Сиротюк Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1992 році з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

З 1998 року – кандидат економічних наук.

З 1999 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 25 років, у тому числі у даному закладі – 25 років.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Економіка розвитку»; для студентів ОС «Магістр» – «Економіка інноваційної діяльності», «Соціальна відповідальність», «Публічні закупівлі»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка підприємства», «Економіка бізнесу», «Економіка аграрного ринку», «Економіка відновлюваної енергетики», «Економіка автотранспортних підприємств», «Ведення бізнесу в ІТ».

Основні напрями наукових досліджень: соціоекономіка; формування соціальної відповідальності бізнесу; облік і аудит в аграрних формуваннях; біоекономіка в аграрному секторі; сталий розвиток аграрних підприємств та сільських територій; біоенергетика.

Виконавець міжнародного польсько-українського науково-дослідного проєкту «Теоретичне, комп’ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація структури гібридної системи на базі відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення об’єктів цивільного будівництва» (договір № М/67-2019, № держреєстрації 0120U104339).

Виконавець міжнародного польсько-українського науково-дослідного проєкту «Теоретичне, комп’ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація структури гібридної системи на базі відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення об’єктів цивільного будівництва» (договір № М/92-2021 від 22.11.2021 р., № держреєстрації 0120U104339).

Пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Теми: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі» (свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) серія ПК номер 00493735/000289-20, 01.07.2020 р.) та «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище» (4 лютого – 19 березня 2021 року, свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) серія ПК номер 00493735/000733-21, 29.03.2021 р.).

Пройшла підвищення кваліфікації як учасник проєкту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge Camp», який присвячений розвитку soft skills викладачів (сертифікат № 48, 11-14 липня 2022 р.).

Пройшла навчання для викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів», який розроблено у межах співпраці Міністерства освіти і науки з громадською організацією Product IT Foundation for Education та компанією Genesis (сертифікат від 01-05.08.2022 р.).

Пройшла навчання з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (сертифікат № GDTfE-04-Б-03-619, 13.10. – 13.11.2022 р.).

Пройшла піврічне стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща) (сертифікат від 04.04.2023 р.).

Член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України.

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу (САРА).

Навчально-методичні та наукові публікації

Автор понад 270 публікацій, з них понад 200 наукових та понад 70 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8740-7959

Web of Science ResearcherID: AAG-6346-2021.

Scopus Author ID: 57695346300.

Google Scholar: https://scholar.google.com.au/citations?user=B62FzEsAAAAJ&hl=th

Основні публікації:

 1. Cherevko H., Tkachuk V., Cherevko I., Syrotyuk H., Syrotyuk S. Solar Energetics in Ukraine and the Experience of the Visegrad Group Countries. Scientific Horizons. 25(3). P. 85-97. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(3).2022.85-97 (Scopus)
 2. Korobka S., Boyarchuk V., Syrotiuk V., Syrotyuk S., Stukalets I., Golovko V., Syrotyuk H., Jakubowski T., Giełżecki J. Use of solar energy in the technology of fruit drying. Przegląd Elektrotechniczny, R. 98. NR 6/2022. P. 37-44. DOI: 10.15199/48.2022.06.07. (Scopus)
 3. Kapłan M., Klimek K., Maj G., Zhuravel D., Bondar A., Lemeshchenko-Lagoda V., Boltianskyi B., Boltianska L., Syrotyuk H., Syrotyuk S., Konieczny R., Filipczak G., Anders D., Dybek B., Wałowski G. Method of Evaluation of Materials Wear of Cylinder-Piston Group of Diesel Engines in the Biodiesel Fuel Environment. Energies. 2022; 15(9):3416. DOI: https://doi.org/10.3390/en15093416. (Scopus)
 4. Yankovska K., Syrotyuk H., Syrotyuk S., Konieczny R. Unit Cost of Energy, Obtained by the Methane Fermentation Technology of Agricultural Biomass Conversion. In: Mudryk K., Werle S. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. 2018. Chapter № 23. Р. 241-251. (Web of Science)
 5. Сиротюк Г. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного університету природокористування: економіка АПК. 2022. № 29. С. 72-80. (Index Copernicus)
 6. Сиротюк Г. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності аграрного сектору економіки як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності країни. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності країни: колект. моногр. / за заг. ред. О.Л. Гальцової. Львів – Торунь: Ліга-Прес, 2022. С. 109-124. DOI:https://doi.org/10.36059/978-966-397-255-8-6.
 7. Сиротюк Г.В. Сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу сільських територій. Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем: колект. моногр. / за заг. ред. Т.О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. С. 210-217.
 8. Сиротюк Г.В. Сутність та ефективність функціонування публічних закупівель в Україні. Причорноморські економічні студії. Вип. 61. 2021. С. 30-36. (Index Copernicus)
 9. Сиротюк Г.В. Забезпечення економічної безпеки підприємств аграрного сектору. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2021. № 28. С. 121-125. (Index Copernicus)
 10. Сиротюк Г. Розвиток та ефективність зерновиробництва: регіональний аспект. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського НАУ. 2021. Т. 14, № 1-2. С. 67-74. (Index Copernicus)
 11. Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В., Янковська К.С. Екологічно чисті технології та інновації у забезпеченні енергонезалежності сільських територій. Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження: колект. моногр. / за заг. ред. Т.О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2021. 408 с. С. 305-315.
 12. Сиротюк Г В., Сиротюк С.В. Циркулярна економіка як альтернативна модель досягнення цілей сталого розвитку. Циркулярна економіка як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації: колект. моногр. / за науковою ред. к.е.н., доц. І.Л. Татомир, к.е.н., доц. Л.Г. Квасній. Трускавець: Посвіт, 2021. 124 с. С. 37-46.
 13. Сиротюк Г.В. Цифрова трансформація бізнесу: нові можливості та перспективи. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колект. моногр. / за заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 364 с. С. 326-341.
 14. Сиротюк Г. Тенденції розвитку ринку органічної продукції в Україні. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського НАУ. 2021. Т. 14, № 3-4. С. 30-38. (Index Copernicus)
 15. Сиротюк Г.В. Соціальний складник сталого розвитку сільського господарства. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. Вип. 2 (19). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 65-71. URL: http://pev.kpu.zp.ua. (Index Copernicus)
 16. Сиротюк Г. Роль біоекономіки у сталому розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69), № 6, част. 1. С. 35-40. (Index Copernicus)
 17. Костирко І.Г., Янковська К.С., Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В., Савченко Є.В. Ефективність використання біомаси для енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів: «Магнолія-2006», 2019. 198 с.