27 квітня 2023 року відбувся семінар-тренінг «Стартап: від генерації ідеї до втілення в бізнес» для викладачів та студентів факультету управління, економіки та права спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Спікером заходу була Олександра Корчинська – кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка», сертифікована тренерка програми Creative Spark Tech StartUp School – інноваційної локації, середовища для продукування ідей та стартапів.
Проведення такого виду навчання доцільне у контексті набуття практичних навичок у вивченні освітніх компонент «Управління стартапами», «Венчурне підприємництво» та «Інноваційне підприємництво».
В ході семінару-тренінгу учасники мали нагоду опанувати особливості розробки та реалізації стартапів, сформувати краще уявлення про те, як організувати інноваційний процес і створити якісну бізнес-модель для свого стартапу, ознайомитись з прикладами успішних стартапів в Україні та світі.
Таке безпосереднє навчання сприяє розвитку підприємницького мислення та поведінки, демонстрації лідерських якостей, здобуттю навичок роботи в команді.

 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за підтримки та участі викладачів Горохівського та Тлумацького фахових коледжів провела у змішаному форматі 30 березня навчально-методичний семінар «Методичні особливості підприємницької освіти у закладах вищої та передвищої освіти». Семінар зібрав значне гроно учасників не лише із фахових коледжів, які структурно входять у ЛНУП, але й з інших навчальних закладів Львова.
Відкрив семінар декан факультету управління, економіки та права доц. Володимир Ковалів, який наголосив на актуальних проблемах співпраці коледжів та університетів, інтеграції та вдосконалення освітніх програм. Завідувач кафедри ПТБ, гарант освітньої програми проф. Юрій Губені відзначив значні методичні та дидактичні напрацювання кафедри та коледжів у розвитку перспективної та ринково орієнтованої спеціальності «Підприємництво та торгівля». Наші підручники, навчальні посібники, методичні розробки із підприємництва, агробізнесу, торгівлі добре відомі в академічному середовищі. Тісною є співпраця кафедри із суб’єктами підприємництва та органами влади, партнерськими навчальними і науковими закладами.
Програмну доповідь семінару виконав заступник завідувача кафедри ПТБ, гарант освітньої програми доц. Володимир Крупа. Він послідовно та методично вивірено розповів про освітні особливості бізнес-орієнтованого навчального процесу, структуру та взаємозв’язок складових освітньої програми за напрямком «Підприємництво та торгівля», дидактичні та інноваційні напрацювання кафедри. Про особливості освітньої програми «Підприємництво та торгівля» на рівні коледжів детально доповіла викладач-методист Горохівського фахового коледжу ЛНУП Світлана Савченко. Розвинув цю тему дещо несподіваний, дещо поетично та емоційно забарвлений блок презентацій, підготовлений учасниками із Тлумацького фахового коледжу ЛНУП під модерацією Мирослави Гуцуляк: викладач Тетяна Максимчук не лише виклала оцінку ролі спеціальності «Підприємництво та торгівля» на формування бізнес-орієнтації студентів та випускників, але й на власному прикладі показала значення знань, вмінь та креативності у формуванні і розвитку підприємницьких ініціатив. Студент цього ж коледжу Роман Литвинюк показав розвиток власного сприйняття бізнес-орієнтованих дисциплін та їх вплив на розвиток схильностей до започаткування власної справи.
Неприховану зацікавленість викликало повідомлення колишнього працівника кафедри ПТБ, тепер – доцента кафедри ІТ Богдана Шувара, який стисло і чітко виклав основні тези щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі в університеті, зокрема за спеціальністю «Підприємництво та торгівля». Хмарне середовище, віддалений доступ до програм, інтеграція різних програмних пакетів – все це викликало запитання та коментарі.
Фахова дискусія на семінарі торкалась питань кращого інформування учнів шкіл та студентів коледжів про перспективи підприємницько орієнтованих спеціальностей, розвитку освітньої програми та контенту напрямку «Підприємництво та торгівля», співпраці коледжів та університету, посилення творчих та інноваційних підходів у навчальному процесі. Учасники навели чимало прикладів розвитку особистості випускників, орієнтованого на підприємництво.
Під час отримання Сертифікатів про підвищення кваліфікації та інформаційно-довідкових матеріалів, та й в онлайн-включеннях гості семінару відзначили його чітку організацію, раціональну програмну структуру, виразну орієнтацію на стимулювання співпраці.

 

Одним з критеріїв в оцінці якості навчальної діяльності науково-педагогічних працівників є їх професійна кваліфікація, ступінь володіння навчальним матеріалом та методичними прийомами викладання. Їх можна верифікувати під час проведення відкритих занять.

Протягом першого модуля викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності провели ряд відкритих занять, переважно в очній, але також і у дистанційній формі. Зокрема відбулись: лекція проф. Юрія Губені з дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» для студентів першого курсу факультету управління, економіки та права на тему «Економічні та правові засади підприємництва»; лекція ст. викл. Ганни Батюк «Споживні властивості товарів» з історії і методології товарознавства; лекція доц. Наталії Зеліско «Експертиза конкурентоспроможності товарів» з основ експертизи товарів; лекція в.о. доц. Наталії Маркович «Аналіз трудових ресурсів, продуктивності й оплати праці» з дисципліни «Економічний аналіз та ринкові дослідження»; лекція доц. Наталії Райтер «Методи оцінки підприємницьких ризиків» з дисципліни «Обґрунтування підприємницьких рішень та підприємницькі ризики»; лекція доц. Володимира Крупи на тему «Формування і розвиток бізнес-ідеї  та продукту стартапу» з управління стартап-проєктами; лекція доц. Ольги Лисюк «Стратегія і тактика управління продажем» з дисципліни «Управління продажем та клієнтським сервісом».

Відкриті заняття дали змогу науково-педагогічним працівникам кафедри не лише обмінятися професійним досвідом роботи, а й знайти можливості ширшого застосовування інноваційних методів навчання, ситуаційних кейсів. Це стане міцним підґрунтям у підготовці висококваліфікованих, професійно підготовлених, конкурентоспроможних фахівців.

Результати відкритих занять були обговорені на засіданні кафедри, в тому числі із залученням стейкхолдерів. Очевидно, що такий конструктивний аналіз дозволить напрацювати пропозиції із покращення якості освітнього процесу.

 

В останній день лютого на кафедрі ПТБ у змішаному форматі відбулось спільне зі стейкхолдерами обговорення освітніх програм зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Окрім робочих груп викладачів та студентів, до засідання долучились стейкхолдери, представники широкого бізнес-середовища, громадського сектору, органів державного управління та місцевого самоврядування: заступник директора Департаменту АПР ЛОВА Людмила Гончаренко, заступник директора із корпоративного управління ПП «Західний Буг» Юрій Фольварочний, міський голова Радехова Степан Коханчук, віцепрезидент Львівської ТПП Володимир Коруд, директор Львівської аграрної палати Ігор Вуйцик, директор Кам’янка-Бузького комбікормового заводу Роман Антонюк, керівник дорадчого центру «Фермерська країна» Наталія Табінська, заступник селищного голови м. Добротвір Роман Хімка, підприємці Богдан Рогаля та Андрій Бобечко, керівник відділу маркетингу ОРСП «Шувар» Тетяна Попович.

Доцент Володимир Крупа ознайомив присутніх з проєктами освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, останніми змінами та пропозиціями, які надійшли від стейкхолдерів, а також у результаті опитування студентів.

Під час обговорення стейкхолдери відзначили співпрацю кафедри з багатьма бізнесами на селі, взаємодію з Аграрною палатою. Це, на їх думку, могло б доповнити окремі навчальні дисципліни практичним змістом. Також було відзначено потребу кращого вивчення питань проєктного менеджменту, взаємодії з іноземними партнерами, врахування поведінкових аспектів у торгівлі.

Завідувач кафедри професор Юрій Губені відзначив надзвичайно корисну співпрацю зі стейкхолдерами в питаннях покращення якості вищої освіти.

  

  

Нова і перспективна спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає не лише вивчення інноваційного та венчурного підприємництва, дослідження пласта проблем, пов’язаних із втіленням стартапів, але й тісну співпрацю зі стейкхолдерами, які втілюють ці питання в практику.
Аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, магістр, комерційний директор цифрової платформи для електронної мобільності GO TO-U Богдан Рогаля під час науково-практичного семінару поділився з працівниками кафедри досвідом та прикладними аспектами впровадження стартапу GO TO-U.
Відкриваючи семінар, заступник декана, доцент Андрій Верзун відзначив важливість співпраці кафедр факультету управління, економіки та права зі стейкхолдерами, особливо нашими випускниками.
Завідувач кафедри, професор Юрій Губені зауважив, що в освітній програмі, яку ми традиційно погоджуємо зі стейкхолдерами, вже тривалий час вивчаються дисципліни «Інноваційне підприємництво», «Електронний бізнес», «Венчурне підприємництво». Теоретично ці питання добре відображені в літературі, однак нам бракує практичних знань, навичок, кейсів.
Заступник завідувача кафедри, доцент Володимир Крупа зазначив цікавий і тісний зв’язок тематики семінару з освітньою програмою.
В рамках семінару відбулась цікава дискусія, яка була продовжена на гостьовій лекції.
Стратегія Львівського національного університету природокористування передбачає активну тісну співпрацю з інноваційними проєктами та стартапами. Наш семінар це підтверджує.
Зі стартапом абсолютно нічого не відбувається, якщо нічого не робити
(Марк Андреессен, співзасновник і генеральний директор венчурного фонду Andreessen Horowitz).


Академічна мобільність за підтримки Програми Erasmus+

Одним із напрямків Програми Еразмус+ є підтримка академічної мобільності викладачів. Нещодавно цією можливістю скористався завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНУП проф. Юрій Губені, здійснивши навчальний візит у Природничий університет Любліна.
Програма академічної мобільності у цьому випадку передбачала читання лекцій іноземною мовою та знайомство із навчальним процесом у приймаючому університеті. Партнерською кафедрою візиту була кафедра економіки і агробізнесу (завідувачка – д-р. габ. Анна Новак).
За час перебування в Любліні проф. Юрій Губені прочитав студентам одного із потоків лекції на тему організації та економічного забезпечення підприємництва, моделей та організаційного оформлення бізнесу, особливостей агробізнесу в Україні. Добра підготовка лекційного матеріалу, цікаві презентації та невимушений спосіб спілкування зі студентами створили особливу атмосферу творчого діалогу. Тому запитання і коментарі від студентів та викладачів-партнерів стали одним з елементів занять. Не оминули при зустрічах й тему впливу війни на економіку та підприємництво в Україні. Робоча зустріч проф. Юрія Губені та завідувачки кафедри економіки і агробізнесу д-р. габ. Анни Новак, викладача-тьютора від Програми Erasmus+ д-р. Анни Кобялки, д-р. габ. Арманда Каштеляна, д-р. Ельжбети Колодзєй дозволила не лише оцінити матеріали лекційного курсу та його виклад студентам, але й намітити напрямки подальшої співпраці. Колегам із Любліна було цікаво дізнатись про організацію навчального процесу у Львівському національному університеті природокористування, систему оцінювання знань, інструментарій дистанційного навчання тощо. Вони однозначно висловили підтримку колективу ЛНУП та народу України у боротьбі проти агресора.
Окрім цієї дидактичної частини візиту, проф. Юрій Губені відвідав деякі підрозділи Природничого університету в Любліні – офіс Програми Еразмус+ (д-р. Ізабела Вольська) та бібліотеку університету. Також він побував на студентській мініконференції з питань підприємництва у туристичній сфері. Оскільки в академічному кампусі Любліна розташований інший авторитетний університет – Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (UMCS), то проф. Ю. Губені скористався нагодою побувати у деяких його структурних підрозділах (економічний факультет, відділ співпраці із зарубіжними студентами) та взяв участь у двох тренінгах і одному публічному заході. Саме в UMCS проф. Юрій Губені зустрівся із колишньою аспіранткою, а тепер візитуючою дослідницею цього університету Іриною Костецькою.
Після офіційної програми проф. Юрій Губені ознайомився з архітектурою та просторовим розміщенням Любліна, його історичними та туристичними об’єктами. Можна з впевненістю сказати: Програма Еразмус+ є чудовим засобом не лише підтримки академічних обмінів, але й використання зарубіжного досвіду для вдосконалення навчального процесу.

 

 


Гостьова лекція «Аграрна структура Польщі та України»

Студенти добре знають, що вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» є завжди цікавим та корисним у професійному і пізнавальному плані. Адже, окрім цікавих лекцій-презентацій, наповнених прикладами, коментарями та актуальними питаннями із сучасності, ситуаційних вправ (кейсів), лектор, проф. Юрій Губені організовує особливі гостьові лекції.
18 травня зустріч зі студентами факультету управління, економіки та права зголосився провести неординарний дослідник, ад’юнкт Відділу економічного моделювання Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (IRWiR PAN), кандидат економічних наук Віталій Крупін.
Якою є підприємницька структура сільського господарства Польщі, якою є динаміка його економічних показників, як співвідноситься аграрний бізнес Польщі та України – ось лише частина питань, що розглядались. Віталій Євгенович тривалий час співпрацює з кафедрою ПТБ (а перед тим – з кафедрою права і підприємництва). Як львів’янин за походженням, освітою та вихованням, він розповів студентам про сучасні можливості кар’єри та особистісного розвитку у відкритій Європі. Не оминув тематики основних дослідницьких проєктів, що виконуються в IRWiR. Звичайно, важкою, але вкрай актуальною темою, що пронизала всю зустріч, була жахлива війна та російська агресія, її прояви в аграрному секторі, продовольчій безпеці та економічному розвитку.
Значний відрізок навчального часу, як це прийнято у поважних університетах, було відведено на запитання-відповіді, коментарі, дискусію. Так, студентка групи Мо-11 Яна Мітленко виявила зацікавленість продовольчою безпекою України в контексті останніх подій воєнного характеру, зокрема регіональним дефіцитом зернових продуктів. Її колега, староста цієї ж групи Софія Божейко поцікавилась розвитком штучного інтелекту (роботизованої техніки, дронів, нано- та біотехнологій) та їх впливом на розвиток інтенсивного сільськогосподарського виробництва. Студентка Вікторія Гнатюк (ОП-11) запитала про моделі стимулювання вітчизняних аграрних виробників, націлених на те, щоб досягнути якнайшвидше довоєнних обсягів виробництва. Її цікавили оптимальні шляхи повернення провідних позицій на сільськогосподарському ринку світу. А ось Тетяна Панат із групи ПТБ-11 запитала про співвідношення великих та дрібних виробників в сільському господарстві Польщі й України. Студентка Марія Грень (ОП-11) висловила від усіх студентів слова вдячності та захоплення діяльністю Віталія Крупіна, високим рівнем обізнаності у сфері сільського господарства, цікавими дослідницькими інструментами моделювання та прогнозування, які польські науковці використовують у своїй професійній діяльності.
Професор Юрій Губені, відзначаючи незаперечний позитив таких лекцій і зустрічей, зауважив, що вони є підтвердженням та особливою формою підтримки європейської наукової спільноти для нашого народу у боротьбі проти агресора. Він наголосив, що Польща і польські науковці проявили найкращі риси гуманізму, стійкості та людської солідарності.
Співпраця кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності із зарубіжними академічними та науковими партнерами є проявом послідовної реалізації нової стратегії розвитку факультету управління, економіки та права ЛНУП.

 

 


Підсумок студентських наукових досліджень на кафедрі ПТБ
3 травня у режимі онлайн (платформа Zoom) відбулося засідання студентського наукового гуртка «Підприємництво: інновації та аналітика» за результатами науково-дослідної роботи у 2021 р. У засіданні взяли участь студенти-гуртківці та їх наукові керівники. Розпочали засідання завідувач кафедри ПТБ професор Юрій Губені та керівник гуртка в.о. доцента Наталія Маркович. Вони не лише привітали усіх, хто долучився до роботи, але й наголосили на важливості наукової роботи студентів. Програму засідання повідомив староста гуртка студент групи ПТБ-41 Юрій Тихонький.
Учасники студентського наукового гуртка представили цікаві та змістовні доповіді, сконцентровані на актуальних проблемах розвитку підприємництва, комерційної діяльності та торгівлі. Серед цікавих тем: соціальне підприємництво, партисипативне управління, його переваги та недоліки; напрями та чинники диверсифікації діяльності суб’єктів малого аграрного підприємництва; особливості діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі; методика застосування індексів соціального розвитку: сучасні реалії та перспективи роздрібної торгівлі на селі тощо. Була й цікава робота навчально-методичного спрямування, яка містила оцінки компонентів освітніх програм за кафедральною спеціальністю. Виступи студентів супроводжувались цікавими та стислими презентаційними матеріалами, запитаннями та коротким обговоренням основного змісту повідомлень.
Зокрема, доволі цікаву доповідь на тему «Використання літературних реляцій підприємництва в художніх творах при вивченні навчальної дисципліни «Вступ до фаху» за освітньою програмою спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”» представила студентка 1-го курсу Соломія Рибка (наук. керівник – проф. Юрій Губені). А ось значно досвідченіша студентка 5-го курсу Ірина Черній у своїй доповіді розглянула «Стратегічний підхід до антикризового управління підприємствами» (наук. керівник – доц. Ольга Лисюк). Студент 3-го курсу Віталій Луців у цікавій формі зробив повідомлення на тему «Розвиток торгівлі органічною продукцією в Україні» (наук. керівник – доц. Володимир Крупа). Зокрема він відзначив зростання популярності органічних продуктів, яка насамперед пов’язана з глобальними споживчими трендами здорового способу життя. Значне зацікавлення викликала доповідь студента 3-го курсу Дмитра Курилка на тему «Соціальне підприємництво в соціально-економічному розвитку України» (наук. керівник – в.о. доцента Наталія Маркович). Це дослідження показало важливість розвитку соціального підприємництва в Україні, адже він націлений на вирішення гострих соціальних проблем та залучення сучасного бізнесу до вирішення критичних суспільних проблем.
Засідання гуртка об’єднало гуртківців та викладачів кафедри в обговоренні результатів студентської наукової роботи, викликало жваву дискусію щодо актуальних проблем підприємництва. У результаті колективного обговорення для виступу на Звітній науковій конференції факультету управління, економіки та права було рекомендовано студентів Дмитра Курилка, Миколу Веця та Віталія Луціва.

 

 


Участь в міжнародному бізнес-форумі: дистанційно, але цікаво, інформаційно та корисно

Нещодавно, 28 квітня, у Варшаві завершився Міжнародний форум «Польсько-українські дні бізнесу», що став одним із найважливіших комунікаційних майданчиків, який об’єднує представників бізнес-спільноти, фінансових та наукових інституцій, роботодавців, урядовців і представників державних та громадських структур України та Польщі. В роботі форуму (в дистанційному форматі) взяв участь завідувач кафедри ПТБ Львівського національного університету природокористування проф. Юрій Губені. Це є свідченням того, що факультет управління, економіки та права ЛНУП всіляко розвиває міжнародну співпрацю, включно в середовищі бізнес-комунікацій.
Участь в роботі форуму підтвердила – він став своєрідним центром консолідації бізнесового та експертного середовища з метою підтримки українського і польського бізнесів в Україні в умовах військової агресії, покращення торговельно-економічної співпраці та налагодження діалогу й співпраці у форматі Україна – Польща. Професор Юрій Губені в онлайн-режимі не лише ознайомився з цікавими доповідями, повідомленнями, взяв участь в дискусії та обміні думками, але й зустрівся з багатьма польськими колегами, ознайомив їх із особливостями академічного та наукового життя в умовах воєнного стану, а також повідомив про зміну назви нашого університету та пов’язані із цим удосконалення організаційної структури та засад функціонування.
Організатори форуму висловили вдячність усім учасникам, зокрема нашому університету, за підтримку заходу та діалог співпраці.

 

 


Нотатки із захисту дипломної роботи: стратегія громади з орієнтацією на активізацію підприємництва

Ідея розвитку бізнес-середовища покладена за основу в кваліфікаційній роботі випускника Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти ЛНУП Олега Пришляка. Навчаючись у магістратурі за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», він детально ознайомився з теоретичними, прикладними і методичними засадами, інформаційним і правовим забезпеченням стратегічного місцевого розвитку, орієнтованого на бізнес-середовище. А тема підприємництва – ключова під час навчання. Тому вибір теми, спрямованої на дослідження організаційно-економічного обґрунтування стратегічного розвитку територіальної громади, був закономірним.
Невизначені обставини карантинних обмежень, а пізніше трагічні обставини війни двічі відклали завершальну атестацію кваліфікаційної роботи. Попередній захист відбувся ще наприкінці попереднього року. І ось 28 квітня в дистанційному режимі екзаменаційна комісія зібралась в середовищі платформи Zoom для того, щоб оцінити виконану роботу. Голова комісії, проректор з наукової роботи ЛНУП проф. Ігор Яців не лише відкрив засідання, але й детально ознайомив присутніх із завданнями атестації кваліфікаційних (дипломних) робіт, а також з показниками успішності випускника, поданими документами та результатами перевірки роботи на плагіат. Захист дипломної роботи відбувся злагоджено і чітко: доповідь, запитання, відповіді, обговорення. Цікавими були міркування відомого вченого професора Георгія Черевка, уточнювальними були відповіді здобувача на запитання доцентів Володимира Крупи та Петра Оліщука. Науковий керівник роботи проф. Юрій Губені висловив високі оцінки рівню знань, практичної підготовки, здатності до самостійних досліджень здобувача.
Підсумовуючи захист кваліфікаційної роботи, проф. Ігор Яців висловив переконання, що набуті знання та компетенції знадобляться Олегу Пришляку в практичній роботі та допоможуть у кар’єрному зростанні. Адже спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має чіткий орієнтир на ринкову економіку та розвиток бізнесу. Це перспективна спеціальність, націлена на майбутнє!

