Линдюк Андрій Олександрович

У 2003 році закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент».
У 2018 р. закінчив Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Управління суспільним розвитком».
Кандидат економічних наук з 2009 року.
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2012 році.
Призначений на посаду завідувача кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу у 2021 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 12 років, у тому числі у даному закладі – 12 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: міжнародні економічні відносини, управління міжнародними проєктами, брендинг та маркетинг територій, цифровий маркетинг.

Бере участь у виконанні наукових досліджень кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу в рамках наукової тематики. Наукові дослідження тісно пов’язані з дисциплінами, які веде викладач.

Пройшов стажування у Сумському національному аграрному університеті (15 вересня – 01 листопада 2022 року).

Має 88 публікацій, з них 46 наукових та 42 навчально-методичного характеру.