5 лютого 2024 року к.е.н., доцентом кафедри економіки Зіновієм Петровичем Березівським для здобувачів вищої освіти другого курсу факультету агротехнологій та екології спеціальності 201 «Агрономія» проведена відкрита лекція з дисципліни «Основи економіки» на тему «Теорія грошей та грошового обігу». На лекції були присутні також викладачі кафедри економіки. Основні питання, що висвітлювалися на лекції, стосувалися еволюції розвитку грошей та їх функцій, а також структури грошової системи. Під час проведення лекції усі теоретичні питання даної теми лектор підкріплював практичними прикладами. Студенти брали активну участь в обговоренні. На завершення заняття здобувачам вищої освіти було запропоновано на практичних заняттях опрацювати питання щодо причин виникнення інфляції та її соціально-економічних наслідків як для суспільства, так і для держави загалом.


31 січня 2024 року для здобувачів вищої освіти груп Ек-11 та Ек-21 факультету управління, економіки та права спеціальності 051 «Економіка» наставником, доцентом кафедри економіки Зіновієм Петровичем Березівським була проведена виховна година, присвячена Дню пам’яті Героїв Крут.
29 січня 1918 року кілька сотень молодих людей в нерівних умовах бою під Крутами показали справжню відданість своєму народу.


29 січня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня освіти (магістр) спеціальності 051 «Економіка» заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія у складі голови комісії Галини Мацьків (к.е.н., доцента), членів комісії Георгія Черевка (д.е.н., професора, завідувача кафедри), Ганни Сиротюк (к.е.н., доцента), Галини Грещук (д.е.н., професора), Світлани Яців (к.е.н., доцента), Юрія Томашевського (к.е.н., доцента) та секретаря Євгенії Черес заслухала результати наукових робіт здобувачів вищої освіти, тематика яких відповідає професійним компетенціям магістра з економіки. Захист відбувся на високому рівні, про що свідчать отримані оцінки. Вітаємо магістрів спеціальності 051 «Економіка» з успішним захистом та бажаємо професійних успіхів!


24 січня 2024 р. під час виховної години здобувачі вищої освіти факультету управління, економіки та права груп Ек-11 та Ек-21 разом з куратором доцентом кафедри економіки Зіновієм Петровичем Березівським відвідали тематичну виставку «Наша єдність», яка проводилась у читальному залі бібліотеки ЛНУП та була присвячена Дню Соборності України.
Здобувачі вищої освіти ознайомилися із літературою навчального та наукового фонду бібліотеки ЛНУП, що присвячена національно-визвольній боротьбі народу за незалежність України.


22-23 січня 2024 року проходив захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня освіти (магістр) спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. Магістри у своїх доповідях продемонстрували високий рівень знань, висвітлювали актуальні питання результатів проведених досліджень, давали вичерпні відповіді на запитання членів комісії. Доповіді студентів супроводжувались презентаціями, які відображали основні результати виконаної роботи.
Вітаємо магістрів спеціальності 051 «Економіка» з успішним захистом та бажаємо успіхів у професійній діяльності!


18 січня 2024 р. завідувач кафедри економіки ЛНУП, д.е.н., професор Г. Черевко взяв участь (онлайн) у Міжнародній науковій конференції «Wyzwania logistyku we współczesnym świecie» як постійний член програмно-наукової Ради цієї конференції (Warszawa, SGGW) і виступив з доповіддю на тему «Adaptacja logistyki do warunków wojny w Ukrainie», що викликала жваву зацікавленість і питання від учасників конференції, які представляли понад 10 країн світу, в т.ч. США, Німеччину, Китай, Індію, Мексику.


З 5 грудня до 18 грудня 2023 р. д.е.н., проф. кафедри економіки Львівського національного університету природокористування Ірина Черевко пройшла навчальний тренінг «Використання патентних баз даних, спеціалізований патентний пошук та аналіз», який був організований Головним офісом TISC IP офісу у межах розвитку діяльності National IP&Innovations Hub. Лектор – експерт з патентного пошуку, патентний повірений Олексій Васильєв. Навчання охоплювало ознайомлення з основними теоретичними аспектами і видами та типами патентного пошуку, з електронними джерелами патентної інформації та науково-технічної інформації, алгоритмом здійснення інформаційного пошуку у спеціалізованих патентних та науково-технічних базах даних, з характеристиками публічно доступних патентних та науково-технічних баз даних. В ході навчання слухачам представлено також короткий огляд Міжнародної патентної класифікації. Одержані знання закріплювались у процесі виконання відповідних практичних завдань.

 

 

 

7 грудня 2023 р. відбулося засідання робочих груп з метою обговорення проєктів освітньо-професійних та освітньо-наукової програм спеціальності 051 «Економіка» 2024–2025 навчального року. Гарант освітньо-професійної програми «Біоекономіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти професор Георгій Черевко, гарант освітньо-професійної програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти доцентка Ганна Сиротюк та гарант освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти професорка Ірина Черевко звернули увагу на оновлення освітніх програм. В ході обговорення члени робочих груп висловили свої побажання та пропозиції з урахуванням сучасних потреб на ринку праці. Постійний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг відповідає високому рівню та створює сприятливе навчальне середовище для здобувачів вищої освіти.

Проєкти освітніх програм оприлюднені на сайті ЛНУП для подальшого обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами.


Професорка Ірина Черевко та доцентка Ганна Сиротюк пройшли курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти», організований ГО «Прогресильні».


На кафедрі економіки Львівського національного університету природокористування для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» д.е.н., проф. І.В. Черевко провела методичний семінар «Академічна доброчесність в освітньому процесі та в наукових дослідженнях», в ході якого обговорювались питання сутності і важливості дотримання академічної доброчесності, види її порушень, її вплив на підвищення рівня якості наукових досліджень та їх результатів, розглядались проблеми етичності поведінки студентів університету та необхідність і засади дотримання цінностей доброчесності в позаакадемічному житті.