 

 


Конкурс учнівських творчих робіт «Магазин – бачення майбутнього»

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБ) Львівського національного університету природокористування продовжує традиції залучення старшокласників до знайомства з університетом. Цьогоріч кафедра ПТБ у співпраці з територіальними громадами ініціювала нове цікаве змагання: за підтримки Радехівської міської ради та Лопатинської міської ради було організовано конкурс, метою якого була активізація уваги шкільної молоді до сучасних проблем розвитку підприємництва, роздрібної торгівлі зокрема, стимулювання творчого осмислення учнями принципів та засад ринкової економіки.
Проявити свою творчість, підприємницькі задатки, показати вміння креативно мислити змогли всі охочі протягом двох місяців. Вірші, есе, малюнки, презентації – неймовірний потік азарту та креативності захлиснув нашу поштову скриньку. Добірку робіт, що справили найбільше враження на членів журі, а їх основу становили студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», бачимо у колажі. Очевидно, що, як тільки минуть важкі часи, найбільш вдалі роботи за умовами конкурсу будуть відзначені цінними призами від спонсорів заходу.
Кафедра дякує усім, хто брав участь. Сертифікати учасника будуть надіслані уже найближчим часом. Сподіваємося на майбутню співпрацю з талановитими та активними випускниками шкіл уже як зі студентами Львівського національного університету природокористування, зокрема за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

 

 


Не пам’ятаючи минуле, важко будувати майбутнє…

 

 

Історія конкретної родини часто відтворює історію всієї держави

 

8 грудня 2021 р. у студентській світлиці гуртожитку № 3 було проведено День кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на тему «Історія родини кожного з нас – це літопис народу нашого». Серед присутніх були завідувач кафедри професор Ю.Е. Губені, заступник з виховної роботи Г.В. Батюк, доценти кафедри В.Р. Крупа (куратор груп Птб-41 та Птб-22сп) та О.В. Лисюк, старший лаборант кафедри М.В. Іващенко, а також студенти груп Птб-21, Птб-41, Птб-22сп та Птб-51. Тема настільки привернула увагу присутніх, що викликала спогади й обговорення, в яких взяли участь усі викладачі та студенти.

 

Адже завжди з великою любов’ю і душевним трепетом кожна людина згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство, свою маленьку батьківщину, де живуть мама, тато, бабуся, дідусь, сестри та брати. Напевне, якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, вийде велика держава – Україна.

 

Під час обговорення студенти усвідомили, наскільки важливо знати глибинну історію своєї родини та її предків, адже простеживши шлях від себе до своїх прабабусь і прадідусів, можна сформувати свій родовід – «родинне дерево». Саме тому студентам було запропоновано відтворити своє «родинне дерево» за допомогою опитування близьких родичів, знайомих, відшукавши інформацію у списках та архівах, інтернет-ресурсах. Поділитись із друзями цікавими моментами свого родоводу теж інколи важливо, так ми пізнаємо «живу історію».

 

Українці – нація прадавня, славна своєю культурою і традиціями.

 


Кращий студент-науковець кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

Нещодавно ректор ЛНАУ академік Володимир Снітинський відзначав найкращих студентів-науковців університету. Приємно, що грамоту за активну участь у конкурсі «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2021» також отримав студент ОС «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Віталій Червінський. Радість відзначення та теплих слів від ректора поділяла на урочистому засіданні також керівник наукового гуртка кафедри «Підприємництво, інновації та аналітика» в. о. доц. Наталія Маркович.
Але насправді – це відзнака чи не усієї кафедри ПТБ. Адже науковий керівник Віталія Червінського у Всеукраїнському студентському конкурсі  наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» –  доц. Ольга Лисюк. А ось на Звітну наукову конференцію студентів повідомлення та презентація готувались під керівництвом доц. Володимира Крупи. Тому, узагальнюючи цей доробок, на університетський конкурс «Кращий студент науковець» кандидатуру готувала Наталія Маркович. Можна впевнено сказати, що результати роботи Віталія Червінського відображають об’єднані зусилля багатьох працівників кафедри ПТБ.
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вітає студента групи Птб-51 Віталія Червінського з відзначенням активної участі у конкурсі «Кращий студент-науковець» Львівського національного аграрного університету. Бажаємо Віталію успіхів і плідної праці на науковій ниві.

 


Нагорода знайшла свого героя

 

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вітають свого студента Володимира Маслюка з отриманням заслуженої відзнаки – грамоти за здобуття II місця на Звітній студентській науковій конференції за результатами науково-дослідної роботи у 2020 р. на економічному факультеті. Ми раді, що підростає нове покоління талановитих науковців та майбутніх успішних підприємців! Бажаємо Володимиру подальших творчих злетів і яскравих перемог!

 

 

 

 


Про ринок плодоовочевої продукції: фахово та на основі прикладного дослідження

 

Побачило світ нове наукове видання «Моніторинг поведінки роздрібних закупівельників овочів та фруктів на ринку “Шувар”», виконане за підсумками прикладного соціологічного дослідження в рамках співпраці з ТзОВ «РСП “Шувар”». Авторами видання є науковці кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНАУ: професор, зав. кафедри Ю.Е. Губені, доценти О.М. Крупа, В.Р. Крупа та Б.І. Шувар.
У брошурі відображено результати соціологічного дослідження, виконаного викладачами і студентами безпосередньо на РСП «Шувар». Зокрема досліджено питання споживчих пріоритетів закупівельників, мотивів здійснення покупок, асортиментних, вартісних та цільових параметрів разових закупівель тощо. Усі запитання розкривають поведінкові складові ринку плодоовочевої продукції. Без сумніву, видання буде цікавим та корисним не лише основному замовнику дослідження, але й науковцям, аспірантам, здобувачам вищої освіти, виробникам, фермерам, продавцям та закупівельникам овочево-фруктової продукції.
Автори висловлюють щиру подяку за всебічну підтримку засновнику групи компаній «Шувар» Р.С. Федишину, директору ТзОВ «РСП “Шувар”» І.Р. Федишину, раднику директора ТзОВ «РСП “Шувар”» з питань АПК І.М. Стефанишину. Під час виконання дослідження ми отримували від них корисні поради і рекомендації. Значну організаційну, інформаційну та змістовну допомогу надали заступник директора зі зв’язків з громадськістю ТзОВ «РСП “Шувар”» К.М. Гордієнко, керівник департаменту «Маркетинг-Аналітика» ТзОВ «РСП “Шувар”» Т.П. Гетьман. Ми також адресуємо слова вдячності рецензентам: доценту, завідувачу кафедри маркетингу НТУ «Дніпровська політехніка» С.Я. Касьяну та доценту, національному експерту Проєкту з географічних зазначень Г.Я. Антоняк.
Працівники кафедри в.о. професора І.Б. Яців, доцент О.В. Лисюк, в.о. доцента Н.В. Маркович, ст. викладач Г.В. Батюк також заслуговують слів вдячності за підготовку та участь у проведенні дослідження.
Результати дослідження, які лягли в основу наукової брошури, доповідались та обговорювались під час наукового семінару на тему «Моніторинг поведінки роздрібних закупівельників овочів та фруктів на ринку “Шувар”», що відбувся 4 грудня 2020 р.

 


Круглий стіл «Функціонування ринку кормових добавок в Україні: тенденції та перспективи»

 

Дні науки в Україні – особлива нагода підвести підсумки досліджень. В ЛНАУ цьогорічні наукові заходи мають особливий шарм, адже присвячуються 160-річчю альма-матер. Так, 20 травня 2021 р. кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНАУ в онлайн-форматі було проведено круглий стіл на тему «Функціонування ринку кормових добавок в Україні: тенденції та перспективи». У ньому взяли участь численні науково-педагогічні та наукові працівники не лише ЛНАУ, але й ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, представники ЛОДА, бізнесу, виробничники, дорадники та аспіранти. Були й зарубіжні учасники. Метою круглого столу було обговорення важливих питань щодо організаційно-економічного забезпечення функціонування ринку кормових добавок і обґрунтування шляхів його покращення.
Розпочав роботу круглого столу завідувач кафедри ПТБ проф. Ю.Е. Губені. Традиційно змістовним був виступ заступника директора Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Л.В. Гончаренко. На необхідності співпраці науковців і виробників в даному питанні наголосив у своєму виступі проректор з наукової роботи ЛНАУ І.Б. Яців.
Центральне місце засідання займав виступ аспірантки кафедри ПТБ, старшого наукового співробітника ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок С.М. Темненко на тему «Особливості ринку кормових добавок в Україні». Презентація в стислій формі реально відобразила чимало досліджених аспіранткою проблем ринку кормових добавок.
В обговореннях та обміні думками взяли участь: заступник директора з наукової роботи ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок В.П. Музика; заступник директора з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, завідувач лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок к.с.-г.н. Т.Р. Левицький; завідувач сектору науково-технічної інформації та сертифікації ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок к.біол.н. О.І. Чайковська; засновник і керівник сільськогосподарського дорадчого центру «Фермерська країна» Н.С. Табінська; заступник директора з наукової роботи ТОВ «Біоконтакт», офіційний лектор міжнародної школи кормів к.біол.н. Ф.С. Марченков; директор фірми «Haru Pharm Gesellschaft m.b.H.» (Австрія) Маргарита Кондо; директор ТОВ «Кронос-Агро» І.О. Мартинюк; д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького В.А. Чемерис; директор Національної асоціації дорадчих служб України, директор Львівської аграрної дорадчої служби І.Я. Паньків; директор ТзОВ «Кам’янка-Бузький комбікормовий завод» А.Р. Антонюк; к.с.-г.н., доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва ЛНАУ С.Я. Павкович.
Додала новітніх ідей у своєму виступі д.вет.н., с.н.с., завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва ЛНАУ Н.З. Огородник, яка розповіла про сучасні тренди у підходах до вирощування тварин, зокрема наголосила на новітній тенденції застосування пробіотичних та пребіотичних кормових добавок, які є абсолютно безпечними та можуть служити достойною альтернативою застосуванню так званих «кормових антибіотиків».
В цілому робота круглого столу пройшла у жвавій дискусії та цікавих ідеях. Організатори щиро вдячні всім учасникам і надіються на подальшу співпрацю. А що день був особливий – День вишиванки, то не лише учасники круглого столу, але і його Програма були вбрані у вишитий орнамент. Вправними модераторами круглого столу були доценти кафедри ПТБ О.М. Крупа та Б.І. Шувар.

 


Вітаємо з перемогою!

 

22 квітня 2021 року в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася підсумкова науково-практична відеоконференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво», на якій здобувач вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Віталій Червінський представив Львівський національний аграрний університет і виступив з доповіддю на тему «Розвиток підприємницької діяльності в аграрних підприємствах Жовківського району Львівської області» (науковий керівник – к.е.н., доцент Ольга Володимирівна Лисюк).
На основі обговорення результатів дослідження галузевою конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» В.Р. Червінського нагороджено дипломом III ступеня.

 

 


Обираючи своє майбутнє

 

13 квітня 2021 року ми завітали до Тлумацького коледжу Львівського національного аграрного університету. Завдяки сучасним технічним рішенням зустріч відбулася на багатокілометровій відстані, але за відчуттями – як на відстані витягнутої руки.
Обговорили умови вступу за скороченою програмою на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», умови проживання у гуртожитках ЛНАУ та можливості самореалізації після закінчення університету. Класичними були питання про вартість навчання, вартість проживання у гуртожитку та стипендіальні програми для студентів. Дискусію викликала інформація про пільгові умови вступу, адже серед учнів є такі, які планують ними скористатись.
Приємно було побачити знайомі обличчя. Маємо сподівання, що менше ніж за пів року ми зустрінемось з вами в аудиторіях Львівського національного аграрного університету.

 


Зустріч зі студентами Золочівського фахового коледжу

 

В рамках щотижневої профорієнтаційної кампанії відбулася зустріч з учнями ВСП Золочівський фаховий коледж НУ «Львівська політехніка». Було озвучено правила вступної кампанії 2021 року, ознайомлено з умовами навчання студентів, соціальною інфраструктурою університету.
Сподіваємося, перша зустріч з кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності залишила приємні враження. Двері економічного факультету завжди відкриті для талановитої та здібної молоді! Чекаємо на Вас, дорогі учні, у будь-який день та запрошуємо на навчання! Підписуйтесь на сторінку кафедри та слідкуйте за подіями

https://www.facebook.com/BusTradeDepartment

 


Гостьові заняття як новий вид співробітництва у ЗВО України

 

В карантинних умовах, спричинених пандемією Covid-19, у вищій школі сформувалася новітня традиція проводити гостьові заняття.
8 квітня 2021 року доцентом кафедри обліку, аналізу і контролю ЛНУ ім. І. Франка, д.е.н. Людмилою Петришин було проведено інтегроване практичне заняття на тему «Показники варіації та закономірність розподілу» в рамках вивчення дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» групи УФФ-22с. Мета заняття – вироблення практичних навичок в обчисленні показників варіації та різних видів середніх величин, що є основою для їх визначення.
На заняття було запрошено доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНАУ, к.е.н. Оксану Крупу. Науковець поділилася зі студентами результатами своїх багаторічних напрацювань та пояснила можливості програми Microsoft Excel в обчисленні статистичних показників.
Заняття пройшло у творчій та дружній атмосфері. Студенти отримали корисні нові знання і збагатили свій досвід щодо застосування сучасних інструментів обчислення статистичних даних. Такий вид діяльності сприяє як налагодженню співробітництва між закладами вищої освіти, так і комунікації науковців.
Дякуємо всім учасникам і надіємося на співпрацю в майбутньому.

 


Лише 1 хвилина знадобилась для встановлення зв’язку з Горохівським коледжем ЛНАУ. Раді були вітати студентів коледжу, а завтра уже студентів ЛНАУ спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на імпровізованому віртуальному Дні відкритих дверей однойменної кафедри.
Карантинні заходи – гарна нагода зустрітись разом у зручний час, у зручному місці для презентації спеціальності, презентації світлого майбутнього та затребуваних професійних навичок. Цікаве навчання, захопливе студентське життя, навчальні практики за кордоном, підтримка ініціатив та розвиток талантів – це неповний перелік тем, які презентували лектори та практики кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Підсумовуючи зустріч, учасники висловили сподівання на швидку зустріч під час фахового випробування у ЛНАУ з 24 липня до 30 липня 2021 р.
Аби дізнатися більше – підписуйтесь на сторінку кафедри та слідкуйте за подіями https://www.facebook.com/BusTradeDepartment

 

 

 


День відкритих дверей для випускників коледжів

2 квітня на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНАУ відбувся інтерактивний День відкритих дверей для випускників коледжів та їх батьків.
Вступним словом зустріч відкрив зав. кафедри одноіменної спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проф. Ю.Е. Губені, який привітав гостей та задав позитивний настрій усьому заходу.
Членами кафедри було коротко презентовано роботу кафедри, успіхи студентів на науковій ниві. Абітурієнти отримали відповіді на питання про особливості вступу, вартість навчання у 2021 році, організацію спортивного та мистецького життя на факультеті та ін.
Організатори онлайн-зустрічі побажали потенційним абітурієнтам визначитися зі своєю майбутньою професією та невдовзі стати студентами ЛНАУ, зокрема спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

 


Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вітає Володимира Маслюка, студента другого курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», зі здобуттям II місця на Звітній студентській науковій конференції за результатами науково-дослідної роботи у 2020 р. на економічному факультеті. Бажаємо Володимиру нових перемог та здобутків. Особлива подяка доценту Оксані Миколаївні Крупі за підготовку студента до конференції та відмінний результат.

 

 


Цікава зустріч учнів та університетських викладачів

 

Умови пандемії обумовлюють нові формати спілкування викладачів кафедри зі школярами та вчителями. День кафедри для школярів, день відкритих дверей, онлайн-зустріч з абітурієнтами, дні гостинності… Все це про ту подію, на яку з нетерпінням чекають майбутні першокурсники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Різні назви, але суть незмінна – познайомитися зі школярами, презентувати спеціальність, умови навчання та проживання, переваги навчання у ЛНАУ та окреслити перспективи майбутнього.

 

Одну із таких зустрічей було проведено зусиллями членів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБ) 11 березня. Віртуальні гості кафедри ПТБ – учителі та учні школи с. Корчин Радехівської ОТГ.

 

Розпочалася ця онлайн-зустріч з потенційними студентами вступним словом завідувача кафедри, проф. Юрія Губені. Почергово працівники кафедри, доценти Володимир Крупа, Ольга Лисюк, Оксана Крупа та Богдан Шувар презентували різні сторони навчання, побуту та дозвілля. Зосередили увагу на особливостях цікавої спеціальності, предметах ЗНО, необхідних для вступу, термінах та особливостях вступної кампанії 2021 року. Паралельно учні могли побачити у відеоогляді університет зблизька, краєвиди з вікна, аудиторії та книги, видані кафедрою.

 

Невеличка дискусія торкалась питань умов і оплати проживання в гуртожитку, комунікації зі Львовом, студентської їдальні, спортивного залу та стадіону. Дівчата цікавились і можливістю творчого розвитку, зокрема в співі чи танцях.

 

Несподіванкою та своєрідною подякою для учнів за участь у віртуальному спілкуванні стало акапельне виконання пісні «Голубе сивий» лаборантом кафедри, магістром Михайлом Іващенком.

 

Кафедра ПТБ та економічний факультет ЛНАУ висловлюють подяку за сприяння в організації зустрічі директору школи с. Корчин Ірині Арсентівні Чуловській та вчителю інформатики Олександру Дмитровичу Душейку.

 

Ми звертаємось до школярів не лише Корчина: Дорогі школярі! Дякуємо за візит! Успішного складання ЗНО та до зустрічі!


Живе слово Лесі Українки

В переддень 150-ліття геніальної Лесі Українки, 24 лютого 2021 року, студенти економічного факультету (групи Мев-11 та Марк-11) за участю кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності й кафедри міжнародних економічних відносин і маркетингу провели флешмоб для відзначення ювілею славної поетеси. Звичайно, з дотриманням усіх заходів безпеки.
Сходовий майданчик поміж 4 і 5 поверхами головного корпусу під барельєфом та афоризмом Лесі України «Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє» за 5 хвилин до 15:00 години враз заповнився студентами, викладачами та іншими зацікавленими працівниками ЛНАУ. Короткі вступні слова завідувача кафедри ПТБ професора Юрія Губені та заступниці декана економічного факультету доцентки Оксани Булик, і ось уже промовляють студенти. Почергово вибрані поезії, і, звичайно, початок із Contra spem spero! Емоції, піднесення, роздуми й навіть сльози – все вмить опанувало учасників флешмобу.
Але, як відомо, флешмоби – це швидкоплинні заходи, і тому уже лунають дружні подячні оплески. Звичайно, найперше – генію Лесі Українки. Але також й студентам, що відважились і провели такий цікавий захід. Слово Лесі Українки живе!


Кваліфікаційні роботи студентів ЛНАУ відзначено нагородами

4 червня на базі Одеського національного політехнічного університету відбувся Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». На розгляд конкурсної комісії надійшло 146 робіт магістрів та 23 роботи бакалаврів. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського національного аграрного університету презентувала 3 роботи магістрів.
За результатами оцінювання якості виконаних робіт конкурсна комісія відзначила наших студентів такими нагородами:
- диплом ІІІ ступеня – робота Андрія Романовича Биха на тему «Стан, організаційно-економічне забезпечення та шляхи вдосконалення сільськогосподарського виробництва у Радехівському районі Львівської області» (науковий керівник – д.е.н., професор Ю.Е. Губені);
- диплом ІІІ ступеня – робота Володимира Сергійовича Плесака на тему «Ризики та ефективність комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств Жовківського району Львівської області» (науковий керівник – к.е.н., доцент В.Р. Крупа);
- грамота «За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми» – робота Юрія Романовича Глушка на тему «Обґрунтування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств Сокальського району Львівської області» (науковий керівник – к.е.н., доцент Н.І. Райтер).
Вітаємо колишніх студентів, а тепер практичних працівників-магістрів, наукових керівників та колектив кафедри з нагородою. Бажаємо усім творчої наснаги, нових досягнень на науковій ниві та професійного зростання!


День бібліотеки на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Книга, як відомо, джерело знань. Незважаючи на зростання популярності електронних носіїв інформації, друковані видання залишаються надійним помічником науковців, викладачів та студентів. З метою популяризації навчальної та наукової літератури, друкованих та електронних джерел інформації Наукова бібліотека ЛНАУ провела на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності День бібліотеки.
Студенти різних спеціальностей, викладачі не лише кафедри ПТБ, але й партнерських підрозділів змогли детально ознайомитись з каталогом, біографічними підбірками та друкованою літературою з питань підприємництва, комерційної діяльності, торгівлі та інших сфер господарської діяльності. Відкриваючи День бібліотеки, декан факультету в. о. проф. Ярослав Янишин відзначив, що кафедра ПТБ набирає обертів у своїй науковій та навчальній роботі, а повага кафедри до книги є відомою. Тому він рекомендував поглибити співпрацю викладачів із науковою бібліотекою. Директор Наукової бібліотеки к.і.н. Любов Пинда розповіла про роль книги в академічному та науковому процесах, навела історичні приклади формування бібліотеки у нашому навчальному закладі. Вона також презентувала учасникам нове видання університету: «Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини» (Львів, 2018). Завідувач кафедри проф. Юрій Губені, запрошуючи присутніх до знайомства з книгами та іншою друкованою продукцією, наголосив, що усі присутні мають чудову нагоду оцінити не лише видання кафедри, але широку гаму друкованих видань та каталогів. Він також передав у Наукову бібліотеку ЛНАУ нову публікацію кафедри – результат виконання прикладного дослідження «Земельні очікування селян» (Львів, 2018).
День Наукової бібліотеки на кафедрі ПТБ відвідали також експерти акредитаційної комісії освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проф. Ірина Гонтарева (Харків) та проф. Інна Рєпіна (Київ), які висловили схвалення співпраці університетської книгозбірні із навчально-науковими підрозділами економічного факультету.


