Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за підтримки та участі викладачів Горохівського та Тлумацького фахових коледжів провела у змішаному форматі 30 березня навчально-методичний семінар «Методичні особливості підприємницької освіти у закладах вищої та передвищої освіти». Семінар зібрав значне гроно учасників не лише із фахових коледжів, які структурно входять у ЛНУП, але й з інших навчальних закладів Львова.
Відкрив семінар декан факультету управління, економіки та права доц. Володимир Ковалів, який наголосив на актуальних проблемах співпраці коледжів та університетів, інтеграції та вдосконалення освітніх програм. Завідувач кафедри ПТБ, гарант освітньої програми проф. Юрій Губені відзначив значні методичні та дидактичні напрацювання кафедри та коледжів у розвитку перспективної та ринково орієнтованої спеціальності «Підприємництво та торгівля». Наші підручники, навчальні посібники, методичні розробки із підприємництва, агробізнесу, торгівлі добре відомі в академічному середовищі. Тісною є співпраця кафедри із суб’єктами підприємництва та органами влади, партнерськими навчальними і науковими закладами.
Програмну доповідь семінару виконав заступник завідувача кафедри ПТБ, гарант освітньої програми доц. Володимир Крупа. Він послідовно та методично вивірено розповів про освітні особливості бізнес-орієнтованого навчального процесу, структуру та взаємозв’язок складових освітньої програми за напрямком «Підприємництво та торгівля», дидактичні та інноваційні напрацювання кафедри. Про особливості освітньої програми «Підприємництво та торгівля» на рівні коледжів детально доповіла викладач-методист Горохівського фахового коледжу ЛНУП Світлана Савченко. Розвинув цю тему дещо несподіваний, дещо поетично та емоційно забарвлений блок презентацій, підготовлений учасниками із Тлумацького фахового коледжу ЛНУП під модерацією Мирослави Гуцуляк: викладач Тетяна Максимчук не лише виклала оцінку ролі спеціальності «Підприємництво та торгівля» на формування бізнес-орієнтації студентів та випускників, але й на власному прикладі показала значення знань, вмінь та креативності у формуванні і розвитку підприємницьких ініціатив. Студент цього ж коледжу Роман Литвинюк показав розвиток власного сприйняття бізнес-орієнтованих дисциплін та їх вплив на розвиток схильностей до започаткування власної справи.
Неприховану зацікавленість викликало повідомлення колишнього працівника кафедри ПТБ, тепер – доцента кафедри ІТ Богдана Шувара, який стисло і чітко виклав основні тези щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі в університеті, зокрема за спеціальністю «Підприємництво та торгівля». Хмарне середовище, віддалений доступ до програм, інтеграція різних програмних пакетів – все це викликало запитання та коментарі.
Фахова дискусія на семінарі торкалась питань кращого інформування учнів шкіл та студентів коледжів про перспективи підприємницько орієнтованих спеціальностей, розвитку освітньої програми та контенту напрямку «Підприємництво та торгівля», співпраці коледжів та університету, посилення творчих та інноваційних підходів у навчальному процесі. Учасники навели чимало прикладів розвитку особистості випускників, орієнтованого на підприємництво.
Під час отримання Сертифікатів про підвищення кваліфікації та інформаційно-довідкових матеріалів, та й в онлайн-включеннях гості семінару відзначили його чітку організацію, раціональну програмну структуру, виразну орієнтацію на стимулювання співпраці.