6 грудня 2023 року науково-педагогічний колектив кафедри економіки ЛНУП взяв активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні виклики та перспективи розвитку економіки і бізнесу». Організатором заходу виступив Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного. Конференція відбувалася у дистанційному форматі, але це не завадило зустрічі однодумців та обговоренню надзвичайно актуальних питань щодо сучасних викликів в економіці та бізнесі, цифрової трансформації, соціальної відповідальності, сталого розвитку та глобальної співпраці для забезпечення стійкого та конкурентоспроможного розвитку. Дякуємо організаційному комітету за високу організацію та професійну дискусію в галузі економіки. Такі заходи сприяють не лише розвитку науки, а й впровадженню новітніх підходів у практичну діяльність.

 

Львівський національний університет природокористування підписав меморандум про співпрацю та партнерські відносини з Акціонерним товариством «Таскомбанк». Ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський та директор Львівського відділення АТ «Таскомбанк» Руслана Мицик своїми підписами затвердили текст меморандуму. Сторони уклали даний меморандум з метою збереження інтелектуального потенціалу України, надання молоді доступу до освіти, в тому числі підвищення фінансової грамотності, прагнучи подальшого розвитку та зміцнення дружніх відносин та маючи спільне бажання щодо розширення сталих, довготривалих зв’язків.
В найближчій перспективі будуть проведені заняття спеціалістами банку для студентів відповідних спеціальностей для засвоєння теоретичних знань та отримання практичних компетенцій.

Цьогоріч в рамках проведення Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» впродовж 4-6 жовтня колективом науково-педагогічних працівників факультету управління, економіки та права порушена тематика наукових досліджень обговорювалася на двох науково-практичних конференціях – «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій» та «Актуальні питання правового регулювання суспільних відносин в Україні».
В численну когорту відомих вітчизняних та закордонних учасників конференцій входили представники закладів освіти багатьох країн та регіонів. Під час роботи конференцій заслухано майже 100 доповідей понад 130 дослідників на актуальну тематику розвитку агропромислового комплексу та сільських територій.
Ділилися результатами наукових досліджень з питань функціонування організаційно-економічного механізму в умовах воєнного стану та правового регулювання суспільних відносин в Україні вчені з Познанського технологічного університету, Мазовецького державного університету у Плоцьку, Польської академії наук у Варшаві, Люблінського католицького університету Івана Павла II (Польща), Університету Барселони (Іспанія), Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (м. Київ), ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (м. Київ), Національного транспортного університету (м. Київ), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Державного торговельно-економічного університету (м. Київ), Черкаського державного технологічного університету, Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету «Львівська політехніка», а також структурних підрозділів університету.
За результатами роботи конференцій було ухвалено нарощувати обсяги наукової співпраці із вітчизняними та закордонними науковцями у питаннях вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу і сільських територій та правового регулювання суспільних відносин, незважаючи на воєнний стан, в умовах якого перебуває Україна; приділяти більше уваги дослідженню новітніх форм економічних відносин та процесів сільськогосподарського виробництва в умовах війни, а також запропонувати альтернативні інструменти державного регулювання з недопущення продовольчої кризи в державі, розвивати кооперацію з науковими та науково-дослідними установами України та близького зарубіжжя з метою інтеграції у міжнародне наукове співтовариство.

 

6 червня 2023 року у Львівському національному університеті природокористування відбулось урочисте підведення підсумків освітнього проєкту «Junior manager», який було реалізовано кафедрою менеджменту імені професора Є.В. Храпливого за підтримки ректора університету, академіка НААНУ Володимира Снітинського.

Проєкт тривав з 1 грудня 2022 року до 29 травня 2023 року. В рамках проєкту було підписано меморандуми про співпрацю між Львівським національним університетом природокористування і Жовківською міською радою, Рава-Руською міською радою та Куликівською селищною радою.

7 червня 2023 р. відбулась вже XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств». Цьогорічна тематика конференції – «Функціонування сільськогосподарських підприємств на засадах циркулярної економіки». Вибір теми дискусії обумовлений її високою актуальністю. Продовження розвитку суспільства на засадах традиційної лінійної моделі економіки неминуче призведе до повного знищення людства. Модель циркулярної економіки дозволяє зберегти темпи економічного зростання і одночасно зберегти якість навколишнього природного середовища.

Учасники конференції, серед яких провідні вчені з різних країн, в т.ч. з Польщі, Австралії, здобувачі вищої освіти ОС бакалавра, магістра та доктора філософії ЛНУП та інших університетів і коледжів, в ході обговорення проблеми обмінялись думками щодо необхідності переходу економіки на нову модель розвитку, поширення загальних знань та удосконалення професійної освіти у даній сфері.

Фокус конференції на циркулярній економіці пов’язаний також з тим, що кафедрою економіки розроблено нову, унікальну на сьогодні в Україні і не тільки ОПП «Біоекономіка» (у рамках спеціальності 051 «Економіка») і з цього року починається набір здобувачів освіти такого напряму. Циркулярна економіка у цій ОПП є однією з обов’язкових дисциплін поряд із такими, як економіка природокористування, економіка розвитку, поведінкова економіка, економіка відновлюваної енергетики, економіка вражень та іншими, вивчення яких сприятиме формуванню висококваліфікованого економіста у сфері біотехнологій.

  

 

2 червня 2023 р. завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Георгій Черевко та д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Ігор Яців взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Contemporary problems of economics, management, finances, insurance and banking», організованій Мазовецькою академією у м. Плоцьк (Польща). Наші вчені представили результати дослідження стану та перспектив розвитку малих сільськогосподарських підприємств України, що викликало чималий інтерес в учасників конференції.