Славний ювілей школи у Павлові

 

Наприкінці листопада педагогічна громада Радехівщини відзначила 40-річчя однієї з «наймолодших» шкіл району – Павлівської. Будівництво цукрового заводу у 80-их роках мотивувало бурхливий розвиток села Павлів, а відтак й створення нової, сучасної та просторої школи. Зараз ця школа відзначається своїм особливим шармом та здобутками.

 

Науково-педагогічний колектив економічного факультету ЛНАУ, особливо – кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тісно співпрацюють із освітянами Радехівщини, тому радо відгукнулись на запрошення дирекції школи на урочисту церемонію та святкові заходи.

 

В оригінально оформленій актовій залі зібрались вчителі Павлівської школи усіх років, батьки учнів, громадськість села. Завітало на свято й керівництво Радехівського району. Оригінальна святкова програма не випадково відкривалась в козацькому стилі – Павлівська школа відома такими «родзинками», як оригінальне оформлення інтер’єру, Козацька республіка, Європейський клуб. Привітання гостей чергувались цікавими концертними номерами. При цьому панувала привітна та затишна атмосфера.

 

Завідувач кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності проф. Юрій Губені, передаючи колективу школи щирі вітання від керівництва університету та факультету, подякував за велику плеяду випускників та студентів, які навчались або навчаються у ЛНАУ. Вручаючи Почесну грамоту ЛНАУ директору школи Роману Єнджієвському, він наголосив на продовженні співпраці. А свідченням цього, зокрема, були книги викладачів кафедри, передані у шкільну бібліотеку.

 

Однак найцікавішим і захопливим пунктом привітання від ЛНАУ був виступ ст. лаборанта кафедри ПТБ  магістра Михайла Іващенка. Чарівні пісні полонили зал та викликали бурхливі оплески вдячності. Не один слухач собі задав риторичне питання – такі таланти вчаться та працюють у Дублянах!

 

Під час святкування 40-річчя школи також відбувся широкий обмін думками щодо розвитку освіти, співпраці університетів та шкіл, працевлаштування випускників та нових форм профорієнтаційної роботи.

 


Відзначення 100-річною ювілею Чехословацької Республіки

 

 

24 жовтня на запрошення Генерального консула ЧР Павела Пешека та його дружини Тамари Пешекової відбувся традиційний урочистий прийом, у якому взяв участь завідувач кафедри ПТБ професор Юрій Губені. Серед почесних гостей – Посол ЧР в Україні Радек Матула, голова ОДА Олег Синютка, голова облради Олександр Ганущин, високопосадовці, релігійні та громадські діячі, підприємці, вчені, митці та багато тих, кому історія, культура чи досягнення Чехії не є байдужими. Цьогорічний прийом особливий – Чеська та Словацька республіки відзначають 100-річний ювілей створення Чехословацької Республіки.

 

У короткій, але глибоко змістовній промові, виголошеній українською мовою, Генеральний консул п. Павел Пешек не лише привітав учасників із віковим ювілеєм, але і нагадав змістовні та досі актуальні тези першого Президента Чехословаччини Томаша Г. Масарика. Він також запевнив, що Чеська республіка визнає та підтримує територіальну цілісність нашої країни.

 

Чудова мистецька програма, невимушена дружня атмосфера та смачна чеська кухня (з обов'язковими пивом, кнедликами, картопляним салатом та іншими смаколиками) стали вдалим доповненням урочистого прийому.

 


Важливі питання підприємництва у сфері торгівлі

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНАУ тривалий час тісно співпрацює з Львівською торгово-промисловою палатою та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ). Тому із професійним задоволенням взяли участь у круглому столі «Діалог зі сприяння торгівлі», який відбувся 11 жовтня. Захід зібрав науковців, державних управлінців та громадських діячів, тому природною була участь у ньому проф. Юрія Губені та студентки спеціальності ПТБ Ольги Нижник.

 

В затишному залі засідань Львівської ТПП учасники послухали повідомлення провідних фахівців Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Андрія Бутіна «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2017/2018» та Євгена Ангела «Результати та наслідки тимчасового мораторію на експорт лісу-кругляку».

 

В дискусії взяли участь начальник управління ОМКіО Львівської митниці Ігор Каламуняк, віце-президент Львівської ТПП Володимир Коруд, керівник проекту Оксана Кузяків, проф. Віктор Борщевський, проф. Юрій Губені та інші учасники круглого столу. Студентка Ольга Нижник, коментуючи із колегами-студентами Львівського національного лісотехнічного університету результати обговорення, відзначила, що знання та інформація, отримані на таких заходах, дуже цікаві, багатогранні і сприяють кращому розумінню усієї сутності комерційної діяльності.


Переймаємо новітні практики організації агробізнесу

Візитівкою кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності завжди була орієнтація студентів на всебічну практичну підготовку і живе спілкування з підприємцями. Адже лише таким чином можна отримати неоцінений досвід організації та ведення бізнесу в сучасних умовах. Тому ми охоче відгукнулися на запрошення Львівської міської громадської організації «Екотерра» взяти участь у навчальному семінарі «Кращі практики в органічному землеробстві», який проходив на базі біодинамічного господарства «Жива земля Потутори», що знаходиться у Бережанському районі Тернопільської області. Це підприємство, яке було засноване швейцарською асоціацією «Жива земля», вже більше 10 років займається органічним виробництвом за двома напрямами: молочне скотарство та вирощування пряно-смакових культур. А в останні роки проводить активну просвітницьку та навчальну роботу з впровадження органічних і біодинамічних технологій серед фермерів, власників особистих селянських господарств та студентів.

 

У ході проведення семінару студенти-магістри спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ірина Шоломович та Ігор Личук під керівництвом доцента В.Р. Крупи мали змогу оцінити переваги та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні, побачити особливості його організації та почути цікаві розповіді директора підприємства Івана Бойка та експерта з вирощування пряних культур Крістіни Лібергер про те, як започатковувався та розвивався їхній бізнес. Особливе зацікавлення у слухачів викликала розповідь про біодинамічні препарати та їхній енергетичний потенціал. Керівник підприємства поділився деякими секретами технології їх приготування, внесення та зберігання, і наголосив, що цей їхній досвід вже перейняли окремі фермери Львівщини.

 

Захоплюючою також видалася екскурсія «володіннями» Крістіни Лібергер – грядками, на яких зростають базилік, розмарин, орегано, шавлія, майоран та ще кілька десятків пряно-смакових культур. Фахівець ознайомила учасників семінару з особливостями сушіння зібраних рослин, з яких вона в подальшому готує органічні спеції та чаї. При цьому вся продукція під торговою маркою «Крістіна Лібергер» має органічний сертифікат і набуває щораз більшої популярності серед споживачів.

 

Відзначимо, що всіх учасників семінару приємно вразили невичерпна енергія господарів, їхній ентузіазм, працьовитість, щира віра у свою справу і, звичайно, гостинність. Адже завершився семінар дегустацією органічної продукції: молока, йогуртів, сирів, чаїв. В ході невимушеної бесіди наші студенти теж почули багато цікавого від інших учасників – представників малого бізнесу, фахівців департаменту агропромислового розвитку, громадських діячів.

 

Маємо надію, що отриманий досвід та нові знайомства будуть корисними нашим студентам та викладачам. Тому щиро дякуємо президенту ЛМГО «Екотерра» Наталії Чоловській за запрошення та чудову організацію поїздки!


Цікавий та корисний семінар у Маневичах

 

Пошук нових форм співпраці із навчальним закладами середньої освіти є одним із напрямків вдосконалення профорієнтаційної роботи. Розвиваючи її, кафедра підприємництва торгівлі та біржової діяльності та кафедра права ЛНАУ провели 26 вересня цікавий навчально-методичний семінар «Модернізація освіти в умовах децентралізації». Щоправда, віддаючи данину сучасним трендам, робоча назва заходу була: «Освітній челендж: «Радехівщина–Маневиччина».

 

На запрошення нашого довголітнього працівника, голови райдержадміністрації доцента Андрія Линдюка та начальника відділу освіти РДА Валентини Книш, на Маневиччину прибули начальник відділу освіти Радехівської РДА Любов Репетило та понад 20 директорів шкіл Радехівського району Львівської області. Групу працівників ЛНАУ (доц. Петро Оліщук, асп. Ірина Солтис) очолив проф. Юрій Губені. Зміни в освіті, Нова українська школа, матеріально-технічне забезпечення шкіл – ось теми, які ініціювали до обговорення науковці економічного факультету ЛНАУ.

 

В модерному конференц-залі райдержадміністрації Андрій Линдюк розповів про особливості розвитку району, його соціально-економічний стан, бюджет, та повідав про здобутки, напрацювання в різних галузях. Однак в основному розмовляли про реалізацію реформи освіти на теренах району. Більш детально про створення Нової української школи (НУШ) розповіла Валентина Книш.

 

Для ознайомлення із напрацюваннями колег у галузі освіти педагоги з Львівщини відвідали низку навчальних закладів району. Учасники семінару зокрема відзначили оновлення фасадів основних будівель райцентру, європейський рівень ЦНАПу, модерний Центр творчості дітей та юнацтва. Побували в Маневицькій ЗОШ №1 імені Героя України Андрія Снітка, Центрі творчості дітей та юнацтва, Маневицькій ЗОШ №2, новоствореному Інклюзивно-ресурсному центрі, комфортному гуртожитку для учнів. Окрема тема – зустріч в українсько-польському «Центрі діалогу Костюхнівка», де наочно продемонстровано можливості співпраці. Побували також у середніх школах сіл Костюхнівка, Вовчицьк, Лісово, Будки, Кукли. Гостей приємно здивували школи, бібліотека в Куклинській ЗОШ, а особливо – суперсучасні та технічно обладнані класи НУШ. Цікаво, що якісні ремонти в усіх класах вже не вперше виконано не за батьківські гроші, а коштом районного та державного бюджетів. І таких новацій у районі чимало. Тому поле для діалогу й співпраці між освітянами обох районів та науково-педагогічним колективом ЛНАУ є широким.


День відкритих дверей: знайомство з аграрним університетом та чудовою спеціальністю

 

У ці дні не позаздриш клопотам і турботам старшокласників. Адже, окрім надзвичайно важливого процесу ЗНО, постає не менш значиме питання: а куди піти навчатись? Вибір потребує інформації. Чи не тому значну інформаційну роботу у школах області, особливо Радехівського району, проводили викладачі кафедри права і підприємництва Львівського національного аграрного університету.

 

11 травня 2018 року економічний факультет Львівського національного аграрного університету провів уже традиційний День відкритих дверей. А наша кафедра права і підприємництва привітно, з першого кроку по Дублянах, вітала учнів випускних класів Радехівського району.

 

Привітна атмосфера, гостинність, турбота та інформація – ось складові Дня відкритих дверей. Абітурієнти 2018 року та всі охочі ознайомилися з можливостями навчання за бакалаврською програмою чудової спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». І, звичайно, це добра нагода познайомитись із кафедрою та її викладацьким складом.

 

У звичайній аудиторії учні уже сиділи за студентськими столами. Презентація ілюструвала увесь перебіг зустрічі. Про переваги та особливості спеціальності розповіли учням д.е.н., професор Юрій Губені та доцент Володимир Крупа. Про виховний процес, переваги проходження виробничої та навчальної практик за кордоном, а також дозвілля розповіли в.о. доцента Петро Оліщук та ст. викладачі кафедри Ганна Батюк і Мар’ян Погорецький. 

Науковий процес у Львівському ЛНАУ охарактеризувала в.о. доцента Наталія Маркович, а ст. лаборант І.В. Солтис, нещодавня наша випускниця, запевнила, що навчання на кафедрі є особливим, незабутнім та відкриває чудові перспективи.

 

У актовому залі випускники шкіл усієї області заслухали виступ декана економічного факультету Ярослава Янишина про перспективи навчання у ЛНАУ. Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Оксана Грицина нагадала усі важливі моменти Вступної  кампанії – 2018. Теперішні студенти поділились своїми враженнями та секретами успіху. Виступ колишнього випускника економічного факультету, а нині – одного із керівників великої компанії Агро ЛВ Лімітед Дмитра Мороза відзначився не лише конкретикою, але й оптимізмом щодо вибору спеціальності для навчання. Завершальні виступи колективів художньої самодіяльності студентів економічного факультету на сцені актової зали сподобались усім.

 

Майбутні абітурієнти ознайомилися з околицями Дублян, академічним містечком та навіть скуштували «студентського хліба». А щоб частування було приємним – зовсім несподівано для усіх пролунали бадьорі мелодії у виконанні вправного саксофоніста Романа Гнатіва. Учні Радехівщини та інших районів Львівщини із особливими позитивними та навіть романтичними враженнями повернулися до своїх домівок.


Цікавий семінар за результатами прикладного дослідження

Земельні відносини є складними і багатоплановими, адже в них переплітаються аграрне виробництво, продовольча безпека, економіка, правове регулювання, управління, селянський менталітет та навіть поведінкові чинники. Кафедра права і підприємництва ЛНАУ, поширюючи практику прикладних «польових» досліджень, нещодавно завершила соціологічне опитування «Моніторинг проблем землекористування у вибраних селах».

 

 

За підсумками дослідження 17 травня у с. Балучин відбувся науково-практичний семінар. У залі засідань сільської ради зібрались селяни, місцеві фермери, представники орендарів та керівництва Буського району. З привітанням до учасників звернулись голова села Григорій Цюман, голова Буської РДА Петро Мороз та зав. відділу Департаменту АПР Львівської ОДА Павло Дигдало.

 

Про основні завдання та структуру дослідницького проекту доповів проф. Юрій Губені. Основне питання – інформування жителів села про результати 3-рівневого (селяни, експерти, Інтернет-середовище) опитування, проведеного навесні. З цим чудово справились доценти Володимир Крупа, Петро Оліщук та ст. викладач Мар'ян Погорецький. Їм вміло асистувала не лише презентацією, але й поширенням інформаційних матеріалів ст. лаборант Ірина Солтис. Кафедра ще раз підтвердила вміння чудово організовувати дослідження, але й апробувати на практиці їх результати.

 

 

Під час дискусії обговорювали питання розміру орендної плати, взаємовідносин великих і дрібних орендаторів, права власності та ринку землі. Прозвучала чітка думка не лише продовжити подібні дослідження, особливо – з інформування жителів села про їх результати, але й доповнити їх питаннями наповнення бюджету, соціального розвитку, підтримки ініціатив.

 

Присутній на семінарі начальник відділу Департаменту АПР Павло Дигдало детально розповів присутнім про зміст і складові державних та обласних програм підтримки сільськогосподарських виробників, особливо – дрібних індивідуальних. Обговорили також механізми підтримки господарських ініціатив. Присутніх було проінформовано про деякі значимі ініціативи з агробізнесу, зокрема створення, за підтримки канадських партнерів, кооперативного молокозаводу у смт. Красне.

 

 

Голова села Григорій Цмух та голова Буської РДА подякували присутнім за цікавий та інформаційно наповнений семінар. Науковці, в свою чергу, відзначили спеціальною подякою економічного факультету ЛНАУ підтримку й допомогу Балучинської сільської ради у здійсненні проекту.

 

Звичайно, особливі слова вдячності належаться керівництву ТзОВ Агро ЛВ Лімітед, які не лише сприяли фінансово проведенню дослідження, але й підтримали організаційно й транспортом у проведенні зустрічі із селянами. Дружні поради менеджерів цієї відомої агрофірми Дмитра Мороза й Володимира Шегди, підтримка регіонального менеджера із земельних відносин Віталія Грици були особливо корисними усім нам.

 

Кафедра права і підприємництва Львівського національного аграрного університету, при підтримці партнерів, гідно зустріла День науки!


Науковий гурток «Новаторство в системі сучасного права і підприємництва» підвів підсумки

 

Науковий гурток кафедри права і підприємництва 17 квітня підвів підсумок своєї діяльності. Десяток різнопланових наукових повідомлень студентів, ілюстрованих вправними презентаціями, вислухали учасники засідання. Вітаючи молодих науковців, завідувач кафедри проф. Юрій Губені відзначив, що їх успіх і здобутки не лише у відзнаках чи подяках, а й у можливості довести собі та іншим «я це можу». Найперше учасники засідання привітали студентку Розаліє Насибову, яка на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у ЖНТУ зайняла призове місце. Добрі слова також були висловлені на адресу старост групи магістрів Птб Мар’яни Лютої, яка бере участь у Конкурсі наукових робіт «Завтра. УА», та уже заслуженого науковця кафедри, хоча студентки лише 2 курсу, Мар’яни Янко.

 

У повідомленнях розглядали цікаві та важливі питання розвитку підприємництва, суспільних відносин та їх правового забезпечення. Зокрема обговорили чинники розвитку кооперації на селі (М. Янко, Фін-21), становлення малого підприємництва на селі (Р. Насибова, Мо-31), особливості запровадження системи НАССР для сільськогосподарських товарів (В. Шибец, Птб-11), трансформаційні процеси в АПК України: реалії сьогодення та перспективи розвитку (М. Люта, Птб-51), організацію роздрібної торгівлі (В. Стасюк, Птб-11) та навіть про правове становище України в ООН (І. Шоломович, Мек-45). А ще були повідомлення про правове регулювання підприємництва та нормативне забезпечення екологічних вимог.

 

Комісія із викладачів та студентів сформувала своєрідний рейтинг наукових повідомлень, тому невеличка урочиста частина із приємною процедурою нагородження стали завершальним акордом засідання наукового гуртка.


Студентський Конгрес «Університет майбутнього»

 

У Національному Університеті «Львівська політехніка» 15-16 березня 2018 р. відбувся Студентський Конгрес «Університет майбутнього», в якому взяли участь завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені та ст. викладач, к. е. н. Ганна Батюк, а також студенти-магістри спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Мар’яна Люта і Володимир Плесак. Захід мав на меті напрацювання моделі університету майбутнього з виразною орієнтацією на європейську модель розвитку.

Аналізуючи Студентський Конгрес, можна зрозуміти, що на інституційному та навіть інтуїтивно-звичаєвому рівні відбувається формування нової моделі університетів. Тому в студентства та академічного середовища формується чимало запитів й очікувань, а ось платформ для їх обговорення бракує. Учасники форуму відзначили, що на сьогодні бракує якісних інструментів діалогу й комунікації між академічними спільнотами, бізнесом, студентами, школами, державними органами.

 

Наші магістри могли поділитися з ровесниками своїм баченням розвитку вищої школи, висловити сподівання й очікування до окремих аспектів академічного життя. Вони також висловились за підтримку академічних обмінів, підвищення їх доступності для сільської молоді.


Згідно графіку чергування викладачів, 14-16 лютого 2018 р. викладачами кафедри права і підприємництва було проведено чергування в студентських гуртожитках № 3 і № 7 з 2000 до 2300.

 

Зі студентами було проведено бесіду  про  умови проживання в гуртожитках. Студенти висловили свої побажання щодо покращення умов проживання в них. Здійснено огляд  кімнат, в яких проживають студенти. Кімнати чисті та охайні.

 

Під час чергування викладачі кафедри також прочитали лекції на тему: «Революція гідності – чотири роки потому» та «Рідне слово – материнська мова».

 

В цілому чергування пройшло без особливих зауважень, порушень дисципліни студентами не виявлено.


В Україні традиційно розпочався Всеукраїнський тиждень права. Його мета полягає в популяризації не лише прав громадян, але й інформування про механізми їх захисту. Впродовж тижня кафедра права і підприємництва ЛНАУ провела лекторій «Механізм реалізації та захисту прав людини». Перша лекція, яка відбулася 05.12.2017 р., була присвячена питанням правового регулювання оплати праці молоді (лектор – в.о. доц. Н.В. Маркович). На початку лекції завідувач кафедри проф. Ю.Е. Губені ознайомив студентів з тематикою лекцій, бесід та тематичних зустрічей, і представив викладачів, які надаватимуть юридичні консультації та поради за галузями права. Було наголошено, що захист прав громадян є складним і відповідальним завданням не лише юристів, але й усього суспільства. Посилення правового захисту передбачає також поглиблення знань про Європейський Союз та норм права, що діють у ньому. Викладачі кафедри провели низку бесід з найактуальніших проблем захисту прав людини.

 

Неабиякий інтерес серед викладачів, студентів та аспірантів університету викликав тематичний захід: «Ми і наше право», який відбувся 06.12.2017 р. на економічному факультеті. Модераторами заходу були кафедра права і підприємництва та наукова бібліотека ЛНАУ за сприяння якої було  організовано виставку юридичної літератури. Виставку відкрив  декан економічного факультету в.о. проф. Я.С. Янишин, який у своєму вітальному слові підкреслив важливість знання та розуміння кожним громадянином своїх прав і свобод, а також наголосив, що правова підготовка є невід’ємною складовою формування кваліфікованих спеціалістів у будь-якій сфері господарської діяльності.

 

Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Ю.Е. Губені також привітав усіх присутніх і зробив короткий огляд основних галузей права, а також тих актуальних змін в нормативно-правовій базі, які сьогодні викликають неабиякий резонанс у суспільстві і визначають основні напрями подальшого розвитку держави.

 

Студенти мали можливість ознайомитися із новими надходженнями навчальної та наукової літератури, а також отримати кваліфіковані коментарі та роз’яснення з актуальних правових питань від викладачів кафедри.


