6 березня 2024 року на кафедрі обліку та оподаткування відбувся І етап Звітної студентської наукової конференції за результатами наукових досліджень 2023 року.

Можна стверджувати, що цьогоріч, незважаючи на складну ситуацію в країні, науковий захід відбувся успішно.

Молодими науковцями спеціальності 071 «Облік і оподаткування» були представлені цікаві доповіді на актуальні теми: організації і запровадження соціального обліку, податкових платежів та їх адміністрування, розвитку ІТ-технологій в обліку, кібербезпеки, аутсорсингових послуг та ін.

Приємно відзначити, що в обговоренні виступів активну участь брали як викладачі кафедри, так і присутні студенти.

Підсумовуючи роботу конференції, керівник студентського наукового гуртка, доцент кафедри Надія Ціцька відзначила, що всі учасники достойно, на високому науковому рівні представили свої дослідження і тому будуть нагороджені грамотами та подяками, а переможці будуть делеговані на II етап Звітної студентської наукової конференції, зокрема на секційне засідання НТСАДМВ факультету управління, економіки та права.

Бажаємо успіхів, нових досягнень і здобутків молодим науковцям!