Розвиток вищої освіти та освітнього процесу в університеті вимагає формування освітніх програм з урахуванням світових і національних тенденцій економіки.
Система підготовки фахівців повинна адекватно реагувати на нові виклики в суспільних відносинах та економіці. Важливо, щоб освітні програми були конкурентоспроможними, враховували тенденції розвитку глобальної економіки і запити ринку праці, а також сприяли збереженню напрацьованого науково-педагогічного досвіду (традиції фундаментальності, поєднання освітньої та наукової складової, підтримка інноваційності).
Впродовж грудня 2023 року робочі групи обговорювали зміни структури та контенту освітніх програм «Облік і оподаткування». Робота тривала у тісній співпраці із представниками бізнесу та студентства.
Так, окрім науково-педагогічних працівників, до складу робочих груп входять:
- ОС «Бакалавр» – головний бухгалтер ТзОВ «Плантпол-Україна» Оксана Степанюк та здобувач ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Облік і оподаткування» Яна Романюк;
- ОС «Магістр» – головний бухгалтер ТОВ «Технокап УА» Оксана Хом’як та здобувач ОС «Магістр» за спеціальністю «Облік і оподаткування» Юлія Куліш.

Під час роботи над формуванням проєктів освітніх програм на наступні роки від студентів бакалаврського рівня поступила пропозиція про підвищення якості освітнього процесу в напрямку формування цифрових компетентностей через ширше використання в освітньому процесі онлайн-продуктів АГРІ:Бухгалтерія, які здебільшого використовуються під час навчальної практики та спеціалізованого курсу «Комп’ютерні облікові системи».
Здобувачі ОС «Магістр» запропонували при виборі об’єкта кваліфікаційної роботи не обмежуватись лише аграрною сферою, мотивуючи це тим, що стейкхолдери кафедри – представники інших галузей, а також суб’єкти підприємництва різних організаційно-правових форм – місця майбутнього працевлаштування студентів – могли б стати базою для реального впровадження розробок та результатів, отриманих під час виконання кваліфікаційної роботи.
Пропозиції колективу кафедри полягають у конкретизації назв освітніх компонентів, які викладаються у двох семестрах, що забезпечить вищий рівень формування фахових компетентностей та досягнення програмних результатів навчання у здобувачів ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Облік і оподаткування».
Щодо вдосконалення освітньої програми магістерського рівня викладачі запропонували доопрацювати методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» у контексті розширення предмета дослідження і висвітлення особливостей організації бухгалтерського обліку.
У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій від ТОВ «Технокап УА» поступила пропозиція про перегляд контенту освітньої компоненти для магістерського рівня «Організація бухгалтерського обліку» та включення теми, яка би стосувалася трансформації функцій професійних бухгалтерів в умовах діджиталізації.
Представник від ТзОВ «Плантпол-Україна» наголосила на важливості досягнення студентами-бакалаврами професійних навичок у сфері контролю та аудиту, що актуалізується в умовах запитів післявоєнної відбудови України для оцінки втрачених внаслідок бойових дій ресурсів сільськогосподарських товаровиробників.
Робочі групи, керуючись досвідом вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти, наголосили, що було б доцільно, щоб опанування освітніх компонентів забезпечувало досягнення програмних результатів навчання, стимулювання наукової активності студентів та вибір ними освітньої траєкторії, формування у здобувачів освіти цифрових компетентностей, а також hard skills та soft skills.
Проєкти освітніх програм «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня розглянуті та схвалені на засіданні кафедри обліку та оподаткування (Протокол № 6 від 22 грудня 2023 року).