Виїзди викладачів на профорієнтаційну роботу

 

Старший викладач кафедри права і підприємництва Г.В. Батюк та в.о. доцента Н.В. Маркович 22 листопада 2017 р. провели зустріч з учнями 11-х класів Синьківського та Миколаївського НВК Радехівського району Львівської області для проведення профорієнтаційної роботи. Учні школи ознайомились з умовами вступу і напрямами підготовки фахівців у Львівському НАУ, а також дізналися, які предмети потрібно здавати на ЗНО для вступу на спеціальності університету, про навчальну, наукову та виховну роботу ЛНАУ.

 

Учні Синьківської школи з інформацією про навчання в нашому університеті вже були ознайомлені завдяки минулорічним випускникам: Богдана Палійчук навчається на І курсі економічного факультету на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на бюджетній формі навчання, а Юра Сеньчук навчається на І курсі агрономічного факультету на спеціальності «Агрономія» також на бюджетній формі навчання.

 

Учням було роздано інформаційні матеріали про Львівський національний аграрний університет (буклети університету, факультету, кафедри, візитки кафедри і т.д.).

 

Викладачі кафедри відзначили неабияку зацікавленість учнів Синьківського та Миколаївського навчально-виховного комплексу умовами навчання в ЛНАУ, а деякі учні вже виявили бажання навчатися в нашому університеті.


Виховна година до Дня Гідності та Свободи України

 

21 листопада в Україні щорічно відзначається День Гідності та Свободи. З метою вшанування найвищих людських цінностей – життя, свободи, гідності, мужності, героїзму, збереження незалежності та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві Президент України підписав Указ №633/2015 від 09.11.2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи».

 

На відзначення цього свята 23 листопада 2017 року в групі Птб-11 економічного факультету (куратор Г.В. Батюк) відбулась виховна година. На захід були запрошені заступник декана економічного факультету Г.В. Брик, в.о. доцента кафедри права і підприємництва Н.В Маркович та асистент І.В. Солтис.

 

Присутнім нагадали про криваві події на вул. Інститутській, Грушевського, Європейській, Прорізній, під час яких українські патріоти без бронежилетів, у пластикових касках, прикриті лише дерев’яними щитами, захищали свободу і честь українського народу, європейське майбутнє України. У своєму виступі куратор групи наголосила, що Революцію Гідності, як і попередні українські революції, розпочали студенти – найактивніша, свідома і революційна частина населення України. Події на Майдані змінили хід української історії, змінили кожного з нас, все українське суспільство.

 

Студенти вшанували пам’ять всіх загиблих на Майдані українських патріотів хвилиною мовчання.


Профорієнтаційна робота кафедри права і підприємництва

 

15 листопада 2017 р. в рамках проведення профорієнтаційної роботи в.о. доцента кафедри права і підприємництва Н.В. Маркович та старший викладач Г.В. Батюк зустрілися з учнями 11-х класів Лопатинської ЗОШ І-ІІІ ступенів навчання та Березівської ЗОШ І-ІІІ ступенів навчання Радехівського району Львівської області. Під час зустрічі майбутні випускники ознайомились з умовами вступу і напрямами підготовки фахівців у Львівському НАУ, а також дізнались про навчальну, наукову та виховну роботу університету. Ці школи вже тривалий час співпрацюють з кафедрою права і підприємництва та економічним факультетом, а їх викладачі – бажані візитери. Знайомство з аграрним університетом виявився цікавим як для учнів, так і для вчителів цих шкіл. Учням Лопатинської школи інформація про навчання в нашому навчальному закладі вже була знайомою в зв’язку з тим, що минулорічний випускник цієї школи Віктор Шебець навчається на І курсі економічного факультету спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на бюджетній формі навчання.

 

Присутнім було роздано інформаційні матеріали про Львівський національний аграрний університет, а також передано у бібліотеку школи наукові та навчальні видання кафедри.

 

Під час підведення підсумків профорієнтаційної роботи працівники кафедри відзначили зацікавленість учнів інформацією про умови навчання у ЛНАУ. Попереду зустрічі з учнями інших великих шкіл, зокрема Синькова та Миколаєва.


Участь у конференції з питань правозахисної діяльності

 

27 жовтня у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства». В роботі конференції взяли участь два представники кафедри права і підприємництва: асист. Ірина Солтис (наук. керівник проф. Ю. Губені) та студент, член наукового гуртка кафедри Марко Губені (наук. керівник в. о. доц. П. Оліщук). Вони зробили цікаві доповіді про стан і проблеми правового регулювання підприємницької діяльності та про правові обмеження у землекористуванні.

 

Учасники конференції мали чудову можливість ознайомитись не лише із діяльністю Львівського державного університету внутрішніх справ, але поспілкуватись зі студентами й курсантами з багатьох ВНЗ України. Також вони отримали спеціально виданий Вісник наукового товариства та відзнаки від організаторів.

 

Співпраця кафедри права і підприємництва ЛНАУ з науковими та навчальними закладами Львова розвивається.


23 жовтня 2017 р. студенти економічного факультету групи Птб-11 разом з керівником-наставником академічної групи Г.В. Батюк відвідали Музей історії Львівського національного аграрного університету, який був створений з ініціативи ректора університету, академіка НААНУ Володимира Снітинського, і розпочав свою діяльність 1 вересня 2001 року.

 

Студентів було ознайомлено з найважливішими етапами діяльності навчального закладу в Дублянах, а саме: Рільнича школа (1856–1878); Висока рільнича школа (1878–1901); Академія рільництва (1901–1919); у складі Львівської політехніки (1919–1947); Львівський сільськогосподарський інститут (1947–1996); Університет сьогодні (Львівський державний аграрний університет 1996–2008, від 2008 – національний). На стендах та у вітринах музею – фотокопії основних документів, які підтверджують дату відкриття та регламентують статус навчального закладу, організаційні структури, списки ректорів (директорів) та деканів, світлини і короткі біографічні дані видатних вчених, відомих випускників, а також світлини навчальних корпусів (минулих часів і сучасні). Окремими розділами висвітлено науково-навчальну співпрацю з іншими навчально-науковими установами України та інших країн, подано статистичну динаміку кількості викладачів і студентів.

 

Студентам було цікаво дізнатись про історію Львівського національного аграрного університету. З великим захопленням вони оглядали стенди та вітрини музею. Свою подяку студенти висловили в Книзі відгуків.


Кафедра права і підприємництва на XVII Міжнародному економічному форумі

 

Кафедра права і підприємництва щорічно бере участь у Міжнародних економічних форумах у Львові, адже діяльність кафедри тісно пов’язана із розвитком підприємництва, агробізнесу зокрема. Тому й цьоріч працівники і студенти напрямку «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» взяли активну участь у роботі Форуму та заходах, які проводились в його рамках.

 

Зокрема на запрошення Львівської торгово-промислової палати студенти і викладачі взяли участь у роботі Міжнародної контактної біржі «Бізнес-партнерство – 2017». Завідувач кафедри проф. Юрій Губені, доц. Петро Оліщук й ст. викладач Мар’ян Погорецький разом зі студентами напрямку не лише уважно ознайомились з роботою біржі, викладеними пропозиціями та ходом перемовин між партнерами, але відвідали інші панельні обговорення. Студенти поспілкувались із представниками іноземних та вітчизняних компаній. Особливо цікавою була зустріч з юристами адвокатського об’єднання «Бачинський, Коломієць та партнери».

 

Проф. Юрій Губені та доц. Петро Оліщук у другий день роботи Форуму також відвідали секційне засідання, присвячене Всесвітньому дню продовольства. Саме там відбулось чимало цікавих зустрічей із виробничниками, давніми партнерами кафедри та представниками Радехівського та інших районів області. Ми також відчули дружнє плече співпраці й підтримки численної групи викладачів кафедри фінансів, банківської справи і страхування.

 

Керівництво Департаменту агропромислового розвитку ОДА, представник агробізнесу та органів управління АПК, іноземні представники високо оцінили активну участь кафедри у науково-практичному діалозі й співпраці.


В гостях у Альфонса Мухи – творця прообразу бізнес-реклами

На початку другої декади червня у Музеї етнографії та художнього промислу НАН України за підтримки Генерального консульства Чеської республіки відбулась зустріч, присвячена графічній творчості відомого плакатиста Альфонса Мухи. В заході взяв участь завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені.

 

Хоча Альфонс Муха, геніальний чеський митець, ніколи не проживав у Львові, однак залишив у місті чимало художніх пам’яток. Саме деяким із них, що зберігаються у Музеї етнографії та художнього промислу НАН України, а особливо – відреставрованому великому рекламному плакату «Глибоке шанування від Нестле» (фр. – Hommage Respectueux de Nestlé) була присвячена мистецька зустріч. Цікаво, що рекламний плакат, який майже століття публічно не презентувався, присвячений 60-літньому ювілею коронації королеви Великобританії Вікторії.

 

З привітанням до численної громади виступили Генеральний консул ЧР у Львові Павел Пешек, консул Ігор Шедо, директор Інституту народознавства НАН України академік Степан Павлюк, керівник Музею етнографії та художнього промислу кандидат мистецтвознавства Андрій Клімашевський та струнне тріо під керівництвом Михайла Крижанівського.

 

А ще учасники зустрічі мали також нагоду ближче пізнати музичну культуру сусіднього слов’янського народу через дуже особливі жанри – інструментальні дуети, тріо, квартети, фортепіанні ансамблі і сольні композиції Бедржиха Сметани, Антоніна Дворжака, Вітезслава Новака, Зденека Фібіха. Її презентували слухачам професори, студенти, а також випускники Львівського Музичного коледжу ім. С. Людкевича та Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.


Аграрії Радехівщини ознайомились з програмою економічної підтримки

 

Традиційна зустріч Директора департаменту АПР Львівської ОДА Наталії Хмиз із аграріями Радехівщини відбулась наприкінці першої декади червня. У залі засідань зібрались керівники сільськогосподарських підприємств, фермери, підприємці, а також місцеві депутати і сільські голови. Значною була група управлінців структурних підрозділів РДА та партнерів по бізнесу, сервісному чи кредитному забезпеченню АПК. Основне питання зустрічі – обласна та районні програми підтримки сільськогосподарського виробництва, інші види підтримки аграрного сектору, нові можливості і пропозиції від бізнесу тощо. Особливо цікавими були повідомлення керівника регіонального відділення Аграрного фонду Володимира Швеця.

 

Окремим питанням зустрічі була презентація результатів соціологічного проекту «Економічна реформа очима села: 20 років потому», з якою виступив керівник проекту проф. Юрій Губені. Він доповів учасникам зустрічі не лише перші результати опитування, але ознайомив з його історією, метою та найцікавішими моментами. Оскільки в залі перебували деякі зі спонсорів виданої за результатами проекту книги, зокрема Наталія Пельчер («Батьківський млин») та Михайло Комарницький (Барс-прод), то вони отримали не лише підтримане видання, але і спеціально виготовлені відзнаки. Коротко у розмові торкнулись і вступної компанії.

 

Присутні на зустрічі фермери (Є. Яремко, В. Харчук) висловили свої міркування щодо кредитної політики та інших інструментів економічної підтримки господарювання, навели приклади діяльності своїх колег із Польщі.

 

На завершення розмови у залі засідань цікаві пропозиції озвучив директор новоствореного підприємства «Радехівський елеватор».

 

Зустріч Директора департаменту АПР із аграріями Радехівщини завершилась цікавим і дуже повчальним візитом у «Батьківський млин». Учасники наради могли побачити, як нові ідеї та відомі з підручників знання втілюються у цікавій підприємницькій ідеї, яку уже оцінили споживачі.


Зустріч із директорами шкіл Радехівщини

 

В середині травня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені взяв участь в традиційній нараді-семінарі директорів шкіл Радехівського району. Керівники шкіл добре знайомі із проф. Юрієм Губені та кафедрою права і підприємництва, адже цей науково-педагогічний колектив щороку відвідує усі загальноосвітні заклади.

 

Директори шкіл отримали із вуст проф. Ю. Губені найсвіжішу інформацію про перелік спеціальностей та умов навчання на економічному факультеті ЛНАУ. Значний інтерес викликала нова спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», адже вона відкриває не лише перед теперішніми випускниками, але й уже працюючим людям нові перспективи у кар’єрному зростанні чи відкритті власної справи.

 

На завершення презентаційної доповіді усі керівники освітніх закладів отримали інформаційно-довідкові матеріали від кафедри та університету.


Зустріч з випускниками Оглядівської ЗОСШ

 

У незвичному форматі наприкінці травня відбулась зустріч представників кафедри права і підприємництва із випускниками середньої школи села Оглядова. Батьківщину Осипа Туринського відвідали завідувач кафедри проф. Юрій Губені та його заступник доц. Володимир Крупа. І все ж головним гостем був минулорічний випускник цієї школи, а тепер успішний студент економічного факультету Віктор Вінчковський. А випускники школи, немовби готуючись до зустрічі, вирядились у святкове вбрання – як виявилося, на цей день у них заплановано велике фінальне шкільне фотографування.

 

Розмова про умови навчання в університеті, перелік спеціальностей на економічному та інших факультетах відбувалась в «польових умовах» – на мальовничому обійсті одного із місцевих ґаздів. Звичайно, найбільше запитань було до Віктора, адже ще недавно теж був школярем. Приємно, що він не лише вміло відповідав, але справді випромінював довіру, щирість та відвертість. Коли ж господар Ярослав Ярич доповнив розмову значним переліком родичів, знайомих та близьких, які навчались у Дублянах, – клімат довіри ще більш потеплів. Побалакали про умови навчання і побуту, місцеві маршрутки та практики, зокрема – закордонні. Подвійний диплом, паралельне навчання, умови гуртожитку, зарубіжні поїздки – це основні теми.

 

Уже прощаючись із Оглядовом, представники кафедри залишили в школі інформаційні матеріали, провели коротку зустріч із директором Галиною Гриців та учнями 9-го класу. І зовсім випадково натрапили на ще одного випускника, бухгалтера сільської рад Володимира Гуменюка. Профорієнтаційний візит в Оглядів вдався!


В школах Забужжя

 

В середині квітня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені відвідав школи Забужжя, що на Сокальщині. Зокрема він побував у ЗОСШ княжого міста Белз та свого рідного містечка Угнова. В розмові із директором Белзької ЗОСШ Володимиром Золочівським торкнулись питання відомих випускників цієї школи, які навчались у ЛНАУ. А в Угнові розмова поширилась на цікаві ініціативи, які впровадив у цій школі за підтримки CCB (Швеція) колишній працівник кафедри доц. Петро Грицишин.

 

В обох школах проф. Юрій Губені залишив для старшокласників ілюстровані профорієнтаційні матеріали про ЛНАУ та нову спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», та поділився деякими особливостями навчання на економічному факультеті.


Студентська дискусія про новаторство в системі аграрного права і підприємництва

 

4 квітня 2017 року на кафедрі права та підприємництва відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2016 році. В рамках конференції розглядалися актуальні питання права та підприємництва, зокрема: організаційні засади діяльності торгово-промислової палати;  особливості навчання студентів економічного профілю у Брненському університеті (Чехія); особливості жіночого підприємництва в Україні; судове дослідження почеркознавства; місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій тощо.

 

Урочисте відкриття конференції розпочалось виступом завідувача кафедри професора Юрія Едвардовича Губені, який привітав присутніх, засвідчив актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції.

 

Оскільки актуальним явищем сьогодення стає здобуття вищої освіти за кордоном, а молоді люди прагнуть до нових можливостей та перспектив в майбутньому, особливу увагу учасників конференції привернула змістовна та цікава доповідь студентки першого курсу групи Фін-11, активного учасника наукового гуртка кафедри «Новаторство в системі аграрного права і підприємництва» Ірини Тимків на тему «Особливості навчання студентів економічного профілю у Брненському університеті (Чехія)» (наук. керівник – д.е.н. Ю.Е. Губені). Вона розповіла про напрями підготовки студентів, особливості навчання та стажування, можливості випускників розпочати кар'єру в бізнесі.

 

Оригінальну доповідь на тему «Особливості жіночого підприємництва в Україні» представила студентка 2-го курсу Діана Войонцек  (наук. керівник – доцент В.І. Крупа), яка наголосила, що в бізнесовій сфері жінки мають менше можливостей реалізувати свою активність. Їм необхідна допомога у розробці комплексних програм підтримки жіночого підприємництва із залученням банків, місцевих фондів та інвесторів, що сприяло б становленню конкурентоспроможної економіки, середнього класу та гармонізації суспільних відносин.

 

Активними учасниками конференції були студентки 3 курсу, зокрема Христина Шуміляс «Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територій», Ірина Бігун «Судове дослідження почеркознавства», Юля Людвік  «Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів».

 

Доповіді учасників конференції викликали зацікавлення слухачів та жваві дискусії серед присутніх.

 

За результатами роботи Звітної студентської наукової конференції активні учасники отримали призові місця, зокрема:

 

- І місце – І.М. Тимків, гр. Фін-11, науковий керівник – професор Ю.Е.Губені;

 

- ІІ місце – М.І. Янко, гр. Фін 11, науковий керівник – професор Ю.Е. Губені, Д.Я. Войонцек, гр. Мо-21. науковий керівник – доцент В.Р. Крупа;

 

- ІІІ місце – В.С. Вінчковський, гр. Оп-11, науковий керівник – професор Ю.Е. Губені, Х.З. Шуміляс, гр. Мо-31, науковий керівник – ст. викл. Г.В. Батюк.


Студент – старшокласники: діалог про вибір професії

 

Студент магістерської підготовки Львівського національного аграрного університету Тарас Сусукайло завітав 17 березня у свою «рідну» Радехівську спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземної мови. Випало так, що у майбутніх абітурієнтів був саме урок іноземної – англійської мови. Тож Тарас розпочав розповідь про доречність доброго знання мов, про власний досвід стажування у Німеччині та інші цікаві моменти із академічного життя. Він поділився своїми враженнями навчання у Дублянах та спробував переконати учнів, що спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – найкращий вибір для молоді в умовах ринкової економіки.

 

Професор Юрій Губені привітав вчителів та учнів із Днем святого Патрика, якого особливо шанують в Ірландії, Великобританії та багатьох англомовних країнах. Він також нагадав, що 17 березня завершилась реєстрація заявок на ЗНО, та побажав усім успіху.


У школах Радехівщини: профорієнтаційні зустрічі тривають

 

У перші дні березня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені та ст. лаборант кафедри Ірина Солтис відвідали загальноосвітні школи № 1 та № 2 м. Радехова. Вони повідомили старшокласниками про зміни в умовах вступу до університету, зокрема у переліку сертифікатів ЗНО, які необхідно подати для вступу на економічний факультет. Ірина Солтис на власному прикладі розповіла про умови навчання, зокрема про зарубіжні виробничі практики, наукові розробки студентів та захист дипломних робіт.

 

Проф. Юрій Губені ще раз нагадав учням про умови вступу і навчання на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», зокрема зазначив, що цьогорічні умови передбачають можливість вступу без сертифіката із математики.

 

З профорієнтаційною метою працівники кафедри відвідали Радехівську районну школу мистецтв та Центральну районну бібліотеку, де не лише розмістили кольорові інформаційні буклети, але ознайомили працівників із їх змістом.

 

Цікаво, що при цьому усім зацікавленим пропонувалось детально ознайомитись із статтею «Викладачі аграрного університету у школах Рахехівщини» у районній газеті «Народна справа», яка вийшла у світ саме в цей день.


Представлення наукових результатів у департаменті АПР

 

Науковці кафедри права і підприємництва наприкінці минулого року завершили виконання дослідницького проекту, підтриманого грантом Президента України. Тематика дослідження була пов’язана із актуальними проблемами інституційних змін в особистих селянських господарствах. Окрім ґрунтовних теоретичних, аналітичних та проектних досліджень в семи селах Львівщини було проведено тематичне соціологічне опитування стосовно передумов трансформації ОСГ у сімейні фермерські господарства.

 

Своєрідним підсумком виконання проекту стала наукова монографія «Особисті селянські господарства на рубежі інституційних змін» (Л.: Українські технології, 2016) та ілюстрований інформаційний буклет для жителів села. Саме їх проф. Юрій Губені та ст. викл. Юлія Коверко переставили 23 лютого у Департаменті агропромислового розвитку ОДА. Директор департаменту Наталія Хмиз та її заступник Людмила Гончаренко високо оцінили розробки науковців кафедри, відзначили їх зв'язок із практикою. Вона також поцікавилась ходом здійснення наступного проекту кафедри «Економічна реформа – очима села: 20 років потому».

 


Конструктивна розмова про господарські проблеми і перспективи Радехівщини

 

В середині третьої декади лютого в залі засідань Радехівської районної ради відбулась робоча зустріч жителів Радехівщии із головою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Основне питання до обговорення – звіти про роботу голови Радехівської РДА Тараса Калити та міського голови Радехова Степана Коханчука. Широкий спектр обговорюваних питань торкався розвитку інфраструктури, структури промислового та аграрного виробництва, перспектив децентралізації.

 

В нараді взяв участь та вступив завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені. Зокрема він торкнувся питань диверсифікації господарської діяльності та залучення нових інвестицій. Професор також анонсував підсумки комплексного соціологічного опитування на теренах району «Економічна реформа – очима села: 20 років потому» та майбутню монографію за його результатами.


Робочий візит у відоме сільськогосподарське підприємство ПП «Західний Буг»

 

Після завершення навчально-методичного семінару із вивчення німецької мови у Павлівській школі викладачі ЛНАУ проф. Юрій Губені та доц. Петро Оліщук разом зі студенткою групи МО-31 Ольгою Троцишин 15 грудня відвідали розташоване у с. Павлів відоме підприємство ПП «Західний Буг». Це підприємство знане не лише високими виробничо-економічними показниками, але й чудовим менеджментом, сучасними організаційними рішеннями та інноваціями.

 

Під час короткої розмови із старшим економістом Андрієм Мартищуком було обговорено питання вдосконалення навчальних планів, співпраці у навчальній діяльності та практичній підготовці студентів. Гості із університету ознайомились із окремими функціональними обов’язками економічного відділу та організаційною структурою апарату управління підприємства.

