Зустрічі студентів спеціальності «Облік і оподаткування» зі стейкхолдерами та роботодавцями є невід’ємним елементом освітнього процесу за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Завдяки такому формату співпраці колективом кафедри забезпечується поетапна практична підготовка майбутніх фахівців в сфері обліку, оподаткування та аудиту. Своєю чергою у здобувачів освіти за результатами співпраці бізнесу та вищої освіти формуються прикладні фахові компетентності, розвивається практичний підхід до розв’язання виробничих проблем.

У контексті інтеграції вищої освіти і виробництва 13 березня 2024 року у змішаному форматі відбулась зустріч колективу кафедри та студентів спеціальності «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів із головним бухгалтером ТОВ «Технокап УА» Оксаною Богданівною Хом’як.

Керівництво ТОВ «Технокап УА» постійно сприяє практичній підготовці здобувачів вищої освіти, організовуючи заняття у виробничих умовах, надаючи статистичну та облікову інформацію для здійснення студентами наукових досліджень та виконання курсових і кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування».

Цього разу Оксана Богданівна по-особливому звернулась до здобувачів освітнього ступеня «Магістр», наголосивши, що саме вони незабаром поповнять нову генерацію облікових працівників, попит на яких на ринку праці зростає. При цьому функціонування бізнесу у важких умовах воєнного стану вимагає, щоб бухгалтерам були властиві гнучкі риси (soft skills), інноваційний спосіб мислення та прогресивні компетентності в галузі обліку і оподаткування для швидкого адаптування у бізнес-середовищі та виконання професійних обов’язків. Доповідачка особливу увагу звернула на: постійний особистісний і професійний розвиток фахівців у сфері обліку та оподаткування; проблеми, з якими бізнес і бухгалтерія зіштовхнулись у зв’язку з воєнним станом; взаємини бухгалтерії із зовнішніми аудиторами; специфіку податкових перевірок та відповідальність бізнесу і бухгалтерії перед контролюючими органами. Окремо Оксана Богданівна окреслила переваги бухгалтерської програми BAS Бухгалтерія, яка забезпечує автоматизацію обліку на підприємстві та яку використовують викладачі кафедри в освітньому процесі для проведення навчальної практики і практичних занять з облікових дисциплін.

Колектив кафедри обліку та оподаткування висловлює щиру вдячність головному бухгалтеру ТОВ «Технокап УА» Оксані Хом’як за багаторічну співпрацю, практичні поради та обмін думками про структуру і зміст освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також директору ТОВ «Технокап УА» Юрію Малецькому за методичну та практичну підтримку освітнього процесу, зацікавленість у підготовці фахівців з обліку і оподаткування у Львівському національному університеті природокористування.