Викладачі кафедри економіки Львівського національного університету природокористування к.е.н., доц. Н.Б. Зеліско та д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко 8 вересня 2022 р. прослухали спікерів британських та українських закладів освіти в рамках міжнародного заходу «Україна – прагнення до якісного навчання студентів» (організатори – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та британське агентство QAA), де були обговорені питання щодо можливостей ефективного використання позитивного досвіду іноземних закладів вищої освіти із якісного навчання студентів, розвитку міжнародної співпраці студентів і викладачів, стратегічні аспекти вирішення проблем українських закладів освіти, особливо у воєнний час.

 


8 вересня 2022 року доценти кафедри економіки ЛНУП Наталія Зеліско, Орися Василина, Світлана Колач та Руслана Магійович взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення», присвяченій 85-річчю з дня народження відомого вченого економіста-аграрника, д.е.н., професора, члена-кореспондента НААН Гліба Макаровича Підлісецького.
Захід організований Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України.

 


Доцент кафедри економіки Руслана Магійович взяла участь у вебінарі «Сучасні дослідження та кар’єра українського науковця».
Організаторами заходу були Київський академічний університет (КАУ) та інжинірингова школа «Noosphere».
Теми доповідей були цікавими, змістовними та за викликом часу необхідними. Актуальним був виступ про квантові технології та квантові освітні програми, які представив Олександр Кордюк, директор Київського академічного університету, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 


Протягом 1-5 серпня 2022 р. викладачі кафедри економіки доценти Ганна Сиротюк та Ірина Черевко проходили навчання для викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів». Даний курс розроблено у межах співпраці Міністерства освіти і науки з громадською організацією Product IT Foundation for Education та компанією Genesis, метою якої є посилення практичної складової вищої освіти, науки, наукової та науково-технічної діяльності для задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах.
Програма передбачала вивчення сучасних методик бізнес-освіти та основ продуктового ІТ. Проходження курсу сприяє отриманню знань і навичок, необхідних для викладання курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у закладах вищої освіти України для здобувачів вищої освіти: базові знання про сферу продуктового ІТ; основи бізнес-освіти; методики викладання групових та peer-to-peer завдань; уявлення про продуктовий підхід в освіті; ознайомлення з діджитал-інструментами для дистанційної освіти.
Знання та інструменти, які отримано під час навчання, буде використано у професійній діяльності. Навчання буде зараховане як підвищення кваліфікації.

 


25-29 липня 2022 р. відбулися заняття у Літній школі АПД 2022 «Аграрна торговельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції», одним із учасників якої був завідувач кафедри економіки Львівського національного університету природокористування, д.е.н., проф. Г.В. Черевко. Доповідачами були запрошені провідні українські та міжнародні експерти зі сфери управління, практики зі сфери аграрного бізнесу, представники науки та освіти з Німеччини й України.
Метою Літньої школи АПД 2022 було представлення закордонного досвіду у вирішенні проблем та організації ефективної аграрної торговельної політики викладачам українських аграрних університетів. Крім того, окремі зустрічі були присвячені питанням впливу різних чинників, в т.ч. і кліматичних, на ефективність цієї політики, а також особливостям викладання навчальних дисциплін, пов’язаних з міжнародною аграрною торговельною політикою, та специфіці їх викладання в умовах організації навчання у формі онлайн.
Отримані за час навчання знання і досвід, безперечно, будуть корисними у подальшій професійній діяльності при підготовці матеріалів до лекційних курсів на ОС «Бакалавр», «Магістр» та для докторів філософії з навчальних дисциплін «Економіка природокористування», «Економіка підприємства», «Європейська економічна інтеграція», «Організація сільськогосподарського ринку», до виступів на конференціях, до круглих столів з проблем логістики аграрної продукції, глобалізації проблем продовольчої безпеки, ролі аграрного сектору економіки України у процесі її євроінтеграції, методики організації занять у формі онлайн.

 


З нагоди нового державного свята – Дня Української державності, яке співпадає з Днем хрещення Київської Русі-України, 28 липня 2022 року викладачі кафедри економіки Наталія Зеліско, Орися Василина, Світлана Колач, Руслана Магійович та студенти спеціальності «Економіка» прослухали лекцію «Українська державна традиція: генеза і розвиток в Києво-Руській державі», організовану Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Лекторка – доцент, кандидат історичних наук Ольга Щодра, завідувачка кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка – наголосила на тисячолітніх традиціях українського державотворення, яке своїм корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого, день ангела якого сьогодні святкуємо.
«Державність – то мрія і право кожного народу. Народ має бажати своєї державности, а в неволі про те думати і до цього прямувати, коли не хочете бути постійно рабом сильніших чи хитріших сусідів» (Йосип Сліпий).
Будуймо разом нашу державність, укріплюймо її своїми здобутками на шляху до святої Перемоги!