 

Чітка організація роботи підприємства, нові методи управління, злагоджена робота працівників та навіть служба рецепції підприємства справили приємне враження на викладачів та студентку. Ольга Троцишин висловила зацікавленість студентів у кар’єрному зростанні саме у таких компаніях та коротко ознайомила із результатами практики у Німеччині.


Радехівські школи: на батьківщині Олександра Мишуги

 

В рамках профорієнтаційної роботи проф. Юрій Губені відвідав Нововитківську ЗОСШ Радехівського району. Новий Витків відомий славним оперним співаком Олександром Мишугою. Архівні джерела свідчать, що у Виткові колись діяла сільськогосподарська школа. Ще досі в місцевій пам'яті збереглось, що Витків був містечком, тому й кажуть у побуті «йду до міста». А ще колись там діяло дуже успішне сільськогосподарське підприємство, де працювало чимало наших випускників.

 

Під час короткої розмови з директором школи Мирославою Стражник багатьох із них згадали добрими словами, а ще обговорили можливі напрямки співпраці навчального закладу з економічним факультетом.

 

Зустріч із одинадцятикласниками була цікавою та змістовною. Проф. Ю. Губені розповів про університет, його структуру та детально зупинився на умовах навчання саме на економічному факультеті. Природно, що основну увагу було надано новій та перспективній спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Невеличка дискусія дозволила деталізувати усе, що цікавило учнів.

 

На завершення візиту у Новий Витків проф. Ю. Губені зустрівся із багаторічним місцевим сільським головою, випускником ЛНАУ Романом Гладієм. Вони оговорили питання розвитку району, децентралізації та посилення зв’язків із університетом.


Deutsch zu lernen – методичний семінар у Павлові

 

В рамках співпраці ЛНАУ та Радехівського району викладачі економічного факультету проф. Юрій Губені та доц. Петро Оліщук разом із студенткою групи МО-31 Ольгою Троцишин взяли участь у семінарі вчителів німецької мови у с. Павлів. Директор школи, а водночас – вчитель німецької мови Роман Єнджієвський, спільно з колегами-вчителям, показав можливості навчання німецької мови як другої іноземної в позаурочний час, зокрема у художній самодіяльності. У вступному слові німецькою мовою директор школи не лише ознайомив із програмою семінару, але й виклав основні позиції власних дидактичних розробок, напрацювання інших вчителів-мовників.

 

Які перспективи для носіїв іноземної мови в аграрному університеті, наскільки корисним є знання двох іноземних мов, чим цікава німецька мова, які ще мови лунають у студентських аудиторіях – про це розповів проф. Юрій Губені. Для різноманітності він доповідав послідовно англійською, польською, чеською та українською мовами.

 

Тому наступний виступ-презентація нашої студентки Ольги Троцишин гарною німецькою мовою видався для усіх вчителів цікавим і корисним. Чим відрізняється літературна німецька від баварської вимови, чи легко опанувати німецьку після англійської, якими були умови практики, чи гостинною була німецька сім'я? – ці питання було уточнено під час дискусії. В розмові згадали наших студентів-радехівчан, що теж проходили подібні практики у Німеччині, зокрема Тараса Сусукайла та Ольгу Семенюк.

 

Учасники семінару ознайомились із іншими навчально-методичними напрацюванням вчителів-германістів. А доц. Петро Оліщук поширив серед них інформаційні матеріали про умови навчання на економічному факультеті, зокрема за новою і перспективною спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (нім. – Wirtschaft, Handel und Austauschaktivitäten).


На батьківщині Осипа Турянського

 

Планомірно і поступово працівники кафедри права і підприємництва здійснюють профорієнтаційні візити у школи Радехіщини. Наприкінці першої декади грудня професор Юрій Губені відвідав школу села Оглядів. Це велике та славне село відоме, з-поміж іншого, як батьківщина відомого письменника і освітянина Осипа Турянського. Під час візиту учні 11 класу Оглядівської ЗОСШ мали саме урок української літератури. Тож розпочали із творчості земляка Осипа Турянського, згадали славного вихідця із Немилова Степана Смаль-Строцького та природно – Івана Франка, чий ювілей відзначали поточного року. Учні подивувались, що доктор економічних наук так тісно дружить із художньою книжкою і знає чимало творів української літератури.

 

А далі розмова точилась про Львівський національний аграрний університет, його економічний факультет та нову спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Принагідно згадали багатьох вихідців з Радехівщини, що навчались або ще студіюють у Дублянах, адже чимало вихідців із Оглядова та навколишніх сіл здобували вищу освіту у нашому університеті, поточного року на навчання теж вступило двійко випускників цієї школи.

 

Говорили про умови навчання, побуту, відпочинку, про предмети, що вивчаються, зарубіжні практики та кар'єрні перспективи. Перші запитання – про гуртожиток, стипендію, можливість зарубіжного стажування, можливості працевлаштування. Учні могли записати електронні адреси сайту та інтернет-сторінок університету і кафедри.

 

Лише настирливість п’ятикласників, у яких в кабінеті української мови та літератури мав бути наступний урок, перервала щире спілкування. Домовились, що контакти випускників Оглядівської ЗОСШ з кафедрою продовжиться уже в електронному або мобільно-телефонному форматі.

 

Вже покидаючи Оглядів, проф. Юрій Губені зустрівся із випускником економічного факультету 2001 року Володимиром Гуменюком. Його у селі поважають, і називають не інакше, як «наш бухгалтер». Батько чотирьох дітей, вправний фахівець та небайдужий до життя громади Володимир є прикладом того, що навчання у ЛНАУ за багатьма критеріями відповідає вимогам часу.


Громадські організації у господарському житті

 

Розмаїття організаційних форм підприємництва є багатогранним. Але є інституції, які не будучи «підприємствами» чи іншими формами господарської діяльності, відіграють значну роль у суспільному, в тому числі економічному житті. Про громадські організації (точніше – громадські об’єднання) із студентами вибіркових груп В-4-5 та В-4-6, які вивчають курс «Основи підприємництва», розмовляли професор Юрій Губені та керівник відомої Львівської ГО «Ecoterra» Наталія Чоловська. Таким чином кафедра права і підприємництва впровадила ще одну позицію із плану заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права.

 

Що таке громадські організації, яким є їх нормативно-правове регулювання, чи церква або профспілка є громадським об’єднанням – про це розповів з допомогою ілюстрацій проф. Юрій Губені. А Наталія Чоловська на прикладі власної організації показала, що таке: а) органічна продукція; б) чому громадські організації підтримують органічне виробництво; в) що роблять громадські організації і як співпрацюють з бізнесом; г) як розвиток органічного виробництва сприяє економічному розвитку. Цікава презентація, приклади, розповіді про акції, зокрема ярмарки, дегустації, навчальні візити захопили студентську аудиторію, у якій були майбутні інженери, геодезисти, агрономи та будівельники. Студенти цікавились правовим статусом організації, її фінансуванням, особливістю статусу «неприбуткової організації» тощо.

 

Запитання  студентів та подальша дискусія торкалась питань зарубіжного досвіду, сертифікації, прикладів успішних ідей, можливості співпраці.

 

Тихі, але дружні оплески були не лише подякою Наталії Чоловській за цікаву розповідь та надані буклети, але й фінальним «гудком» – заняття з курсу «Основи підприємництва» для студентів які вибрали цю дисципліну, завершились.


Урок праці для учнів 11 класу Павлівської ЗОСШ (Радехівський район) отримав дещо несподіване завершення. На зустріч із випускниками у перший день грудня прибув їх земляк, професор Юрій Губені. Коротка розмова торкалась питань особливостей навчання, побуту та кар’єрних можливостей, які надає Львівський національний аграрний університет. Природно, що основна розмова точилась навколо економічного факультету та його освітніх напрямків, а особливий наголос було зроблено на новій і перспективній спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Це природно, адже в селі, яке сміливо можна назвати містечком, розташовано два великих підприємства АПК: ПП «Західний Буг» та ТзОВ «Радехівский цукор». Учні побачили, що торгівля, бізнес та біржові операції – це саме те, що є немов би базою та сутністю багатьох продуктових ланцюгів. Запитання та обговорення торкались питань проживання в гуртожитку, транспортного сполучення, предметів ЗНО тощо.

 

Гостинний директор школи Роман Єнджиєвський ознайомив гостя із школою, де є чому дивуватись – навіть вхід у кабінет директора оформлено у формі фортеці, адже школа відома своєю «Козацькою республікою». Третій поверх шкільного приміщення оформлено у формі римської архітектурної класики: портики, колони, пілястри, арки. А ще дивує й захоплює «Європейський клуб».

 

Коротка зустріч та розмова з вчителями завершила візит проф. Ю. Губені у Павлівську школу.


24 листопада 2016 року на виховній годині кафедри права і підприємництва студенти економічного факультету Фін-22 СП разом з керівником-наставником Г.В. Батюк відвідали виставку робіт художниці з Київщини Тетяни Фокіної «Пейзажі рідного краю». В читальному залі Львівського національного аграрного університету, де проходила виставка, студенти ознайомились з полотнами художниці, а їх було більше 100 картин.

 

На картинах художниці немає смутку чи печалі, натомість багато спокою, оптимізму, внутрішнього умиротворення. Художниця малює у реалістичному стилі, здебільшого пейзажі, квіти, натюрморти.

Студентам було цікаво оглядати виставку, з великим захоплення вони переглядали кожну картину. Свою подяку студенти висловили в Книзі відгуків.

 


Чергування викладачів кафедри права і підприємництва в гуртожитках №3 і №7

 

24 листопада 2016 р. викладачі кафедри права і підприємництва Г.В Батюк. та Н.В. Маркович провели чергування в студентських гуртожитках №3 і №7 згідно плану.

 

Викладачі здійснили огляд кімнат, в яких проживають студенти. Кімнати чисті, охайні. Порушень дисципліни у гуртожитках не виявлено.

 

Зі студентами проведено бесіду про умови проживання в гуртожитках. Студенти висловили  побажання щодо їх покращення.

 

Також викладачі кафедри права і підприємництва Г.В. Батюк та Н.В. Маркович прочитали лекцію на тему: «День Гідності і Свободи – вільні творять майбутнє».

 


Привітали освітян Радехівщини зі святом

 

Працівники освіти на початку жовтня традиційно відзначають своє професійне свято, яка за традицією називають Днем вчителя. У рамках розвитку співпраці економічного факультету ЛНАУ із освітянами Радехівщини завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені відвідав дві знакових події у житті шкільної громади району.

 

У п’ятницю 30 вересня він відвідав малий кіноконцертний зал Радехова, де відбулось відзначення освітян району. Серед почесних гостей свята – народний депутат України Михайло Бондар, очільники району та міста. Але найпочесніші – вчителі та керівники шкіл. А ще – юні та дорослі музиканти та співаки Радехівської школи мистецтв. У невимушеній, майже камерній атмосфері педагоги отримували заслужені нагороди та відзнаки, під чарівні звуки «живої» музики та співу лунали привітання. Продовжуючи святкову ноту, проф. Ю. Губені після виступу міського голови Степана Коханчука зробив йому, як колишньому доброму студенту економічного факультету, приємну несподіванку. Під загальне пожвавлення залу міському голові було вручено Почесну грамоту у зв’язку зі 160-річчям alma mater.

 

А у суботу проф. Юрій Губені взяв участь у ще одній події – відзначенні 25-літнього ювілею Радехівської спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням іноземної мови. Чимало учнів цієї школи стали не лише нашими студентами, вони були і є найкращими. Сьогодні випускники цієї школи працюють у понад 15 країнах світу, а серед них є уже 5 кандидатів наук. Наш викладач відзначив ці та інші факти, що підтверджують результативну співпрацю цієї школи та нашого університету. Вручаючи Почесну грамоту директору школи Аллі Остапчук, Юрій Едвардович привітався англійською мовою і пояснив, що привітальна грамота закінчується латинським виразом: «Gloria Schola, Gratias magistris!» – «Слава школі, Вдячність вчителям!»

 

Директор школи Алла Остапчук та керівник відділу освіти Любов Репетило відзначили, що вони приємно вражені увагою Львівського національного аграрного університету до освітян району та підтримуватимуть подальшу співпрацю.


В гостях у чеських митців фотографії

 

На запрошення Генерального консула Чеської республіки у Львові д-ра Мірослава Кліма викладачі кафедри права і підприємництва взяли участь у цікавій фотовиставці «Czech Press Photo». Відкриття мистецького заходу відбулося 23 травня у фойє «UniCredit Bank» (пл. Міцкевича, 10).

 

Як відомо, конкурс «Czech Press Photo» проводиться щорічно з 1995 року, і його головна мета полягає в тому, щоб представити незалежне образне свідчення про життя так, як його бачать вдома та у світі професійні журналісти, що проживають у Чехії або Словаччині. Водночас конкурс має на меті підтримати інтерес до візуальної журналістики як засобу міжособистісного пізнання та розуміння. На виставці було представлено низку робіт різноманітної тематики, і частина із них торкались сучасного життя України, зокрема – збройного конфлікту на Донбасі.

 

Під час зустрічі проф. Юрій Губені, доц. Ірина Костецька та к. е. н. Юлія Коверко обговорили деякі питання співпраці із Генеральним консулом Мірославом Клімом, консулом Валерією Фулеовою та гостинним господарем, віце-президентом UniCredit Bank Олегом Сергєєвим. Відбувся обмін думками з іншими учасниками виставки, зокрема представниками «Чеської беседи» у Львові Людмилою Дейнегою та Ярославою Остапчук. Участь викладачів аграрного університету у мистецькій акції, організованій Генеральним консульством Чеської республіки, є продовженням нашої тривалої співпраці.


Конференція з проблем розвитку Балтійського регіону

 

Співпраця наукових установ із громадськими організаціями є важливою ознакою сучасності. Зокрема, кафедра права і підприємництва ЛНАУ активно співпрацює з авторитетним міжнародним об'єднанням Коаліція Чиста Балтика (Coalition Clean Baltic – CCB). Саме тому завідувача кафедри професора Юрія Губені запросили на щорічну конференцію ССВ, яка відбулась поблизу Львова. На конференцію, окрім вітчизняних учасників, прибули науковці та громадські діячі із Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії та Російської федерації.

 

Тема цьогорічної конференції – «Збереження Балтійського моря через цілеспрямовані дії». Частина порядку денного була традиційно пов’язана із демократичними процедурами управління такою великою і багатонаціональною організацією – засідання органів управління, затвердження фінансового і програмного звіту, формування цілей та пріоритетів на наступний рік.

 

Приємно відзначити, що одним з організаторів конференції є колишній працівник кафедри права і підприємництва, відомий екологічний активіст та громадський діяч доцент Петро Грицишин.

 

Професор Юрій Губені, як багаторічний консультант учнівського екологічного клубу «EcoLife» із Радехова, долучився до робочої групи «Збереження води та сільське господарство», де розповів не лише про діяльність юних екологів, але й узагальнив завдання та пріоритети інформаційної та освітньої діяльності екологічного спрямування. В робочій групі відзначили особливі завдання, сформовані швидким трансфером виробничих та побутових технологій, що суттєво випереджає суспільну свідомість та поведінку людей. Значну загрозу довкіллю створює широке використання пластику, концентрація виробництва, знеособлення сільськогосподарського виробництва, розгортання високоіндустріальних ферм тощо.

 

Також під час конференції обговорювались такі важливі питання, як збереження водних ресурсів, охорона малих річок, менеджмент річкових басейнів, біорозмаїття та вплив аграрного виробництва на навколишнє  середовище.


Ще одна розмова зі старшокласниками про нову спеціальність

 

На початку травня у школах Львівщини стартувало зовнішнє незалежне оцінювання якості знань. Тестування з української мови та літератури цього року відбувається в районах, у вибраних школах, тому це чудова нагода ще раз нагадати потенційним абітурієнтам про чудові можливості, які відкриваються у зв’язку із відкриттям у ЛНАУ нової спеціальності – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Саме тому на подвір'ї загальноосвітньої середньої школи № 2 м. Радехова учнів із шкіл району зустрічав професор Юрій Губені. Оскільки в більшості прибулих в запасі ще було чимало вільного часу, з'явилась чудова нагода поспілкуватись із вчителями та учнями. Завдання було суттєво полегшено тим, що учні в основній масі вже знають про нову спеціальність. Адже чи не в кожній школі Радехівщини, навіть у тих, що відрізані від світу жахливим бездоріжжям, побували викладачі кафедри. А деякі учні зворушено підходили й нагадували «Ми були у вас в університеті, ви нас чаєм пригощали, про навчання розповідали», чи навпаки запитували «А ви нас пам’ятаєте, ми були у вас на кафедрі». Інформуванню учнів спряли розроблений кафедрою банер нової спеціальності та профорієнтаційні листівки.

 

Проводжаючи учнів Радехівщини на тестування з української мови і літератури, проф. Ю. Губені пообіцяв їм успіхів, та запевнив, що Львівський національний аграрний університет чекає на них і гарантує не лише якісне навчання, але й цікаві і конкурентні на ринку праці спеціальності.


Шевченкові дні на кафедрі права і підприємництва

 

Вже стало доброю традицією кафедри щороку в березні вшановувати пам'ять видатного українця, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Цей рік теж не став винятком – 14 березня в навчально-методичному кабінеті кафедри права і підприємництва викладачі кафедри провели у групах Екп-26, Фін-12 Сп та Фін-22 Сп виховну бесіду, приурочену відзначенню Дня народження Т. Шевченка. Старший викладач Л.М. Баран зосередила увагу студентів на біографії та творчості Великого Кобзаря. Завідувач кафедри, професор Ю.Е. Губені розповів цікаві та невідомі факти з життя поета, а також ознайомив студентів з унікальною книгою віршів Кобзаря, переписаних від руки, яку кафедра видала до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, та яка поповнила фонд Шевченківського національного заповідника «Тарасова гора» у Каневі. Цікаво, що серед присутніх студентів виявилась дівчина, яка два роки тому, будучи студенткою коледжу, долучилась до видання цієї рукописної книги.


Профорієнтаційний тур Сокальщиною

 

Уродженці Сокальщини, викладачі кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені та доц. Петро Оліщук здійснили у третій декаді лютого візити у школи т. з. «забузької» зони Сокальського району – одного з найбільших в області.

 

Візит розпочався з найменшого міста України – оповитого історією та самобутністю Угнева. В місцевій школі викладачі ЛНАУ зустрілись із директором Романом Сподариком та учнями випускних класів. В розмові проф. Ю. Губені пригадав шкільні роки та навчання у цій школі, відзначив, що серед сьогоднішніх вчителів – випускник економічного факультету Вадим Магулка. Учні задавали питання, знайомились з інформаційними брошурами та буклетами. На завершення візиту відбулась зустріч з вчителями школи. Колектив школи висловив слова подяки колишньому доценту кафедри права і підприємництва Петру Грицишину за активне сприяння та реальне вирішення окремих екологічних проблем, за надану ним допомогу в оформленні навчального кабінету.

 

Наступним візитом було охоплено два інших «червенських» міста Закерзоння – княжий Белз та динамічне містечко Великі Мости. У Белзі, при зустрічі зі школярами на уроці економіки, проф. Ю. Губені та доц. П. Оліщук не лише розповіли про умови навчання та проживання в Дублянах, але й показали на прикладах, що економіка – це магія не лише цифр, але й людської поведінки. Виявилось, що чимало випускників Белзьської школи у різні часи навчались у ЛНАУ та мають про це добрі спогади. Хвилинна затримка на ринковій площі древнього Белза та огляд древніх споруд на березі Солокії на виїзді із міста залишили глибокі роздуми про минувшину.

 

Великі Мости, на відміну від древніх Угнева і Белза, демонструють все ж такий якийсь осмислений розвиток. Промислова зона на в’їзді відповідала назві – діючі підприємства є реальністю. Школа, доволі нова та сучасна, здивувала багато чим. Спершу назвою, бо це не просто школа, а Великомостівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей». Проф. Ю. Губені зустрів там чимало знайомих, серед них – заступника директора, землячку із Угнева Надію Григорівну Головко. А директор школи, Галина Теодорівна Стадницька, виявилась знайомою за деякими екологічними проектами, до яких долучалась кафедра. Зустріч з учнями відбулась у чудовому дискусійному залі, обладнаному за сучасними  стандартами. Запитання і дискусія точились навколо умов навчання, побуту, відпочинку. Згадали багатьох вихідців з Великих Мостів, які навчались у ЛНАУ. Нова спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» викликали щире зацікавлення в старшокласників. А у викладачів не менше захоплення викликав діючий і доглянутий басейн, що парував теплою водою.

 

Профорієнтаційні візити кафедри права і підприємництва у школи Львівщини та сусідніх областей тривають.


Співпраця із Радехівщиною: заключні акорди року

 

Економічний факультет, зокрема кафедра права і підприємництва, тісно співпрацює із Радехівським районом. Серед студентів та навіть працівників ЛНАУ чимало вихідців із Радехівщини. З іншого боку – чимало наших випускників працюють у цьому районі на різноманітних посадах, підтверджуючи не лише належні знання, але й навички продуктивної роботи. Тісною є співпраця в академічній та науковій площинах.

 

Тому наприкінці 2015 року завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені взяв участь у розширеній колегії Радехівського відділу освіти. У короткій доповіді, що супроводжувалась мультимедійною презентацією, проф. Ю. Губені ознайомив присутніх з особливостями вступної компанії на економічному факультеті ЛНАУ, зокрема наголосив на відкритті нової спеціальності «Підприємництво, комерційна діяльність та біржова торгівля». Оскільки впродовж року працівники кафедри побували в усіх випускних класах шкіл району, то запитання переважно стосувались найновіших змін.

