27 лютого 2024 р. завідувач кафедри економіки ЛНУП, д.е.н., проф. Г.В. Черевко, викладачі кафедри проф. І.В. Черевко, доц. Г.В. Сиротюк та доц. С.Ф. Яців взяли участь у публічній дискусії «Перспективи інноваційного розвитку біоекономіки в Україні», де представлялись результати фокус-групового дослідження «Потенціал впровадження біоекономіки в Україні». Захід проведено в межах проєкту «Будуємо біоекономіку України», що реалізується під загальною координацією стипендіатки програми, голови ГО «АСР “Синергія”» к.е.н. Вікторії Вострякової в межах Стипендійної програми підтримки лідерів громадянського суспільства країн Східного партнерства (Eastern Partnership Civil Society Facility), що фінансується Європейським Союзом. В ході дискусії Г. Черевко ознайомив її учасників із ОП «Біоекономіка», за якою у ЛНУП вже навчаються студенти, і представив своє бачення важливості підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи у сфері біотехнологій та для розвитку біоекономіки в країні.


Представник мережі TISC (Technology and Innovation Support Center) Львівського національного університету природокористування д.е.н., проф. І.В. Черевко взяла участь у воркшопі «Q&A: Бази даних та цифрові інструменти WIPO (World Intellectual Property Organization) для аналізу об’єктів права інтелектуальної власності» головного офісу TISC IP офісу (Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій). Спікер – Ігор Шевченко (заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації IP офісу). На зустрічі обговорювалися структура баз даних в межах ASPI WIPO (програми забезпечення доступу до спеціалізованої патентної інформації), програм LexisNexis, Minesoft, Questel та ін., їх характеристики, процедури реєстрації та користування базами даних ASPI, опис цифрових інструментів ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності) для зручного та ефективного аналізу об’єктів права інтелектуальної власності.


Для здобувачів 1 курсу факультету управління, економіки та права 22 лютого відбулося відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» на тему «Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель підприємства». Лекція організована та проведена доценткою кафедри економіки Орисею Романівною Василиною. На лекції були присутні представники кафедри економіки. Лекторка увагу слухачів зосередила на ключових питаннях функціонування фірм та їх трансформації у критерії формування виробництва. Мету і завдання заняття було успішно досягнуто.


21 лютого 2024 року завідувач кафедри Оксана Грицина взяла участь в онлайн-форумі «Фінансова грамотність» в рамках освітнього проєкту 4 People, який передбачає освітньо-практичні зустрічі, тренінги, оглядові лекції, панельні дискусії, воркшопи.


19 лютого 2024 р. ми відзначаємо День запобігання плагіату (Plagiarism Prevention Day), у зв’язку з чим професором кафедри економіки ЛНУП І.В. Черевко було проведено тематичний захід «Плагіат як форма академічного шахрайства» в рамках навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка». Основним завданням цього заходу було продовження розвитку у студентів обізнаності зі змістом академічної доброчесності та розуміння ними сутності і видів плагіату та правил цитування наукових творів, формування оригінальності власних досліджень, ознайомлення з видами покарання плагіаторів. Лектор наголосила на актуальності і важливості засвоєння студентами цього матеріалу, що значно сприятиме зменшенню ризику випадків плагіату при написанні ними курсових, наукових та кваліфікаційних робіт.


Д.е.н., проф. кафедри економіки ЛНУП Ірина Черевко провела для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» в рамках навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» семінар «Жінки в науці», присвячений Міжнародному дню жінок і дівчат в науці. Основні питання, що розглядались на семінарі, стосувались важливості створення умов для сприяння підвищенню ролі жінок у інтенсифікації інноватизації економіки. Експонувались найбільш помітні постаті жінок, в т. ч. – вихідців з України, які здійснили цілу низку важливих і широко відомих відкриттів, більшістю з яких ми користуємось практично щоденно.


Протягом 17 січня – 14 лютого 2024 року завідувач кафедри, д.е.н., проф. Георгій Черевко та к.е.н., доц. кафедри економіки Ганна Сиротюк брали участь у міжнародному онлайн-тренінгу з основ  виробництва біометану в Україні. Даний захід проходив у рамках проєкту USAID «Проєкт енергетичної безпеки» у співпраці з Громадською спілкою «Біоенергетична асоціація України» (БАУ). Під час тренінгу розглядалися такі актуальні питання: стан розвитку біометану у країнах світу та в Україні; кращі практики європейського виробництва біогазу та біометану та їхнє можливе впровадження в Україні; виробництво теплової та електричної енергії з біогазу та біометану; успішний досвід розвитку біометанових технологій в інших країнах; сталість виробництва біометану, сертифікація його виробництва, торгівля з європейськими клієнтами та інші. Спікерами тренінгу виступили представники ГС «Біоенергетична асоціація України» Георгій Гелетуха, Петро Кучерук, Юрій Матвєєв, Семен Драгнєв, Анна Пастух, Володимир Крамар, Євген Олійник. У своїх виступах вони акцентували увагу на тенденції до скорочення використання викопних видів палива та переходу на відновлювані джерела енергії, а саме використання біогазу та біометану, який виробляється з біомаси. Отриманий під час онлайн-тренінгу досвід буде використано під час викладання дисциплін для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Біоекономіка».


13 лютого 2024 р. п. Мирославою Ходаковою, практичним психологом відділу з організації навчально-виховної роботи студентів ЛНУП, для здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 081 «Право» до Дня святого Валентина проведено тематичний захід «Любити відкритими очима», в ході якого обговорювались питання культури стосунків і почуттів, в т.ч. почуття доброзичливості та любові до ближнього, а також проведено конкурсну гру, беручи участь у якій студенти змогли проявити свої комунікативні навички і, крім позитивних емоцій, отримали ще і солодкі смаколики.


Здобувачка вищої освіти кафедри економіки факультету управління, економіки та права Львівського національного університету природокористування Катерина Ветрова, що навчається за освітньо-професійною програмою «Економіка», успішно завершила навчання в рамках програми академічної мобільності Erasmus+. Навчання проходило протягом листопада 2023 року – лютого 2024 року у Люблінському університеті природничих наук (Республіка Польща). Окрім вивчення дисциплін, студентка мала змогу у позанавчальний час приділити увагу спілкуванню із молоддю з європейських країн, що сприяє розширенню світогляду та інтеграції нашої країни в європейську спільноту. Вітаємо Катерину Ветрову, пишаємося її досягненнями та бажаємо успіхів надалі!


Згідно з планом-графіком проведення відкритих занять кафедрою економіки у другому семестрі 2023–2024 н.р. 5 лютого 2024 року доцент кафедри Ганна Сиротюк провела відкриту лекцію з курсу «Економіка бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» групи Ек-21 на тему «Доходи, витрати та прибутки при веденні підприємницької діяльності». На занятті були присутні завідувач кафедри та представники професорсько-викладацького складу. Насичений зміст, чіткість структури лекції сприяли встановленню педагогічного контакту та зацікавленості до дисципліни. Лектор професійно володіла увагою аудиторії, акцентуючи увагу на проблемних питаннях та найбільш суттєвих поняттях. За змістом прочитана лекція характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті та переконливістю викладу. Присутні відзначили високий професіональний рівень лектора, цікаву подачу змісту лекції, уміння володіти матеріалом, здатність зацікавлювати та активізовувати роботу студентів.