Ольга Володимирівна Лисюк – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У 2002 році з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

З 2005 року – на науково-педагогічній роботі.

2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2017 р. пройшла стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на тему «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2019 р. пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі в м. Кельце (Польща) з дисциплін «Статистика», «Інноваційне підприємництво», «Наукові дослідження в підприємництві».

У 2020 р. пройшла курси з підвищення кваліфікації у Львівському національному аграрному університеті на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине навчальне середовище».

У 2020 р. пройшла курси з підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення занять у дистанційному режимі. Самостійна робота».

Основні напрями наукових досліджень: оцінка потенціалу розвитку сільськогосподарських підприємств, проблеми розвитку аграрного підприємництва, ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-5121-359X.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 5.

Основні публікації:

1. Lub P., Pukas V., Sharybura A., Chubyk R., Lysiuk O. The information technology use for studying the impact of the project environment on the timelines of the crops harvesting projects. Proceedings of the 2-nd International Workshop IT Project Management (ITPM 2021). Vol. 1. 2021. P. 324–333.

2. Лисюк О. В., Балаш Л. Я., Бінерт О. В. Система раннього попередження та реагування як елемент системи антикризового управління підприємством. Вісник АПК Львівського НАУ. 2020. С. 44-47.

3. Modelling of the technological systems projects of harvesting agricultural crops / P. Lub, V. Pukas, A. Sharybura, O. Lysiuk. 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv (Ukraine), 2019. P. 19–22.

4. Лисюк О. В., Балаш Л. Я., Бінерт О. В. Шляхи удосконалення інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення. Аграрна економіка. 2018. Т. 11. № 1-2. C. 141–147.

5. Лисюк О. В. Удосконалення інституту приватної власності на землю як один з головних напрямків забезпечення поступального розвитку аграрного сектора економіки України. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2014. Вип. 1 (8). Т. 1. С. 214–220.

6. Лисюк О. В. Мотивація сільськогосподарських підприємств як визначальний фактор формування системи землекористування. Інноваційна економіка. 2014. № 1. С. 87–93.

7. Лисюк О. В. Організація наукової діяльності в Україні. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 58–60.

8. Липчук В. В., Лисюк О. В. Необхідність подальшого удосконалення методів економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). № 2 (18). Том 2. 2012. С. 220–227.

9. Лисюк О. В. Приватна власність на землю як чинник соціально-економічного розвитку системи аграрного виробництва. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України: колективна монографія / за заг. ред. П. С. Березівського. Львів: Український бестселер, 2011. С. 340–344.