Професори Г. Черевко та І. Яців є постійними членами програмного наукового комітету цієї конференції.

1 червня 2023 р. завідувач кафедри економіки ЛНУП, д.е.н., проф. Георгій Черевко взяв участь у засіданні Координаційної ради психологічної служби системи освіти Яворівського району Львівської області. Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та молоді Яворівської РДА п. Оксана Майхер поставила перед керівниками та працівниками відділів освіти територіальних громад району конкретні завдання щодо покращення організації роботи з учнями випускних класів та їх психологічної підтримки у період здійснення ними вибору місця здобування вищої освіти. В цьому контексті учасники зібрання з ентузіазмом і цікавістю сприйняли інформацію Г. Черевка про Львівський національний університет природокористування і напрями, за якими тут здійснюється підготовка майбутніх фахівців. Особливу зацікавленість викликала інформація про здійснення у цьому році першого набору студентів на спеціальність 051 «Економіка» за цілком новою, але надзвичайно актуальною і унікальною не лише в Україні ОПП «Біоекономіка» та про особливості, переваги та перспективи здобуття вищої освіти за даним напрямом.

Проведена зустріч визнана початком інтенсивної співпраці кафедри економіки ЛНУП та системи освіти Яворівського району щодо організації профорієнтаційної роботи у школах цього регіону на новому рівні.

Протягом 10-31 травня 2023 р. завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Г.В. Черевко та д.е.н., в.о. професора кафедри економіки І.В. Черевко успішно пройшли тренінговий курс «The Innovative Power of IP: як перетворити ідею в енергію інновацій?», який охоплював наступну тематику:

- Базові основи перевтілення ідей в об’єкти права інтелектуальної власності та їх охорони;

- Набуття авторських прав на результати наукової діяльності та договори щодо розпоряджання майновими авторськими правами;

- Набуття прав промислової власності на результати наукової діяльності та договори щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти промислової власності;

- Права на об’єкти інтелектуальної власності як особливий вид капіталу компанії. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;

- Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.

Дана проблематика безпосередньо пов’язана із можливостями вдосконалення структури та змісту курсів «Право інтелектуальної власності» та «Інтелектуальна власність».

Дякуємо IP Academy за надану можливість поповнення багажу знань у сфері інтелектуальної власності і сподіваємось на подальше продовження співпраці.

Д.е.н., в.о. проф. кафедри економіки ЛНУП Ірина Черевко та здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» в рамках Всеукраїнської просвітницької кампанії до Міжнародного дня інтелектуальної власності взяли участь у заході «Жінки та інтелектуальна власність: каталізатор інновацій і творчості», що реалізувався Департаментом «Академія інтелектуальної власності» УКРНОІВІ спільно з Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності, кафедрою інтелектуальної власності та інформаційного права інституту права КНУ. Захід проходив в рамках проєкту «IP connecting students».

До Міжнародного дня інтелектуальної власності в рамках заходу «Жінки та інтелектуальна власність: каталізатор інновацій і творчості» д.е.н., в.о. проф. Ірина Черевко провела відкрите заняття, присвячене важливості створення умов для сприяння підвищенню ролі жінок у формуванні інтелектуальної власності з метою інтенсифікації інноватизації економіки, під час якого розглядались найбільш помітні постаті жінок, зокрема з України, у світі інтелектуальної власності.

Підсумовуючи конференцію, професор Ігор Яців зазначив, що плідно та у цікавому стилі було обговорено низку аспектів теоретичного, методологічного та прикладного характеру, що стосуються розвитку підприємництва і торгівлі.
Важливими були пропозиції щодо вдосконалення наукового забезпечення підприємницької сфери.
Водночас усі учасники конференції висловили згуртовану позицію щодо нашої перемоги.

24 травня 2023 р. кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського національного університету природокористування вдруге провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва».
Завідувач кафедри д.е.н., професор Юрій Губені, відкриваючи конференцію, наголосив на важливості обговорення теоретико-методологічних засад, а також науково-прикладних рекомендацій з проблем розвитку підприємництва в Україні в умовах агресії рф.
Зі словами вітання та підтримки українському народу виступили професор Юліус Раманаускас (Литва), професор Анна Новак та інші колеги з Польщі та Чехії.
Про практичні аспекти діяльності підприємців-аграріїв Львівської області в умовах воєнного стану розказали директор департаменту АПК Львівської ОВА Тетяна Гетьман, віцепрезидент Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд, керівник відділу маркетингу ОРСП «Шувар» Тетяна Попович, міський голова Радехова Степан Коханчук.
Міркуваннями про стан і перспективи розвитку підприємництва в Україні поділилися такі відомі науковці, як академік Юрій Лупенко, академік Микола Малік, професор Олександр Шпикуляк, професор Олександр Аверчев, професор Руслана Левкіна, професор Наталя Танклевська, професор Павло Музика, професор Ігор Міщук, професор Ростислав Слав’юк.
Підсумовуючи конференцію, професор Ігор Яців зазначив, що плідно та у цікавому стилі було обговорено низку аспектів теоретичного, методологічного та прикладного характеру, що стосуються розвитку підприємництва і торгівлі.
Важливими були пропозиції щодо вдосконалення наукового забезпечення підприємницької сфери.
Водночас усі учасники конференції висловили згуртовану позицію щодо нашої перемоги.