В межах договору про співпрацю між Львівським національним університетом природокористування та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника 26 квітня відбулась дуальна лекція з дисципліни «Організація і методика аудиту». Тема лекції – «Контроль якості аудиту в умовах євроінтеграційних процесів». Лекторами виступили д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування ПНУ Марія Василюк та к.е.н., в.о. доцента кафедри обліку та оподаткування ЛНУП Катерина Янковська. На лекції були присутні викладачі та здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» ОС «Магістр». Наявність двох лекторів пожвавила лекцію, сформувала культуру дискусії, навчила здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.
Дякуємо усім слухачам за приділений час!