 

А уже напередодні Нового року проф. Юрій Губені, як позаштатний радник голови Радехівської РДА, разом із іншими радниками та працівниками управління економіки, взяв участь у робочій нараді у кабінеті Голови РДА Надії Шостак. Робоча частина наради стосувалась проекту Програми соціально-економічного розвитку району. Цікаво, що серед учасників наради значна частина учасників – випускники аграрного університету: начальник управління економіки Віталій Бордун першу освіту здобував на агрономічному факультеті, радник з питань місцевого самоврядування та одночасно Голова Львівської асоціації голів сільських рад Роман Гладій – випускник факультету механізації. Поетичне привітання учасниками наради висловив позаштатний радник з питань освіти й культури, відомий громадський діяч проф. Петро Сікорський.

 

Підводячи підсумки наради, Голова РДА Надія Шостак висловила вдячність своїм позаштатним радникам за громадську активність та влучні пропозиції щодо вдосконалення багатьох документів.

 

Ось так дві робочих зустрічі підвели акордом підсумок чергового року співпраці економічного факультету із Радехівським районом.


Розвиток малого підприємництва:

 

фахова дискусія науковців та громадськості

 

Економічні, організаційні та правові проблеми розвитку підприємництва – один із напрямків діяльності економічного факультету, зокрема кафедри права і підприємництва. Тому науковці кафедри (проф. Юрій Губені, доц. Ірина Костецька та у заочному режимі – доц. Петро Оліщук) на запрошення Програми «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ) 22 грудня взяли участь у публічному обговоренні-презентації «Білої книги: Політика підтримки розвитку малого та середнього підприємництва, позиція бізнесу щодо державної підтримки». Метою дискусії було обговорення вузлових проблем розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема визначення того, яка підтримка від держави потрібна цьому бізнесу та чого очікують самі підприємці.

 

Біла книгаце документ, який описує та аналізує всі аспекти політики держави щодо підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Це свого роду перша спроба дослідження цієї політики в комплексному підході: із визначенням сутності, принципів, стратегічних напрямків, інструментів та місця цієї політики серед інших політик держави, а також наведення прикладів світового досвіду сприяння розвитку МСП.

 

Після презентації присутні представники бізнесу та експерти обговорили політику держави щодо підтримки малого та середнього бізнесу. Місцеві підприємці звернули увагу на проблеми кризи, корупції та захисту підприємців державою.

 

Для проф. Юрія Губені особливо цікавою і зворушливою була зустріч із давнім знайомим, авторитетним вченим, д.е.н., професором Ігорем Бураковським з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. І хоча участь вчених із ЛНАУ у науковій зустрічі була дещо обмежена необхідністю присутності на інших організаційних заходах, однак загал отриманої інформації та наслідки дискусії дозволять використати їх з користю у подальшій навчальній та науковій діяльності.


Профорієнтаційні візити кафедри

В середині листопада кафедра права та підприємництва провела своєрідний Тиждень профорієнтації. Зокрема, дорогами і бездоріжжям група викладачів кафедри – в. о. доцента Петро Оліщук, в. о. доцента Ірина Костецька та ст. викладач Леся Баран на чолі із завідувачем кафедри проф. Юрієм Губені – відвідали низку шкіл Радехівщини. Серед сіл, де побували представники ЛНАУ – Синьків, Стоянів, Бишів і Тетевчиці. Ці школи вже тривалий час співпрацюють з кафедрою та економічним факультетом, а їх викладачі – бажані візитери.
Синьківська школа вражає усім, а насамперед – директором Галиною Костюк, яка «не спить», активно сприяючи розвитку школи. Тому й привітала вона нас запахом ремонту – саме замінюють вікна, й словами: «Роздягайтесь, у нас в школі тепло». Шкільний музей, стародруки, пам'ять про випускників, турбота про історію села, міжнародні відносини, та ... гарні, відкриті та здібні учні. Півгодинне знайомство з аграрним університетом виявився цікавим для усіх. Серед присутніх на зустрічі – учасники минулорічного Дня відкритих дверей, тому учням чимала кількість інформації вже була знайомою.
Одночасно відбулася зустріч із випускниками Стоянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на якій заступник завідувача кафедри, в.о. доцента Петро Оліщук ознайомив присутніх із особливостями та перевагами навчання у Львівському національному аграрному університеті. Участь у зустрічі взяли також директори шкіл та вчителі. Присутнім було роздано інформаційні матеріали про Львівський національний аграрний університет, а також передано у бібліотеку школи наукові та навчальні видання кафедри. Ст. викладач Леся Баран у цей же час мала профорієнтаційну зустріч із учнями і вчителями у школі с. Тетевчиці. Представники цього великого села навчались і навчаються у нашому університеті, тому розповідь довелося ілюструвати прикладами із життя та успіхів наших студентів та випускників.
Дещо далі, аж на Івано-Франківщині, проводили профорієнтаційну роботу у школах доцент Василь Андріїв та старший викладач Юлія Коверко. Зокрема вони зустрілися з директором Ямницької ЗОШ Тисменицького району Н. Винник та учнями 11-го класу цієї школи.
Під час підведення підсумків профорієнтаційних візитів працівники кафедри відзначили зацікавленість учнів інформацією про умови навчання у ЛНАУ. Попереду зустрічі з учнями інших великих сіл, зокрема Нового Виткова, Вузлового та Павлова.


В рамках проведення профорієнтаційної роботи 4 листопада цього року старший викладач кафедри права і підприємництва Ю. Коверко зустрілася з учнями 11-х класів Лопатинської ЗОШ І-ІІІ ступенів навчання Радехівського району Львівської області. Під час зустрічі майбутні випускники ознайомились з умовами вступу і напрямами підготовки фахівців у Львівському НАУ, а також дізнались про навчальну, наукову та виховну роботу університету.

 

 

 


Тиждень права триває

Вже стало доброю традицію викладачів кафедри права і підприємництва в рамках Всеукраїнського тижня права проводити заходи, спрямовані на роз’яснення студентству актуальних правових питань. Один із таких заходів відбувся 22 жовтня 2015 року – старший викладач кафедри, к.е.н. Ю.А. Коверко для студентів ІІІ курсу землевпорядного факультету провела лекторій на тему: «Гарантії права на освіту в Україні». Лектор ознайомила студентів із положеннями Закону України «Про вищу освіту», назвала найбільш поширені сьогодні форми порушення права на освіту та охарактеризувала юридичну природу засобів захисту цього конституційного права.
Чималий інтерес у присутніх викликала лекція старшого викладача кафедри Л.М. Баран «Захист прав жінок в сім’ї та гендерне насильство», яка була проведена 30 жовтня 2015 року для студентів групи Мо-22 економічного факультету. Особливу увагу викладач зосередила на захисті прав потерпілих та притягненні винних до відповідальності.


30.10.2015р. в 525 аудиторії головного корпусу відбулася зустріч студентів ЛНАУ з викладачами кафедри права. Обговорено питання захисту прав людини та проблеми їх здійснення. Особливо дискусійною та актуальною постала проблема захисту прав людей під час проведення АТО в Україні.
Обговорено також правові аспекти вирішення проблем переселенців зі сходу нашої держави.

 

 

 


Всеукраїнський тиждень права: Колективний договір, зміст, складові, застосування (на прикладі університету)
В Навчально-методичному кабінеті кафедри права і підприємництва (ауд. 306) 29 жовтня студенти потоку Мо-3 спостерігали і фахово дискутували, тоді як «Шеф» та «Голова профспілкового комітету» при допомозі «Консультантів» укладали Колективний договір. Діловою грою управляли зав. кафедри проф. Юрій Губені, в. о. доцента Ірина Костецька та в. о. доцента Петро Оліщук при технічному супроводі ст. лаборанта Вікторії Тушницької. Студенти мали змогу у діловій грі відстежити основні аспекти підготовки і прийняття Колективного договору. При цьому вони ознайомились із декількома варіантами подібних документів львівських ВНЗ, зокрема – проектом нового Колективного договору ЛНАУ.
Учасники ділової гри відзначили новаторський підхід до вивчення складної теми трудового права та висловили побажання для активнішого використання реальних правових подій при вивченні складних тем і дисциплін. Тиждень права на економічному факультеті триває.


Наприкінці жовтня за планом профорієнтаційної роботи завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені відвідав старшокласників однієї з найкращих шкіл Львівщини – спеціалізованої школи № 3 із поглибленим вивчення англійської мови. Ця школа не лише фізично, але й багатьма справами близька для проф. Ю. Губені – там працює його дружина Оксана, навчались діти Софія та Марко, там діє учнівський екологічний клуб «Еко-Лайф», який виконав декілька цікавих проектів при підтримці науковців ЛНАУ. Серед студентів нашого університету випускники цієї школи мають особливу репутацію: адже декілька іноземних мов «на ти» – для них норма.
В затишний кабінет біології на зустріч із учнями 11 класу гостя запросила директор школи Алла Остапчук. Вона відзначила, що чимало випускників школи навчались або навчаються у Дублянах. Дехто із батьків теж в розмові з приємністю згадує аграрний університет.
Проф. Юрій Губені розпочав розмову із привітань від колишнього учня школи, тепер – студента економічного факультету Тараса Сусукайла, який саме зараз завершує стажування у Німеччині. Він навів приклади багатьох інших радехівчан, кому економічний, або інші факультети аграрного університету відкрили широкі можливості у житті.
Детальний огляд факультетів плавно перейшов у розповідь про «рідний» економічний факультет. Учні цікавились побутом, умовами навчання, відпочинку, віддаленістю від Львова. Чимало конкретніших запитань вони матимуть можливість задати через соціальні мережі, з адресами кафедри права і підприємництва у яких ознайомив Юрій Едвардович. «А найкраще, – закликав проф. Юрій Губені, – завітайте при нагоді у Дубляни або задайте ваші запитання тим, хто зараз навчається в ЛНАУ».
Учасники зустрічі висловились за продовження профорієнтаційних зустрічей у 2 семестрі.


Зустріч з старшокласниками Радехова

В п’ятницю 16 жовтня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені зустрівся із учнями 11-их класів Радехівської загальноосвітньої школи № 2. Ця школа відзначається тривалою співпрацею із аграрним університетом, тому чимало випускників у різні роки навчались у Дублянах. Оскільки перша зустріч відбувалась на уроці англійської мови, професор Ю. Губені на прикладі радехівчан, студентів економічного факультету Тараса Сусукайла та Ольги Семенюк показав, як знання мови і добре навчання допомогли їм потрапити на практику у Німеччину. Далі у розмові плавно перейшли до переліку факультетів та напрямків навчання у аграрному університеті. Звичайно, основна частина бесіди торкалась умов навчання та вступу на економічному факультеті. Учні цікавились умовами проживання, відпочинку, навчальним навантаженням та складністю навчання.
А ось зустріч із іншим 11-им класом відбувалась у кабінеті фізики, під час вивчення теми «Рух електронів у металах». Професор Ю. Губені зумів коротко і чітко викласти учням усі переваги та «сильні сторони» навчання в ЛНАУ і на прикладі радехівчан, колишніх випускників економічного факультету, продемонстрував, як це допомогло їм у кар’єрному рості чи веденні власної справи. Учні в жартівливій формі висловили побажання, щоб й надалі інформувати їх про перебіг підготовки вступної компанії та дати змогу обговорити отриману інформацію із батьками.
Організаційну допомогу у проведенні зустрічей надала заступник директора із виховної роботи  Надія Бабич та директор школи Степан Шарко.


Цікава профорієнтаційна зустріч

Відповідно до плану проведення профорієнтаційної роботи 9 жовтня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені зустрівся із школярами випускних класів Радехівської ЗОСШ № 1. І хоча хлопці у цей день проходили планову медичну комісію у військкоматі, на зустріч прийшло багато дівчат з обох 11-их класів.
В кабінеті математики проф. Ю. Губені розпочав розповідь про історію та сьогодення аграрного університету, ознайомив присутніх із особливостями навчального процесу, побуту та відпочинку. Дівчатам було цікаво дізнатись про перелік спеціальностей і напрямків підготовки на економічному факультеті. Але й те, що знаменитий французький клуб Парі Сен-Жермен проводив тренувальну гру саме в Дублянах, їх теж не залишило байдужими. Позаяк серед учениць є декілька таких, чиї батьки навчались у ЛНАУ, їм було запропоновано краще все розпитати у них, а потім – поділитись із друзями. Проф. Ю. Губені також ознайомив старшокласників із адресою веб-сайту університету та сторінкам кафедри у соціальних мережах.
Присутня при розмові вчитель математики Галина Калита підтримала думку, що подібні зустрічі слід проводити для того, щоб допомогти учням орієнтуватись у складних і мінливих правилах прийому до вищих навчальних закладів. Директор школи Марія Ференс також висловила підтримку майбутнім профорієнтаційним заходам.


Новелізація законодавства в сфері безпечності продуктів харчування

 

В Україні відбувається радикальна реформа в галузі забезпечення якості та безпечності продуктів харчування і сільськогосподарської продукції. Очевидно, що такі зміни вимагають пристосування вітчизняного законодавства до норм і правил, що діють у ЄС.

 

На початку вересня в.о. доц. Ірина Костецька взяла участі у семінарі: «Нове харчове законодавство України: ролі та відповідальності», який проходив в рамках проекту «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні», що фінансується ЄС.

 

Під час семінару виступив керівних проекту Тоні Віл, який ознайомив учасників з основними змінами та тенденціями у законодавстві. Він наголосив, що система НАССР (з англ. – Hazard Analysis and Critical Control Point) є науково обґрунтованою і апробованою у Європі системою безпеки продуктів харчування, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. Основними доповідачами були Яна Добідовська, заступник керівника проекту, старший експерт з питань європейського законодавства і Юрій Оглашенний, експерт з НАССР та відстеження руху продуктів.

 

Експерти проекту на прикладах і з допомогою презентацій розповіли про переваги нового харчового законодавства та про багатопланові вигоди від впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР. Вони зазначили особливу роль операторів ринку та держави, адміністративної реформи у просуванні нових вимог законодавства про безпеку продуктів харчування. Заст. завідувача кафедри права та підприємництва Ірина Костецька ознайомила учасників семінару із академічними і тренінговими можливостями університету та кафедри, запропонували провести подібні поглиблені семінари в аудиторіях ЛНАУ.

 

З учасниками семінару обговорено також інші перспективи подальшої співпраці в рамках проекту.


Фахова розмова на освітню тематику

 

Громадська рада при Львівській ОДА спільно з Департаментом освіти і науки ОДА провели 1 липня круглий стіл «Парадигма сучасної української освіти». В роботі круглого столу взяв участь завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені.

 

Визначені оргкомітетом доповідачі задали тон дискусії. Зокрема, доц. Олег Гірний (ЛОІППО) пов’язав парадигму освіти із розвивальною концепцією. Він наголошував на дискусії щодо термінів навчання, відокремлення усіх рівнів шкіл, спробував оцінити результативність освіти. Доц. Ліліана Кудрик (ЛОІППО) дещо дискусійно говорила про коучінг у формуванні освітньої парадигми. Експерт Сергій Чекін ще раз повернувся до питання парадигми, її складових та логічно-понятійної природи. В дискусію активно втрутились о. Іван Гарат та Степан Середа із Громадської ради.

 

Проф. Юрій Губені у своєму виступі наголосив на чіткому розгляді питання саме парадигми, відклавши в бік інші освітні питання. На прикладі він показав що таке «парадигма», її динамічність та індетермінантність. Він пов’язав проблеми формування парадигми із суспільними запитами та очікуваннями, визначивши згадуваний в дискусії термін homo amoris із визначеним Адамом Смітом терміном homo oeconomicus.

 

Підводячи підсумок дискусії, голова «освітньої» комісії Микола Кміт відзначив, що це перший «круглий стіл» із запланованої серії.


Обговорили співпрацю у сфері інформаційних технологій

 

Підтримуючи контакти, започатковані науковцями ЛНАУ під час українсько-словенського форуму «ІТ-технології у сільському господарстві….», 22 червня економічний факультет відвідала директор фірми «Даталаб Агро Юей» Христина Кузнецова. В робочій зустрічі взяли участь декан економічного факультету в.о. проф. Ярослав Янишин, заступник декана землевпорядного факультету доц. Павло Колодій, завідувачі кафедр проф. Юрій Губені та доц. Тимофій Пасічник, доц. Алла Желєзняк, в.о. доц. Ірина Костецька.

 

Опрацьований попередній варіант меморандуму про наміри передбачає співпрацю із використання програмних продуктів фірми «Даталаб Агро Юей» у навчальному процесі та поширення інформації про них у сільськогосподарському середовищі області. Сторони погодились розпочати спільний навчальний проект з використання софтвару в управлінні підприємствами, фермами та господарствами. Обговорено також інші напрямки співпраці.


Публічна розмова з головою ОДА про проблеми Радехівщини

 

19 червня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені взяв участь в розширеній нараді, яку в Радехові провів голова Львівської ОДА Олег Синютка. В залі засідань Радехівської районної ради зібралось чимало жителів району щоб не лише почути анонсований звіт про роботу очільника виконавчої влади району Надії Шостак, але й обговорити найважливіші проблеми громади.

 

На початку засідання голова Львівської ОДА Олег Синютка поділився своїми враженнями від перших годин на Радехівщині, під час яких він відвідав могили полеглих в АТО захисників Вітчизни, зустрівся із родичами воїнів. На цій же хвилі він відзначив присутніх у залі активного волонтера, депутата районної ради Олега Шибу, та тепер уже вправного бойового офіцера, а ще донедавна – сільського голову Стоянова Богдана Левицького.

 

Голова Радехівської РДА Надія Шостак детально, але стисло розповіла про основні результати діяльності району, поділилась проблемами і складними питаннями. Олег Синютка, в свою чергу, нагадав жителям району, що це його другий візит на Радехівщину. Головна і дуже складна проблема Радехівщини – дороги, точніше – жахливе бездоріжжя. Те, що частина доріг, причому національного значення, стали непроїзними – це не нормально, запевнив голова ОДА. Він запевнив присутніх, що зрушення будуть, причому не лише на дорозі Н-17 Львів-Луцьк, але й за напрямком Броди-Червоноград та на комунальних дорогах району. Він запевнив, що розпочинатиме і завершуватиме свої відвідини саме проблемними дорогами.

 

Проф. Юрій Губені у своєму виступі запропонував оцінити управлінські та економічні проблеми дещо комплексніше і масштабніше, не через призму сучасних, напевно дуже важливих проблем, а через призму майбутнього розвитку. Адже орієнтація району на декілька важливих промислових чи харчових підприємств не гарантує стабільності і всебічного розвитку. А інвестиції не мають належного підґрунтя й середовища. Виважене рішення вимагає стратегічного аналізу і активної підтримки на вищих рівнях, і цього вимагає не лише сьогодення, але й близька адміністративно-територіальна реформа.

 

Голова ОДА Олег Синютка висловив зацікавленість саме в такому напрямку обговорення проблеми та підтримав залучення до обговорення проблем району науковців, зокрема Львівського НАУ.


Попередній захист дипломних робіт

 

 На кафедрі права і підприємництва в дружній, але вимогливій обстановці відбувся попередній захист дипломних робіт спеціалістів з менеджменту організацій. Було розглянуто роботи з актуальних питань, а саме: організаційно-економічне і правове обґрунтування вирощування зернових; мотивація праці та шляхи її вдосконалення; конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та шляхи її підвищення; правове забезпечення управлінської діяльності та шляхи її вдосконалення; організаційно-економічний та правовий механізм управління фінансовими ресурсами у сільськогосподарських підприємствах.

 

Студенти підтвердили високий теоретичний та практичний рівень підготовки. Усі доповідачі отримали позитивні відгуки та рекомендовані до захисту перед ДЕК.


На святі Останнього дзвоника у Радехівському районі

 

Кафедра права і підприємництва здійснює координацію профорієнтаційної роботи в школах Радехівщини. Тому доброю традицією стала участь у святкуванні Останнього дзвоника у школах. Напередодні закінчення навчання усі школи отримали вітальні листівки від колективу кафедри, а районна газета «Народна справа» розмістила ілюстроване звернення викладачів кафедри до учнів-старшокласників.

 

Завідувач кафедри професор Ю. Губені взяв участь у святі Останнього дзвоника в ЗОСШ № 2. Ця школа має традицію тривалої і плідної співпраці із нашим університетом, тому педагогічний колектив та директор школи С. Шарко радо надали можливість професору-земляку для короткого звернення до випускників та їх батьків. До традиційних квітів, привітань та фотографій додалась несподіванка – вальс із випускницею.

 

А ось кандидат економічних наук Ю. Коверко у ці ж дні відвідала Лопатинську ЗОШ І-ІІІ ступенів та привітала випускників із завершенням навчання. Лопатинська школа – велика, має міцні зв’язки із партнерами в Польщі, творчо працює над багатьма проектами. Від імені професорсько-викладацького складу університету асистент Ю. Коверко висловила подяку директору та педагогічному колективу школи за тривалу співпрацю і високі результати в підготовці майбутніх абітурієнтів. Щоб закріпити співпрацю між кафедрою та школою, у шкільну бібліотеку було передано навчальні видання кафедри. Присутній на шкільному святі голова Радехівської районної ради В. Антонюк відзначив плідну співпрацю кафедри права і підприємництва із територіальними громадами і школами району.


Нарада з питань створення об’єднаних територіальних громад

 

У районах області триває напружена підготовча робота із формування нових органів місцевого самоврядування – об’єднаних територіальних громад. Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені взяв участь у нараді, спрямованій на ідентифікацію міської об’єднаної територіальної громади Радехова. За новою конструкцією до складу громади має увійти, окрім Радехова, низка сіл округи, зокрема Тетевчиці, Собанівка, Йосипівка, Синьків, Середпільці, Мукані, Нивиці та інші. Розроблюваний план територіальної громади – це лише канва, навколо якої відбуватиметься добровільне об’єднання.

