Завершальною формою атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» є кваліфікаційна робота. Виконання її дозволяє здійснити тісний взаємозв’язок теорії та практики, закріпити і розширити знання з економіки та застосувати набуті теоретичні знання на практиці. З цією метою 22 листопада 2023 р. був проведений науково-методичний семінар зі студентами групи Ек-61, де відбулося публічне обговорення результатів науково-дослідної роботи на етапі написання перспективного розділу та завершення виконання кваліфікаційної роботи магістра.

Наступна зустріч зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» відбудеться на попередньому захисті кваліфікаційних робіт. Бажаємо успіхів у завершенні написання кваліфікаційної роботи!

Відповідно до навчального навантаження здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» проходили передкваліфікаційну практику. Результати проходження практики, яка полягала у зборі даних для виконання основних розділів кваліфікаційної роботи, висвітлено у звітах, захист яких відбувся на кафедрі економіки 8 листопада 2023 року (для студентів заочної форми навчання) та 22 листопада 2023 року (для студентів денної форми навчання).

Комісія у складі науково-педагогічних працівників кафедри економіки доцентки Ганни Сиротюк, професорки Ірини Черевко та доцентки Світлани Яців попередньо уважно вивчила матеріали звітів, відзначила їх відповідний рівень та якість підготовки.

Студенти фахово презентували результати проходження практики і компетентно відповідали на запитання колег та членів комісії.

Наступним етапом для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є проходження попереднього захисту кваліфікаційних робіт.

Бажаємо успіхів!

  


21 листопада 2023 року для студентів спеціальності 051 «Економіка» факультету управління, економіки та права кураторами З.П. Березівським та С.М. Колач спільно з викладачами кафедри економіки було проведено відкриту виховну годину на тему «День Гідності та Свободи».

Святкування Дня Гідності та Свободи було встановлено Указом Президента України з метою утвердження ідеалів свободи та демократії, донесення до сучасних поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору.

 

Здобувачка вищої освіти кафедри економіки факультету управління, економіки та права ЛНУП Анастасія Баран пройшла навчання за міжнародною програмою InterHEI Food and Health Innovators Ukraine. Це програма менторства та акселерації, яка дозволила отримати безоплатне навчання в лідерів індустрії, підвищення рівня знань та навичок, сертифікат міжнародного зразка. Учасники програми, прослухавши навчальний курс з Design Thinking, мали змогу опанувати дизайн-мислення як підхід до розв’язання складних проблем та створення інновацій. Анастасія презентувала стартап «EcoTradeHub» – онлайн-платформу, яка сприяє обміну та торгівлі екологічно чистими товарами.

Вітаємо Анастасію Баран і бажаємо успіхів, наполегливості, натхнення, ентузіазму та перемог!

Неформальна освіта, яка ефективно впроваджується та застосовується в Україні завдяки інформатизації освіти, відкриває нові можливості перед здобувачами вищої освіти. Основними перевагами її є: доступ до великих обсягів ресурсів, якими можуть користуватися студенти за межами аудиторій, підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, академічна свобода, підвищення hard skills та soft skills тощо. Неформальна освіта сприяє формуванню ключової компетентності здобувачів вищої освіти – уміння вчитися впродовж життя.

Своє прагнення до здобуття нових та вдосконалення наявних професійних умінь і навичок продемонструвала здобувачка освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня денної форми навчання Мар’яна Ключка під час проходження онлайн-курсу «Аудитор і професійний бухгалтер», який був проведений компанією «Нексія ДК. Аудит і Консалтинг» на базі матеріалів АССА.

Вітаємо та бажаємо подальших успіхів!

Неформальна освіта, яка ефективно впроваджується та застосовується в Україні завдяки інформатизації освіти, відкриває нові можливості перед здобувачами вищої освіти. Основними перевагами її є: доступ до великих обсягів ресурсів, якими можуть користуватися студенти за межами аудиторій, підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, академічна свобода, підвищення hard skills та soft skills тощо. Неформальна освіта сприяє формуванню ключової компетентності здобувачів вищої освіти – уміння вчитися впродовж життя.

Своє прагнення до здобуття нових та вдосконалення наявних професійних умінь і навичок продемонструвала здобувачка освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня денної форми навчання Мар’яна Ключка під час проходження онлайн-курсу «Аудитор і професійний бухгалтер», який був проведений компанією «Нексія ДК. Аудит і Консалтинг» на базі матеріалів АССА.

Вітаємо та бажаємо подальших успіхів!

 

Здобувачка вищої освіти кафедри економіки факультету управління, економіки та права Львівського національного університету природокористування Катерина Ветрова проходить навчання в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ у Люблінському університеті природничих наук (Республіка Польща). Пишаємося досягненнями нашої студентки та бажаємо їй подальших успіхів!

6 листопада 2023 року на кафедрі економіки відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента Орисі Василини з дисципліни «Економіка інвестицій» для здобувачів вищої освіти III курсу спеціальності 051 «Економіка» на тему «Іноземні інвестиції», яка особливо актуальна, оскільки іноземне інвестування є фактором розвитку економіки держави.

На занятті були присутні викладачі кафедри: професор Ірина Черевко, доцент Зіновій Березівський, здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка» Ігор Вовк.

Логічний, доступний матеріал лекції та переконливий виклад сприяли досягненню мети.

30 жовтня 2023 року на кафедрі економіки Львівського національного університету природокористування розпочалася педагогічна практика здобувача наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» третього року навчання І.В. Вовка. Ігор Васильович провів практичне заняття з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів групи Ек-21 на тему «Аналіз оплати праці та основних чинників, що формують її рівень». На занятті були присутні завідувач кафедри економіки д.е.н., проф. Г.В. Черевко та ведучий викладач к.е.н., доц. С.Ф. Яців, які аналізували хід проведення заняття, звертали увагу на досягнення поставлених цілей. Загалом заняття було проведено на високому рівні, матеріал викладений у доступній формі, використовувалися різні інноваційні прийоми та методи навчання.

Представники кафедри економіки Львівського національного університету природокористування д.е.н., професор І.В. Черевко та к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк взяли участь у форумі «IP&I management» (за підтримки IHub Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій), де розглядалися питання визначення комерційної придатності інноваційного продукту, оцінки права на об’єкти інтелектуальної власності, а також просування розробки на ринку та залучення інвестицій.