2 листопада 2023 р. студентка II курсу спеціальності 081 «Право» ОС «Бакалавр» Анастасія Іваськевич взяла участь у студентській науково-практичній конференції «Майбутнє України – це ми», яка відбулась у ВСП «Стрийський фаховий коледж ЛНУП». Доповідь студентки стосувалась законодавчого закріплення використання медичного канабісу в Україні та була підготовлена під керівництвом к.ю.н., доцента кафедри права ЛНУП О. Руданецької. Доповідь студентки А. Іваськевич містила актуальну інформацію з досліджуваного питання, була проілюстрована цікавою презентацією та викликала жваве обговорення.

Такі заходи, безперечно, мають позитивний вплив на формування професійних навичок у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».