 

Член Робочої групи із формування нових органів місцевого самоврядування, міський голова Радехова Ніна Загиней та заступник голови РДА Марія Климочко спробували довести до учасників наради основні вимоги та нормативи нової схеми організації місцевого самоврядування, але запитань виявилось більше, аніж відповідей. Присутні голови сільських рад, депутати місцевих рад, громадські активісти та керівники закладів соціально-культурної сфери цікавились потенційними вигодами об’єднання, способами прийняття рішень, можливими наслідками, при чому – не завше позитивними.

 

Професор Юрій Губені розповів учасникам наради про досвід об’єднання громад у Польщі та Чеській республіці,  навів приклади формування в Україні одноосібних керівників органів самоорганізації населення у селах в формі старост. Однак і він не зумів відповісти на складні питання соціальних, економічних та демографічних наслідків перехідного періоду. Відтак, на його думку, зволікання не дасть відповідей, лише поглибить проблеми. Він підтримав думку колишнього міського голови Радехова Василя Кутенського про необхідність підготовки розгорнутого і реального SWOT-аналізу цього питання.

 

Учасники наради висловлювались за покращення інформування населення про важливу реформу, ретельнішого висвітлювання усіх проектів і пропозицій у місцевих ЗМІ, необхідність опрацювання декількох варіантів, в т. ч. зі створенням однієї об’єднаної територіальної громади.

 


В рамках відзначення Днів Науки представники студентського наукового гуртка «Правознавець» взяли участь у Регіональній науковій конференції «Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК», яка відбулася 14 травня 2015 року в Горохівському коледжі ЛНАУ.

 

Під час роботи в секціях учасники конференції обговорювали проблеми та перспективи впровадження нових технологій в галузях АПК, стан українського села і перспективи його відродження, а також раціональне використання природних ресурсів.

 

За підсумками конференції 2-ге місце здобув студент групи Аг-12 Микола Бойко. Науковий керівник– к.е.н., асистент кафедри права і підприємництва Ю.А. Коверко – була відзначена подякою за належну підготовку студента переможця.

 


V конференція програми ім. Л. Кілкланда: участь, обмін думками і дискусія

 

Польсько-Американська фундація Свободи та Стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда цього річ відзначають своє п’ятнадцятиліття. Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені є одним із перших стипендіатів Програми ім. Леана Кіркланда. Цю Програму для поширення польського досвіду трансформації і системних змін на інші регіони Східної Європи започаткувала Польсько-Американська фундація Свободи (PAFW). На сьогодні загальна кількість стипендіатів Програми налічує понад 600 осіб з України (найбільше), Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Казахстану та Калінінградського анклаву РФ. Понад трьохсот із них прибуло до Варшави, щоб в готелі Марріотт провести ювілейну конференцію.

 

Серед почесних гостей Конференції – дружина Президента РП Анна Коморовська, голова Ради директорів PAFW Андре Нагорскі, голова PAFW Єжи Козмінскі. Особливо тепло гості зустрічали голову адміністрації Президента РП Яцка Міхаловського, адже він у далекому 2000 році був одним із зачинателів Програми. Традиційно привітно вітали відомого економіста Лєшка Бальцеровича та голову Європейської ради проф. Єжи Бузка. Цікавою була лекція Генерального директора департаменту середовища, освіти, транспорту та енергії Європейської комісії проф. Ярослава Пєтрася.

 

Головна складова Конференції – тематичні зустрічі. Проф. Ю. Губені відвідав і виступив на засіданнях А.5 – Виклики формальної та неформальної освіти, В.1 – Роль ЗМІ для політичної ситуації в Україні та С.2 – Проблеми децентралізації. Окрім цього відбулось чимало ситуативних зустрічей і розмов на теми системної трансформації, економічної реформи, перспектив європейської інтеграції та розвитку громадянського суспільства.

 

У вільний від засідань конференції час проф. Ю. Губені відвідав партнерський Інститут економіки рільництва і продовольчого сектору (IERGіZ) та обговорив деякі питання наукової співпраці із представником відділу Економіки харчової промисловості магістром Мирославою Терещук.


Робота у місцевій групі міжнародної співпраці

 

Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені 13 травня взяв участь у робочій зустрічі ініціативної групи міжнародної співпраці у Радехівському районі. В Радехівській агенції місцевого розвитку на запрошення районної ради завітали представники багаторічних партерів із Польщі та Білорусі. З Республіки Польща у делегації були представники староств Ниси, Стальової Волі та гміни Радомишль над Сяном. Республіку Білорусь представляли керівники і підприємці із Івановського району Брестської області. Учасники поділились інформацію про регіони, які вони представляють, обговорили можливі напрямки співпраці.

 

Проф. Ю. Губені наголосив на готовності вчених економічного факультету ЛНАУ долучитись до усіх потенційних проектів, особливо в сфері реформи місцевого самоврядування, запровадження інституту старост, стимулювання підприємництва на селі.


Студенти ЛНАУ на олімпіаді з правознавства

 

20-23 квітня 2015 року студенти економічного факультету Оксана Гіжецька та Михайло Дорош взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Правознавство», яка проходила у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника в м. Івано-Франківськ. Керівником делегації від ЛНАУ, а також членом журі олімпіади був доктор юридичних наук, доцент кафедри права і підприємництва Василь Іванович Андріїв.

 

Олімпіада проходила в 2 тури: командний та індивідуальний. В обох турах студенти розв’язували завдання у формі тестів зі всіх галузей права.

 

Студенти нашого вишу підтвердили належний рівень вивчення правових дисциплін, отримали незабутні враження,  набути досвіду та завели нові знайомства. А за активну участь в олімпіаді вони отримали подяки та сертифікати учасників олімпіади.


Нові інформаційні стенди в навчально-методичному кабінеті

 

Кафедра права і підприємництва підготувала нові інформаційні стенди для навчально методичного кабінету, розташованого у ауд. 306. У їх виготовленні та дизайнерському виконанні значну допомогу надали керівник Держгеокадастру України М. П. Мартинюк та ПП «Західний Буг».

 

І ось нові стенди встановлено в кабінеті, що допоможе студентам краще орієнтуватись не лише у складному вітчизняному правовому полі, але й освоїти основні принципи організації права Європейського Союзу.


День кафедри у бібліотеці:

 

«Науковий доробок ветерана кафедри Возняка Романа Петровича»

 

День кафедри права і підприємництва у Науковій бібліотеці ЛНАУ завше відбувається нетрадиційно і з користю для справи. Ось і цього року ми спільно із бібліотекарями та студентами провели семінар на тему: «Науковий доробок ветерана кафедри права і підприємництва Возняка Романа Петровича». Йдучи в ногу із часом ми знову працювали у залі електронних ресурсів бібліотеки, використовуючи у роботі мультимедійні засоби та бази бібліографічних даних.

 

Розпочав спільне засідання декан економічного факультету в.о.проф. Я.С. Янишин, який відзначив тривалу й плідну діяльність доцента Р.П Возняка. на різних посадах: від студента-практиканта до начальника управління земельних ресурсів Івано-Франківської області, наголошуючи при цьому, що все ж таки чи не весь трудовий шлях ветерана пов'язаний із Дублянами. За це декан відзначив Романа Петровича Почесною грамотою факультету.

 

Завідувач кафедри професор Ю.Е. Губені розповів про здобутки та вагомий внесок доц. Р.В. Возняка у формування і розвиток земельного законодавства, адже Роман Петрович стояв у витоків багатьох земельно-правових новацій та вирішень, пройшов із цих питань стажування у США та Канаді.

 

Колектив кафедри підготували презентацію про життєвий шлях науковця, цікаві моменти з біографії розповіли присутнім ст. викладач Л. М. Баран та асист. Ю. А. Коверко. Директор наукової бібліотеки, доц. Л. А. Пинда, також зробила мультимедійне повідомлення про наукові праці ветерана кафедри.

 

Цікавими спогадами про ветерана та співпрацю з ним поділився колишній працівник кафедри, а у минулому – проректор та міський голова Дублян З. С. Шустерук. Зі словами вдячності та визнання наукового доробку Романа Петровича також виступили працівники кафедри: доцент В.І. Андріїв, доцент А.О. Іванов, в.о. доцента П.О. Оліщук, в.о. доцент І.І. Костецька, асист. М.В. Солук, ст. лабор. В.М.Тушницька.

 

Підводячи підсумок Дня кафедри у науковій бібліотеці, учасники зазначили, що науковий доробок доцента Р. П. Возняка стосувався і торкається надалі найактуальніших питань розвитку земельних відносин і земельного права. Їх органічним продовженням є академічні видання, зокрема навчальні посібники, підручники та практикум. Видані до 70-річчя доцента Р. П. Возняка бібліографічний покажчик та автобіографічна розповідь «Сторінки мого життя» дозволяють краще осягнути усю глибину наукових праць і їх розвиток в часі.

 

Очевидно, що співпраця кафедри із науковою бібліотекою матиме своє продовження, зокрема вже зараз завершується підготовка електронного покажчика усіх публікацій працівників кафедри. Тому ми залишаємось вдячними колективу бібліотеки за співпрацю.


Нове видання кафедри права і підприємництва

 

Вийшло в світ нове монографічне видання «Розвиток сільських територій: підприємництво, місцеві ініціативи, самоорганізація», автори: професор, д.е.н. Ю.Е. Губені та к.е.н. П.О. Оліщук.

 

У монографії розглянуто теоретичні та прикладні засади розвитку сільських територій та визначено передумови їх ефективного функціонування. Висвітлено тенденції сталого розвитку сільських територій, вплив на ці процеси внутрішніх і зовнішніх чинників. Запропоновано класифікацію місцевих ініціатив, з урахуванням особливостей їх впливу на активізацію підприємницької діяльності та розвиток сільських територій.

 

Видання буде цікавим працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення, керівникам сільськогосподарських підприємств, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів та усім, кого цікавить дана тематика.


01.04.2015 року на кафедрі права і підприємництва відбулась відкрита лекція на тему «Правове становище суб’єктів господарювання в АПК» для магістрів спеціальності «Обладнання харчових та переробних підприємств». Лектор к.е.н., в.о. доцента П. О. Оліщук доступно та ґрунтовно висвітлив значення видів організаційно-правових форм господарювання в агропродовольчому комплексі. Детальну увагу зосереджено на аналізі нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання в АПК. Присутні на занятті викладачі кафедри дали позитивний відгук на проведене заняття.

 

 


Візит колег із Закарпаття

 

30 квітня на кафедру права і підприємництва завітали гості з Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна» (м. Хуст): заступник директора, завідувач кафедри філології, к.ф.н. І.П. Шинкар та завідувач кафедри менеджменту, к.е.н., доцент С.В. Долинський. Завідувач кафедри права і підприємництва професор Ю.Е. Губені інформував присутніх про основні напрями наукових досліджень кафедри, а також обговорив із шановними гостями можливості подальшої співпраці.

 

В свою чергу колеги із Закарпаття вручили нам запрошення на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Вища освіта і наука України в контексті європейського освітнього простору», яка відбудеться в м. Хуст 13-14 травня 2015 р.


Конференція Європейського фонду розвитку села

 

На запрошення польських партнерів проф. Юрій Губені взяв участь в роботі авторитетної міжнародної конференції «Європейський Союз: сукупність проблем чи шансів?», яка відбулась 21 березня у затишному готельному комплексі «Ostoya» поблизу Жешова. Вибір дати і місця проведення цього науково-господарського форуму був не випадковим: саме наближалось 25-тиліття основного організатора – Європейського фонду розвитку села (ЄФРС). Другим приводом було відзначення пам’яті Йозефа Сліша – одного із засновників Фонду, колишнього маршалка Сейму Польщі, активного діяча незалежної профспілки «Солідарності польських землеробів». Відомо, що маршалек Йозеф Сліш був активним промоутером співпраці сільського господарства і місцевого самоврядування України та Польщі, зокрема він був зачинателем програми обмінів та популярної колись програми «Землероб – землеробам» (поль. – «Rolnik – Rolnikom»).

 

Основною темою конференції було титульне питання – вплив Європейського Союзу на розвиток польського сільського господарства і села. Провідними модераторами дискусії були єврокомісар Данута Хубнерт, екс-прем’єр-міністр проф. Єжи Бузек та один із керівників Фонду Чеслав Сєкерскі. Під час другої панелі, в якій додатковими модераторами були директор Департаменту Єврокомісії Марія Доннелі та сенатор Іренеуш Невяровський, обговорювалась енергетична політика ЕС та її вплив на розвиток села. Цікавою була дискусія щодо відновлюваних джерел енергії, імпорту біомаси, заміни «зеленого тарифу» аукціоном закупівлі енергії. В наступній панелі, де, зокрема, виступила заступник міністра агарної політики і продовольства України Владислава Рутицька, обговорювались сучасні виклики європейського сільського господарства, вплив запровадженого РФ ембарго на європейську аграрну продукцію, перспективи і наслідки запровадження вільного ринку у торгівлі ЄС із США. Чи не вперше в практиці конференцій учасники мали пульт інтерактивного голосування, тому мали змогу відповідати на поставлені питання, оцінювати ключові тези та зміст виступів.

 

В кулуарах конференції проф. Юрій Губені зустрівся із колишнім Міністром сільського господарства Польщі та керівником Агенції державної власності у сільському господарстві Адамом Таньським, та щиро подякував йому за інформаційну та фінансову підтримку під час підготовка до друку в далекому 2002 році монографії «Трансформація Сільського господарства у Чеській республіці: від «оксамитової революції до європейської інтеграції». Адам Таньський та його колега – керівник Капітули ЄФРС Артур Балаш відзначили особливе значення активізації співпраці агарного сектора та місцевого самоврядування Україні та Польщі.

 

Невеличка українська делегація (керівник відділення Держпідприємництва д-р Олег Савчук та директор КП «Волиньенергософт» Василь Дутко) на зворотному шляху відвідала місто Білгорай, де під час зустрічі із керівником гміни магістром Вєславом Ружинським ознайомилась з окремими проектами, впровадженими місцевим самоврядуванням, зокрема із доволі цікавою і дієвою програмою розміщення на житлових будинках сонячних батарей.


Науковці ЛНАУ привітали академіка Володимира Васильовича Юрчишина із 90-літтям

 

 Вчені-аграрники та громадськість 9 березня відзначили славний ювілей – 90-ліття відомого вченого в галузі економіки агропромислового виробництва, академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, генератора багатьох новацій в аграрній політиці Володимира Васильовича Юрчишина.

 

Славного і досі активного працівника ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», вченого і свідомого громадянина вітальною адресою від імені колективу університету відзначив ректор ЛНАУ академік Володимир Снітинський. Це вітання, а також теплі слова вдячності та захоплення працьовитістю, розумом та принциповістю у відстоюванні інтересів села і сільського господарства особисто ювілярові передав завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, професор, заслужений економіст України професор Ігор Костирко. У своєму виступі він відзначив активну співпрацю академіка Володимира Юрчишина із вченими-аграрниками нашого університету.

 

 


Академік Сергій Кваша в гостях у кафедри

 

Відомий вчений, управлінець і громадський діяч академік Сергій Кваша, котрий взяв участь в роботі Спеціалізованої ради як опонент, 17 березня завітав на кафедру права і підприємництва, яка тісно співпрацює із цим авторитетним вченим уже чимало років. Обмін книгами, експрес-оцінка аграрної політики, наукова дискусія і прості життєві запитання – все це вмістила ця коротка, але насичена зустріч. Зокрема в. о. доцента Петро Оліщук та Ірина Костецька вручили гостеві нові наукові видання, а завідувач кафедри проф. Юрій Губені розповів про розробки кафедри в галузі місцевих ініціатив та нормативно-економічного забезпечення і практики діяльності органів самоорганізації населення.

 

В свою чергу академік С. Кваша, як проректор НУБіП та член робочої групи МОН України із імплементації нового законодавства в галузі вищої освіти, розповів чимало нового про перспективні зміни у навчальному процесі, новації у переліку спеціальностей, особливості цьогорічної вступної компанії тощо. Поважний гість також ознайомився із іншими сторонами роботи нашого колективу та залишив запис у Літописі кафедри.


Новий підручник із реєстрації земельних ділянок

 Бібліографія: Реєстрація земельних ділянок: підручник. / М.Г.Ступень, О.Ф.Ковалишин, С.О.Малахова, Р.П.Возняк, Г.І.Грещук, З.Ю.Черевко; за заг. ред. М.Г.Ступеня. – К. : «Агроосвіта», 2014. – 359 с.

 Доцент кафедри права і підприємництва Р.П. Возняк  разом з працівниками кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету видали підручник для студентів землевпорядного факультету «Реєстрація земельних ділянок».

 

Підручник підготовлено за загальною редакцією професора Михайла Ступеня у співавторстві: І розділ – д.е.н., проф. Ступень М. Г., ІІ розділ – к.е.н. Возняк Р. П., Ковалишин О.Ф. ІІІ розділ – Малахова С. О., IV розділ – к.е.н. Грещук Г. І., V розділ – Малахова С. О., Ковалишин О. Ф., VI розділ –  Черевко 3. Ю.

 

Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

 

У підручнику опрацьовано питання створення системи реєстрації земельних ділянок та речових прав на них. Розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних відносин, процесуальний порядок реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт. Вивчаючи дисципліну «Реєстрація земельних ділянок» студенти отримають інформацію про правову сторону земельного кадастру, яка забезпечує дотримання принципів недоторканості земельного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів на надані їм в установленому порядку землі. Держава, проводячи реєстраційні роботи, з одного боку, виступає гарантом права власності на землю, з другого – здійснює контроль за використанням свого стратегічного потенціалу, а практично цю роботу виконуватимуть фахівці землевпорядники.


З європейським досвідом додому – back to home with european experience – z európske skúseností domou

 

Нещодавно група студентів економічного факультету повернулась із семестрового навчання в Празі в рамах програми Міністерства освіти Чехії «Допомога студентам з України» у Чеському університеті наук про життя. Магістр Софія Губені та бакалаври Юрій Хамуляк, Роман Маковський, Марія Крисюк, Ольга Шийка і Марія Тракало на майже п’ять місяців поселились в мальовничому куточку Праги – Сухдолі, де розташований цей університет. Навчання відбувалось виключно англійською мовою, але окрім цього наша семірка студеїв відчула на собі ще чимало новацій академічного характеру: самостійний вибір предметів, гнучкий графік навчання, широке застосування інформаційних технологій, проектний метод навчання тощо. Саме про це точилась розмова 10 лютого в кабінеті ректора університету В. В. Снітинського, коли студенти ділились своїми вражаннями від участі в програмі. Ректор, відповідаючи на привітання студентів чеською та англійською мовами, відзначив важливість посилення європейського вектору академічної діяльності, тривалі традиції співпраці нашого університету з європейськими університетами. Присутній при розмові декан факультету Ярослав Янишин відзначив довготривалі наслідки навчання наших студентів у Празі, акцентував увагу на необхідності продовження співпраці. Під час зустрічі було прийнято рішення провести академічну презентацію результатів програми широкому загалу.


Робоча зустріч у філіалі кафедри

 

Філії кафедр відіграють особливу роль в академічній діяльності. 4 лютого 2015 року відбулась чергова зустріч працівників кафедри права і підприємництва Львівського національного аграрного університету із працівниками філії кафедри на виробництві – Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції.

Начальник експедиції В.В. Матвіюк та начальник Інформаційно-дорадчого центру М.М. Маскаль розказали про напрямки діяльності експедиції та показали базу проведення занять. В свою чергу завідувач кафедри права і підприємництва професор Ю.Е. Губені інформував присутніх про основні напрями наукових досліджень кафедри, особливості підготовки студентів та уточнив можливості подальшої співпраці.

Традиційно кафедра передала для потреб філії інформаційні буклети та деякі найновіші друковані видання з питань аграрної реформи, земельного права, правознавства і підприємництва. Було приємно відзначити, що деякі розробки уже використовуються у Дорадчому центрі. Присутні на зустрічі доцент кафедри Р.П. Возняк та П.О. Оліщук також висловили свої міркування та пропозиції з покращення роботи філії кафедри, а також відмітили зразковий стан навчальної бази дорадчого центру. На завершення зустрічі було сформовано план розвитку співпраці кафедри права і підприємництва та її філії у Львівській гідрогеолого-меліоративній експедиції.

 


Рукописне видання творів Шевченка нарешті потрапило в Ізраїль

 

Відоме видання рукописних творів Тараса Шевченка, підготовлене кафедрою права і підприємництва (Рукописна книга поезій Тараса Шевченка: ювілейне видання до 200 річчя з дня народження. – Л.: Українські технології, 2014, - 160с), потрапило до ще одного «переписувача», який зараз проживає і працює в Ізраїлі. Наш партнер –  Віталій Плакош, уродженець Закарпаття, випускник факультету механізації ЛНАУ. У свій час він активно відгукнувся на пропозицію співпраці, та переписав івритом вірш Т. Шевченка «Коли ми були козаками». Шлях авторського екземпляру на «Землю обітовану» був непростим, але нам вдалось це зробити. Ось що написав Віталій на своїй сторінці у Фейсбуці: Подяка видавцям! Вдячний всім! Дуже сподобалось! Покажу друзям. Чудова пам'ятка.

 


Участь кафедри права і підприємництва у

 

дні відкритих дверей університету

 

День відкритих дверей є однією із активних форм профорієнтації серед старшокласників. Однак, як відомо, цьому заходу передує значна підготовча робота. Кафедра права і підприємництва проводила таку роботу в одному із віддалених районів Львівщини – Радехівському. З початку навчального року викладачі кафедри власним коштом відвідали більшість загальноосвітніх шкіл району, розіслали в усі із них повідомлення про День відкритих дверей та іншу профорієнтаційну інформацію. Вже напередодні загального проведення зустрічі зі школярами завідувач кафедри проф. Юрій Губені зустрівся із головою Радехівської РДА Василем Куцем, заступником голови райради Василем Жуком, т. в. о. завідувача відділом освіти Г. Шліхтою. На жаль, усі ці організаційні зусилля завершились тим, що нам довелось залучати приватного перевізника. Спокійно і виважено ми продовжили інформувати школярів про майбутній День відкритих дверей та його програму.

