28 березня 2024 року кафедрою міжнародних економічних відносин та маркетингу ЛНУП була проведена зустріч, присвячена обговоренню освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» рівня вищої освіти «Магістр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» із залученням стейкхолдерів. Під час дискусії відбувся обмін думками щодо модернізації змісту освітньої програми в контексті сучасних тенденцій та вимог ринку, а також з урахуванням глобальних викликів.
Гарант ОП, доцент Юрій Томашевський, коротко охарактеризував зміст та особливості освітньої програми, зазначив своє бачення актуальних змін програми, пов’язаних з озвученою міністерством реформою переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні. Зокрема, гарантом було запропоновано збільшити перелік освітніх компонентів, які будуть викладатися іноземною мовою.
Напрацьовані в результаті обговорення пропозиції сприятимуть удосконаленню освітнього процесу підготовки фахівців зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», модернізації ОП та її компонентів.