 


На кафедрі економіки ЛНУП відбувся захист навчальної практики здобувачами вищої освіти спеціальності «Економіка» під керівництвом к.е.н., доцента Світлани Колач та к.е.н., доцента Кароліни Руліцької.
Здобувачі груп Ек-11 та Ек-21 відповідно до вимог про проходження та захист практики заповнили щоденники практики, написали звіти і підготували презентативний матеріал для захисту навчальної практики у режимі онлайн.
Доповіді практикантів були пізнавальними та інформаційно цікавими. Захист звітів відбувся успішно.
Це доводить, що отриманий практичний досвід для здобувачів стане поштовхом надалі вдосконалювати та поглиблювати свої як теоретичні знання, так і прикладні навички зі спеціальності «Економіка».

 


11-14 липня 2022 р. завідувач кафедри професор Георгій Черевко, доцентка Ганна Сиротюк та в.о. професора Ірина Черевко були учасниками Всеукраїнського проєкту для викладачів «Uni-Biz Bridge Camp». Це освітній літній онлайн-кемп із розвитку soft skills для викладачів. Організаторами даного заходу виступили компанії UGEN і SoftServe та Національний банк України. Участь взяли близько 900 осіб. У програмі заходу – виступи від представників бізнесу на тему soft skills.
Спікерами виступили:
- Віталій Сватко, ментор SoftServe IT Academy, ознайомив з новими підходами до викладання та комунікації зі студентами. Спікер детально зупинився на питаннях комунікації та навів приклади застосування принципів ефективної комунікації в освіті, зокрема дистанційній освіті.
- Ольга Осередчук, Training Manager Sigma Software Group, свою розповідь присвятила актуальній для всіх професій, в тому числі й освітян, тематиці «професійного вигорання». Вона порадила, як боротися з професійним вигоранням, щоб дійсно бути корисними.
- Роман Куриленко, начальник відділу сприяння працевлаштуванню та роботи з випускниками КНУ імені Т. Шевченка, ознайомив зі «Стратегією win-win-win: студенти – роботодавці – університети». У своєму виступі активний, дієвий та енергійний молодий науковець і практик особливу увагу приділив ролі соціальних мереж, у тому числі створених студентами, в мотиваційній сфері та пошуку вакансій.
- Оксана Погонюк, тренер Національного банку України, амбасадор з фінансової грамотності, автор тренінгових програм, цікаво презентувала тему «Діджиталізація освіти». Спікер наводила практичні приклади цікавих знахідок у застосуванні традиційних цифрових інструментів – віртуальних дошок, сервісів опитування, презентацій.
- Марина Джулай, організатор зустрічі та представник CEO UGEN, поділилася з учасниками досвідом «Як вести соцмережі університету?», зупинилася на рекомендованому наповненні соціальних мереж різних типів, а також на типових помилках, які знижують ефективність використання відповідних ресурсів.
Приємно і з користю проведений час!


На факультеті управління, економіки та права Львівського національного університету природокористування 27 червня 2022 року відбулася підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. Проводився екзамен через відеоконференцію на базі платформи Zoom.
До складу екзаменаційної комісії, яка підвела підсумки загального рівня фахової підготовленості здобувачів вищої освіти, увійшли: І.Б. Яців, проректор з наукової роботи, д.е.н., професор (голова комісії); Г.В. Черевко, завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор, Л.Б. Гнатишин, д.е.н., професор, Г.В. Сиротюк, к.е.н., доцент, О.С. Руданецька, к.ю.н., доцент (члени комісії).
Голова екзаменаційної комісії д.е.н., професор І.Б. Яців привітав здобувачів вищої освіти з виходом на фінішну пряму та проінформував про основні нормативно-організаційні аспекти процедури атестаційного екзамену, структуру та особливості складання екзамену.
Здобувачі вищої освіти підтвердили високий та достатній рівень знань, отриманий під час навчання на освітній програмі «Економіка», та отримали відповідні оцінки. Зауважимо, що поряд з навчанням Ви гідно представляли наш університет на конкурсах наукових робіт, студентських конференціях та інших заходах.
Вітаємо випускників з важливою подією студентського життя – присвоєнням освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка». Бажаємо професійного зростання та вдосконалення, бути сильними і цілеспрямованими, досягати найвищих вершин у житті та не зупинятися на досягнутому! Запрошуємо продовжити навчання в магістратурі!


Д.е.н., в.о. професора кафедри економіки Львівського національного університету природокористування Ірина Черевко на підставі позитивної оцінки виконаного індивідуального завдання отримала сертифікат про успішне завершення національного тренінгу «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи» (14-16 червня 2022 р.). Навчання проводив п. Артем Артюхов – член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, керівник Групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету, міжнародний інженер-педагог (ING PAED IGIP). Отримані знання можуть бути використані в процесі покращення формування і акредитації освітніх програм, в т.ч. зі спеціальності 051 – Економіка.