Нова і перспективна спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає не лише вивчення інноваційного та венчурного підприємництва, дослідження пласта проблем, пов’язаних із втіленням стартапів, але й тісну співпрацю зі стейкхолдерами, які втілюють ці питання в практику.
Аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, магістр, комерційний директор цифрової платформи для електронної мобільності GO TO-U Богдан Рогаля під час науково-практичного семінару поділився з працівниками кафедри досвідом та прикладними аспектами впровадження стартапу GO TO-U.
Відкриваючи семінар, заступник декана, доцент Андрій Верзун відзначив важливість співпраці кафедр факультету управління, економіки та права зі стейкхолдерами, особливо нашими випускниками.
Завідувач кафедри, професор Юрій Губені зауважив, що в освітній програмі, яку ми традиційно погоджуємо зі стейкхолдерами, вже тривалий час вивчаються дисципліни «Інноваційне підприємництво», «Електронний бізнес», «Венчурне підприємництво». Теоретично ці питання добре відображені в літературі, однак нам бракує практичних знань, навичок, кейсів.
Заступник завідувача кафедри, доцент Володимир Крупа зазначив цікавий і тісний зв’язок тематики семінару з освітньою програмою.
В рамках семінару відбулась цікава дискусія, яка була продовжена на гостьовій лекції.
Стратегія Львівського національного університету природокористування передбачає активну тісну співпрацю з інноваційними проєктами та стартапами. Наш семінар це підтверджує.
Зі стартапом абсолютно нічого не відбувається, якщо нічого не робити
(Марк Андреессен, співзасновник і генеральний директор венчурного фонду Andreessen Horowitz).