 

І ось результат – 8 листопада із Радехівського району в Дубляни прибуло 26 школярів – головно із сіл Синків, Дмитрів та Вузлове. В результаті профорієнтаційних зустрічей в інших школах області нам вдалось залучити ще 3 учнів зі Стебника, 2 – зі Львова та 10 учнів із Яворівщини (Старичі та Вербляни). Всього кафедра залучила до зустрічі майже півсотні потенційних абітурієнтів. Ми не лише забезпечили власним коштом приїзд старшокласників до Дублян та повернення додому, але й організували для них власну інформаційну програму та частування. За чаєм та гостюванням, підготовленими кафедрою в щойно відремонтованій аудиторії 306, викладачі ознайомили учнів зі своїм шляхом в науку, навели приклади успішної кар’єри наших випускників. Хтось обмінювався контактними даними, хтось цікавився сторінками кафедри в «Однокласниках» чи у Фейсбуці, хтось фотографувався. Майже годину тривала прогулянка дублянським парком, ознайомлення із гуртожитками та іншими об’єктами студентського містечка.

 

Автобус із радехівськими школярами від’їжджав додому чи не найпізніше, але з нього лунав не лише гамір, але тиха і мелодійна пісня. Не зважаючи на те, що жахливе бездоріжжя сильно вимучило організаторів та самих учнів, у Вузловому, де основні потоки учасників розходились, розставання було зворушливим і сповненим взаємними словами вдячності. Це значить – День відкритих дверей вдався. До зустрічі, наші майбутні студенти!


Круглий стіл у Луцьку: обговорюємо реформу місцевого самоврядування

 

Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені взяв участь в роботі круглого столу на тему «Громада: жити по-новому. Втілення перших кроків реформи місцевого самоврядування». Зібрання науковців, практиків та громадських діячів за підтримки Вишеградського фонду проводив 6 листопада у Луцьку Інститут аналізу державної і регіональної політики. Серед учасників засідання – радник Голови Волинської ОДА Сергій Кошарук, заступник міського голови Луцька Тарас Яковлев, заступник керівника Центру політико-правових реформ (м. Київ) Олексій Курінний, представник Держпідприємництва на Волині Олег Савчук. Але, звичайно, основна аудиторія – це керівники сільських рад, органів самоорганізації населення, лідери громадського руху та ініціатори ОСББ із Волині та Рівненської області.

 

Симптоматично, що круглий стіл відбувся у новоствореному Центрі надання адміністративних послуг. Модерна споруда із прозорими та відкритими для відвідувачів офісами, що стала пілотним проектом впровадження нових підходів до надання адмінпослуг населенню, якнайбільше пасувала для розмови про адміністративну реформу, якість адміністрування, перспективи органів самоорганізації населення, застосування нових технологій у соціально-економічному розвитку села. Проф. Ю. Губені зробив повідомлення про розвиток підприємницьких та інших місцевих ініціатив у сільській місцевості, при цьому він навів приклади із наукових досліджень працівників кафедри права і підприємництва, зокрема в. о. доц. Петра Оліщука та кандидата економічних наук Юлії Коверко, розповів про розробки ЛНАУ у організаційно-економічному забезпеченні розвитку сільських територій, енергозбереженні та екологізації аграрного виробництва.

 

Дискусія і обмін думками дозволили не лише узагальнити оцінки погляди та результати моніторингу розвитку місцевого самоврядування, але й розробити пропозиції щодо можливих моделей адміністративно-територіальної реформи.


Зустріч у школах Радехова напередодні

дня відкритих дверей

 Напередодні Дня відкритих дверей у ЛНАУ завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені відвідав школи Радехова та зустрівся із школярами випускних класів. Спочатку в ЗОСШ № 2 він зустрівся із старшокласниками та проінформував не лише про умови навчання і побуту студентів ЛНАУ, але й запросив їх до участі суботньому святі майбутніх студентів. Оскільки в одному із класів саме відбувався урок англійської мови, то Ю. Губені розповів їм про успіхи в навчанні та перспективи саме тих студентів, які добре володіють іноземними мовами. При цьому він навів приклад студентки економічного факультету, родом із Радехівщини Ольги Семенюк, яка нещодавно повернулась із Німеччини. Прощальні слова професора: Goodbye. We are waiting for you. You are welcome! – таки сподобались вчительці та учням.

У середній школі № 1 зустріч із одним класом відбувалась під час уроку інформатики. З дозволу вчителя учням було запропоновано відвідати сайт університету, ознайомитись із оголошенням про День відкритих дверей та презентацією університету. Учні цікавились переліком факультетів, спеціальностей, наявною спортивною базою, станом транспортного сполучення із Львовом тощо. Хтось пригадав навчання батьків, знайомих, родичів у Дублянах. На завершення відбулась зустріч із директором школи Марією Василівною Ференс, яка відзначила тривалу і плідну співпрацю навчальних закладів і висловила переконання, що й цього року школа № 1 спрямує на навчання в Дубляни своїх випускників.

Профорієнтаційний візит в ЗОСШ № 1 мав доволі цікаве завершення: у вестибюлі школи вишукувались учні молодших класів, їх класні керівники та учитель музики Зіновій Знак. Виявляється, школа теж проводить своєрідний «орієнтаційний захід» – відвідує дитячі садки із концертами, із тим щоб залучити майбутніх першокласників.


31 жовтня 2014р.к.е.н., асистент кафедри права і підприємництва Ю.А. Коверко відвідала Лопатинську СЗШ І-ІІІ ступенів Радехівського р-ну Львівської обл., де провела профорієнтаційну бесіду з учнями 11-х класів. Викладач ознайомила учнів з напрямами підготовки у ЛНАУ, умовами вступу, а також розповіла про навчальну, наукову і виховну роботу в університеті й дозвілля студентів.

 

 

На згадку про кафедру Ю.А. Коверко подарувала шкільній бібліотеці виданий кафедрою навчальний посібник «Правознавство».

 


Профорієнтаційна зустріч в Радехові

 

21 жовтня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені провів профорієнтаційну зустріч у Радехівській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови. В затишному кабінеті хімії на цей раз мова йшла про аграрний університет в Дублянах, умови навчання, очікувані зміни у правилах прийому на навчання, про побут та відпочинок студентів аграрного університету. Виявилось, що в багатьох учнів чимало знайомих чи навіть родичів навчалось у нашому навчальному закладі, і у них зберігаються переважно позитивні спогади і враження. Учні спільно із вчителем хімії Галиною Костів обговорили питання ЗНО, вибору навчального закладу, подальшого працевлаштування.

 

Проф Ю. Губені запросив учнів на День відкритих дверей, який відбудеться 8 листопада, пообіцявши, що кожен із гостей напевно буде задоволений відвідинами Львівського національного аграрного університету. По завершенні профорієнтаційної зустрічі проф. Ю. Губені зустрівся із кандидатом у народні депутати по виборчому окрузі № 119 Степаном Раком, ознайомив його із базовою інформацією про аграрний університет та його випускниками на теренах округу. В цей же день проф. Ю. Губені провів невелику профорієнтаційну розмову з працівниками Радехівської міської ради та зустрівся із міським головою Ніною Загиней.


Відкрита лекція з трудового права

 

 Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені провів 17 жовтня 2014р. відремонтованій силами кафедри ауд. 306 відкриту лекцію із дисципліни «Трудове право» на тему «Поняття та зміст трудових правовідносин. Суб’єкти трудового права України». Студенти потоку Мо-III під час лекції, яка супроводжувалась мультимедійною презентацією у PowerPoint, ознайомились із поняттями трудових правовідносин, їх ознаками та основним суб’єктами. Особливу роль під час лекції було відведено двом основним групам суб’єктів – найманим працівникам та роботодавцям. Цікавими прикладами із власного досвіду та юридичної практики підприємств лектор ілюстрував основні теоретичні положення, наголошував на зв’язку здавалось би чисто теоретичної теми із практикою вирішення трудових спорів. Студенти цікавились співвідношенням правових статусів власника, керівника та роботодавця, особливостями правовідносин для осіб, які працюють у приватних підприємців чи фермерів.

 

На відкритій лекції були присутні працівники кафедри в. о. доц. Петро Оліщук, доц. Роман Возняк та завідувач кафедри менеджменту організації ім. проф. Є. Храпливого доц. Володимир Ковалів. Вони під час кроткого обговорення встановили, що мета і завдання лекції досягнуто, а рівень її підготовки і читання відповідає всім вимогам дидактики.


Семінар із Законодавства про вищу школу

 

Доброю традицією кафедри права і підприємництва стало проведення тематичних бесід на актуальні для студентів теми. Так, 15 жовтня 2014 року заступник завідувача кафедри, в.о. доцента П.О. Оліщук та к.е.н. Ю.А. Коверко провели семінар для студентів землевпорядного факультету на тему: «Вища освіта 2014: що варто знати студенту?».

 

У своєму виступі, ілюстрованому змістовною презентацією, основний доповідач Ю.А. Коверко виділила цікаві нововведення Закону України «Про вищу освіту», які безпосередньо стосуються здобувачів вищої освіти. В доповіді було наголошено на питаннях безперервності освіти, освітніх рівнів, призначення стипендії, академічних обмінів та міжнародної співпраці. Викладачі кафедри відповіли на питання, які виникли в ході активної дискусії, зокрема, що стосуються стажування, розміру стипендій, видачі документів про освіту європейського зразка тощо.

 


Успішний семінар з ірландським професором.

 

Наші студенти у Празі провели семінар із економіки природних ресурсів

 

 

 

Однією із нових форм навчання, з якою ознайомились наші студенти, які навчаються у Чеському сільськогосподарському університеті, є навчальні тури (study tour). Впродовж обмеженого часу за інтенсивною програмою запрошені зарубіжні професори проводять заняття з визначеної тематики. Одним із перших study tour був курс відомого ірландського професора Еамона (Деріка) Леніхана з «Економіки природних ресурсів». Наші студенти Юрій Хамуляк, Оля Шийка, Марія Тракало, Юрій Іваницький, Марія Крисюк та Роман Маковський підготували англійською мовою презентацію «Natural resources of Ukraine», де особливо наголосили на цінності земельних ресурсів та людського капіталу.

 

В результаті колективного обговорення, в якому взяли участь й інші студенти-іноземці, відбувся кваліфікований обмін оцінками, поглядами та прогнозами. Оскільки проф. Е. Леніхан тісно співпрацює з професором нашого університету Юрієм Губені, знайшлись й інші питання для обговорення – від економічної ситуації аграрного сектору до перспектив європейської інтеграції України.


Зустріч із Генеральним консулом Чеської Республіки

 

9 жовтня у Музеї ідей відбулося традиційне щорічне святкування Днів Чехії. В рамках заходу у Львові відбулись неформальні зустрічі членів чеської діаспори із західного регіону України, демонстрація їх творчих здобутків, зокрема виставка фотографій і виконання чеських пісень. Гості також мали нагоду скуштувати традиційні страви чеської кухні та оригінальне чеське пиво. Усіх розважала моравська капела «Музика старих часів», гаслом якої є: «Ми граємо для задоволення, і по нас це видно».

 

В рамках Днів Чехії у Львові завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені зустрівся із Генеральним консулом Чеської республіки у Львові д-ром Мірославом Клімом. Вони обговорили питання участі студентів-аграрників у здійсненні програми «Допомога студентам з України» та розширення співпраці ЛНАУ із аграрними університетами Чехії. Генеральний консул д-р Мірослав Клім висловив сподівання, що львівські студенти, які розпочали семестрове навчання у Празі, отримають не лише міцні та актуальні знання, але цікаві враження від столиці Чехії. Він висловив також сподівання на візит у Дубляни після повернення наших студентів додому.

 


Зустріч із чеськими колегами

Під час короткочасного стажування у Чеському сільськогосподарському університеті в Празі проф. Юрій Губені зустрівся з багатьма викладачами Виробничо-економічного факультету (www.pef.czu.cz). Звичайно, основне питання зустрічей – участь студентів економічного факультету ЛНАУ у чеській академічній Програмі «Допомога українським студентам». Питання студентського побуту, поселення в гуртожиток, виконання академічних формальностей, вибору навчальних предметів та адаптації до правил навчання становили основну частину питань, які обговорювались із деканом факультету Мартіном Пеліканом та завідувачем міжнародного відділу д-ром Властімілом Черним.

Однак майже одночасно проф. Юрій Губені зустрівся із завідувачкою кафедри права д-ром Яною Борською, подарував їй деякі навчальні розробки кафедри, розповів про проблеми та перспективи вивчення правових дисциплін. Проф. Юрій Губені та доц. Ігор Іваницький ознайомились із роботою кафедри права, переліком навчальних дисциплін та методами їх викладання. Обидва завідувачі кафедр погодились, що надзвичайно важливе значення має поступове вивчення принципів та норм європейського права, зокрема правових норм ЄС в царині аграрного виробництва, розвитку сільських територій, безпеки продовольства та екологічного права.

 

Як зазначила д-р Яна Борська, прийняття нового Господарського кодексу у Чеській республіці змусило колектив кафедри заново вивчати норми права та науково-практичні коментарі до них. Складним є поступове наближення практичного вивчення права до юридичного аналізу реальних ситуацій. Тому досвід кафедри права і підприємництва з використання ситуаційних вправ (кейсів) є, на думку чеських колег, дуже цікавим.

 

Завідувачі кафедр права обговорили й інші питання академічної та наукової співпраці, зокрема обміну учбовими розробками, спільного проведення семінарів, залучення українських студентів, які зараз навчаються в Празі, до вивчення правових норм ЄС.

 


Захист дисертації завершив академічний рік на кафедрі

 

 

 Оригінальним було завершення навчального року на кафедрі права і підприємництва. У минулому аспірантка кафедри, а тепер її асистент Юлія Коверко 8 липня ц. р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Дисертаційна робота, спрямована на дослідження теоретичних, методичних і прикладних питань розвитку та раціоналізації особистих селянських господарств, виконана під керівництвом проф. Юрія Губені.

 

Відомий та авторитетний вчений із Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ), член-кор. НААН Ігор Прокопа в ролі офіційного опонента відзначив суттєвий науковий зміст та оригінальні складові цієї дослідницької роботи. Інший офіційний опонент – доцент Ірина Франчук із Львівського НУВМіБТ ім. С. Гжицького (м. Львів) наголосила на оригінальному поєднанні у роботі теоретичних та емпіричних підходів. В дискусії, яка розгорнулася під час публічного захисту, взяли участь члени спеціалізованої ради професори Василь Галанець, Олександр Біттер, Анатолій Сохнич, Сергій Реверчук, Василь Липчук, Василь Андріїв, Георгій Черевко, Ігор Яців та Микола Шульский. На захисті побував та взяв участь в обміні думками декан економічного факультету Ярослав Янишин та інші вчені, аспіранти і здобувачі економічного факультету.

 

Результати голосування підтвердили високу оцінку наукових досліджень асистента Юлії Коверко. Вітаючи колегу із успішним захистом працівники кафедри висловили сподівання, що це сприятиме не лише академічній кар’єрі здобувачки, але й  покращенню показників роботи колективу.

 


Захист дисертації відбувся

 

10 червня відбувся офіційний захист дисертаційної роботи колишньої аспірантки кафедри права і підприємництва Мар’яни Колодій. Дисертація, виконана під керівництвом професора Юрія Губені, завершила майже 5 річні дослідження з проблем розвитку підприємств і підприємництва у сільському господарстві. Офіційні опоненти - професор Олександр Березін (м. Полтава) та доцент Діана Шеленко (м. Івано-Франківськ) позитивно оцінили дисертаційну роботу, а члени спеціалізованої ради одноголосно підтримали присудження Мар’яні Колодій наукового ступеня кандидата економічних наук.
Колектив кафедри права і підприємництва вітає Мар’яну Колодій з успішним захистом дисертаційної роботи і зичить їй успішної науково-педагогічної кар’єри.

 


Науковці аграрного університету на святі останнього дзвоника у школах Радехівщини

 

 У минулу п’ятницю більшість викладачів Львівського національного аграрного університету вирушили в школи Львівщини, щоб долучитись до шкільних колективів, які на святах останнього дзвоника відзначали завершення навчального року. Викладачі кафедри права і підприємництва завітали у школи Радехівського району, зокрема завідувач кафедри професор Юрій Губені взяв участь в урочистій лінійці в спеціалізований загальноосвітній школі з поглибленим вивченням іноземної мови. З цією школою кафедру пов’язує тісна співпраця, зокрема в екологічних проектах учнівського клубу «Еко-Лайф». Радехівчанам відомо також, що деякі учні саме цієї школи взяли участь у творенні народної «Рукописної книги поезій Тараса Шевченка». Розповідаючи про перспективи та можливості навчання радехівських абітурієнтів у мальовничих та затишних Дублянах, професор Юрій Губені зазначив: «Ось тут, серед цих щасливих, але стурбованих випускників, можливо, є наші майбутні студенти, напевно й серед молодших школярів підростають наші абітурієнти, та навіть серед гостей свята –  батьків, навіть бабусь, дідусів – є наші випускники, і це є свідченням нашої плідної співпраці».

 

Щоправда, перед тим завідувач кафедри побував також в інших школах міста, щоб від імені ректора університету академіка Володимира Снітинського поздоровити шкільні колективи із вдалим завершенням навчання та висловити вдячність за багаторічну співпрацю між аграрним університетом та школами міста. Коротка розмова з директорами Марією Ференс та Степаном Шарком переконала – школи розуміють та позитивно сприймають увагу університету до своїх випускників.

 

Але навіть найвіддаленіші школи району теж не залишились поза увагою університету та кафедри права і підприємництва. Сумнозвісне радехівське бездоріжжя не стало на заваді відвідин багатьох шкіл. У Сморжів та Миколаїв навідалась асистент Юлія Коверко, в Новому Виткові побував старший викладач Захар Шустирук, в школах Павлова та Вузлового в зустрічі взяв участь доцент Анатолій Іванов. Кожна школа має своє неповторне обличчя і завжди залишає в душі своєрідний трепет та ностальгію. Асистент Юлія Коверко із неприхованим захопленням розповідала, як їх вразив шкільний духовий оркестр у Сморжеві, старший викладач Захар Шустирук, попри шокуюче бездоріжжя, яким він добирався до Нового Виткова, був зачарований не лише гостинністю села, але його своєрідним «містечковим» шармом. Особливо приємно, що скрізь, де побували викладачі, відчувалась турбота та небайдужість наших колишніх випускників. Усі вони жваво цікавились розвитком університету, пригадували свої студентські роки, розпитували про колишніх викладачів чи однокурсників.

 

Завершились такі зворушливі та барвисті шкільні свята. Попереду в випускників незалежне тестування, в якому їм хочеться побажати найкращих результатів. А ще пам’ятайте – аграрний університет чекає на своїх вступників!

 


Відкрити для туризму найменше місто України – Угнів

 

Таку амбітну мету поставили перед собою студенти економічного факультету Львівського національного університету Ірина Мачіха та Софія Губені. Під керівництвом заступника завідувача кафедри права і підприємництва в. о. доцента Ірини Костецької вони підготували проект на конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край». На їх переконання, підкріплене бізнес-планом, Угнів унікальний не лише як найменше місто України, але теж своєю історією, культурою та архітектурою, це прикордонне містечко може стати частиною великого туристичного маршруту. З анонсом проекту можна ознайомитись на сайті «Новини турбізнесу» за посиланням:

 

http://novosti-turbiznesa.info/article/vidkriemo_dlya_turizmu_ugniv.html

 

Ваші думки, міркування та оцінки будуть цікавими і важливими не лише для організаторів конкурсу, але й для розробників проекту.

 


НАУКОВЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА «КООПЕРАТИВНИХ ЧИТАННЯХ 2014» У ЖИТОМИРІ

 

Науковці економічного факультету в складі проф. Юрія Губені, в. о. доц. Петра Оліщука, аспіранта Юрія Шийки та студентки МО-41 Софії Губені 27-29 березня взяли участь в щорічних «Кооперативних читаннях», які проходили у Житомирському агроекологічному університеті. Цьоріч тема наукової дискусії стосувалась економічних, організаційних і прикладних проблем становлення і розвитку обслуговуючих кооперативів.

 

Ця авторитетна конференція, організатором якої є відомий популяризатор кооперації проф. Віталій Зіновчук, зібрала багатьох вітчизняних науковців та практиків, яким не байдужі ідеї гуртування та об'єднання аграрних виробників. Серед учасників конференції академік Сергій Кваша, голова Спілки сільськогосподарських кооперативів Іван Томич, очільник проекту USAID Микола Гриценко, керівництво університету та ОДА, науковці з Дніпропетровська, Харкова, Херсона, Луцька, Вінниці та інших міст України. Значною була група практиків-кооператорів Житомирщини, які реально впроваджують кооперативні ідеї в аграрне середовище.

 

У збірнику матеріалів, що вийшли у світ напередодні, гідно представлені науковці економічного факультету: майже ¼ усіх публікацій у ньому належить авторам із Львівського НАУ.

 

Попри суто науковий характер дискусії, учасники наукового зібрання у вступах та дискусії підтримали ідею єдності та непорушності країни, висловили солідарність з тими, хто боронить нашу територіальну цілісність. Модератори дискусії – україномовний професор Юрій Губені та російськомовний професор Ігор Соловйов із Херсона, які тісно співпрацюють багато років – немовби символізували таку єдність в конституційних питаннях.