Ольга Іванівна Малецька – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 2003 році закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2005 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств».

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Читає дисципліни: для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» – «Бухгалтерський облік», «Облік і оподаткування»; для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» – «Адміністрування податків».

У 2017 році пройшла стажування в Лодзькому університеті суспільних наук (м. Лодзь, Польща).

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування адміністрування податків; обліково-аналітичне забезпечення управління підприємства.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-0004-7605.

Основні публікації:

Салука І.Я., Малецька О.І. Переоцінка основних засобів: облік і документування. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2017. № 24 (1). С. 75-80.

Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С., Малецька О.І. Специфіка побудови системи обліку у тваринництві. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2019. № 26. С. 24-28.

Ціцька Н.Є., Мацьків Г.В., Малецька О.І. Національна та міжнародна практика обліку витрат на виробництво продукції рослинництва та методика її калькулювання. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2019. № 26. С. 59-63.

Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С., Малецька О.І. Модернізація системи оподаткування підприємств з урахуванням європейського досвіду. Ефективна економіка. 2020. № 5. С. 45-49.

Гнатишин Л. Б., Костирко І. Г., Прокопишин О.С., Малецька О.І. Аудит соціальної відповідальності бізнесу. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2020. № 27 (1). С. 43-49.

Малецька О.І., Прокопишин О.С., Мирончук З.П. Облікова інформація у системі формування антикризового управління персоналом аграрних підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16. Т.2. С. 168-178.