликів сучасного ринку праці; забезпечує стратегічне планування наукових досліджень та впровадження інновацій.
Саме із цією метою 18 березня 2024 р. на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого відбулася робоча зустріч групи забезпечення ОПП «Бакалавр» та ОПП «Магістр» зі стейкхолдером – головою Новояворівської територіальної громади Володимиром Мацелюхом, ціллю якої було обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 073 «Менеджмент».
Володимиром Мацелюхом було надано цінні рекомендації щодо покращення змісту та структури освітніх програм, наголошено на посиленні практичної спрямованості навчального процесу та розвитку навичок критичного мислення та аналітичних здібностей у здобувачів вищої освіти, що стане основою для подальших дій з вдосконалення освітніх програм.