Одним з критеріїв в оцінці якості навчальної діяльності науково-педагогічних працівників є їх професійна кваліфікація, ступінь володіння навчальним матеріалом та методичними прийомами викладання. Їх можна верифікувати під час проведення відкритих занять.

Протягом першого модуля викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності провели ряд відкритих занять, переважно в очній, але також і у дистанційній формі. Зокрема відбулись: лекція проф. Юрія Губені з дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» для студентів першого курсу факультету управління, економіки та права на тему «Економічні та правові засади підприємництва»; лекція ст. викл. Ганни Батюк «Споживні властивості товарів» з історії і методології товарознавства; лекція доц. Наталії Зеліско «Експертиза конкурентоспроможності товарів» з основ експертизи товарів; лекція в.о. доц. Наталії Маркович «Аналіз трудових ресурсів, продуктивності й оплати праці» з дисципліни «Економічний аналіз та ринкові дослідження»; лекція доц. Наталії Райтер «Методи оцінки підприємницьких ризиків» з дисципліни «Обґрунтування підприємницьких рішень та підприємницькі ризики»; лекція доц. Володимира Крупи на тему «Формування і розвиток бізнес-ідеї  та продукту стартапу» з управління стартап-проєктами; лекція доц. Ольги Лисюк «Стратегія і тактика управління продажем» з дисципліни «Управління продажем та клієнтським сервісом».

Відкриті заняття дали змогу науково-педагогічним працівникам кафедри не лише обмінятися професійним досвідом роботи, а й знайти можливості ширшого застосовування інноваційних методів навчання, ситуаційних кейсів. Це стане міцним підґрунтям у підготовці висококваліфікованих, професійно підготовлених, конкурентоспроможних фахівців.

Результати відкритих занять були обговорені на засіданні кафедри, в тому числі із залученням стейкхолдерів. Очевидно, що такий конструктивний аналіз дозволить напрацювати пропозиції із покращення якості освітнього процесу.