20 травня 2024 р. з ініціативи кафедри економіки ЛНУП відбулася гостьова лекція на тему «Внутрішній аудит як форма контролю в державному та приватному секторі економіки». Спікером лекції виступив Михайло Кремпа, аудитор СП «Катрін» (Васильківський район Київської області).
Лектор ознайомив присутніх здобувачів вищої освіти та викладачів кафедри економіки з інтерпретацією поняття «внутрішній аудит» згідно з чинним законодавством України та правовими аспектами функціонування внутрішнього аудиту в державному та приватному секторі України.


Викладачі кафедри економіки та представники Центру підтримки технологій та інновацій (Technology and Innovation Support Center – TISC) Львівського національного університету природокористування д.е.н., професор Георгій Черевко та Ірина Черевко 17 травня 2024 р. в онлайн-форматі взяли участь в обговоренні проєкту Національної стратегії розвитку інтелектуальної власності, організованому з ініціативи Міністерства економіки України в межах реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ). У фокусі обговорення була інноваційна екосистема та економіка інтелектуальної власності. Учасники заслухали і схвалили пропозиції д.е.н., проф. Г.В. Черевка до проєкту Стратегії щодо налагодження взаємовигідного ефективного взаємозв’язку між виробниками інтелектуальної продукції та представниками бізнесу з метою активізації та спрощення і підвищення ефективності трансферу технологій шляхом сприяння організації в країні ринку об’єктів інтелектуальної власності як інноваційних продуктів та включення його у міжнародний ринок.
Запрошуємо наукову спільноту Львівського національного університету природокористування долучатися до ознайомлення з презентацією і надсилання своїх пропозицій на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Будь ласка, у темі листа вказуйте назву блоку – Інноваційна екосистема та економіка ІВ.
https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/INNOVATSIINA-EKOSYSTEMA-TA-EKONOMIKA-IP_web.pdf


15 травня 2024 року відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри економіки ЛНУП та здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» з начальником відділу проєктної діяльності, комунікацій та партнерств КП «Володимирське ТМО», головою Громадської організації «Жінка за життя» Анною Нестеряк.
Пані Анна поділилася власним досвідом роботи, ознайомила з ключовими принципами ефективної роботи над проєктами, а також з важливістю правильної комунікації як складника успішної співпраці. Особливу увагу приділила аспектам партнерства та співпраці ТМО з організаціями та установами Македонії, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, Норвегії, Бельгії, Естонії. Наголосила на важливості побудови міцних та взаємовигідних відносин для досягнення успіху у будь-якому проєкті.
Крім того, розповіла про діяльність Громадської організації «Жінка за життя», основними напрямками роботи якої є сприяння захисту батьківства, материнства та дитинства, а також розвиток моральних і духовних цінностей серед молодого покоління. Акцентувала увагу на тому, що саме їх організація займається поліпшенням соціального та матеріального становища маленьких українців, оскільки впевнені, що стійкість та згуртованість є запорукою перемоги та щасливого майбутнього наших дітей. Відповіла на усі запитання студентів, зокрема про мотивацію та місію – допомагати людям.
Дякуємо Анні Нестеряк за таку цікаву зустріч, неоціненний досвід та очікуємо на нові зустрічі.


Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення механізму підвищення якості навчального процесу та її моніторингу. Одним із головних завдань цієї реформи є залучення як зовнішніх, так і внутрішніх зацікавлених сторін до участі у розробленні та вдосконаленні освітніх програм.
15 травня 2024 року на кафедрі економіки в форматі онлайн-зустрічі відбулося обговорення освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОП «Біоекономіка») (гарант д.е.н., професор Георгій Черевко), другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП «Економіка») (гарант к.е.н., доцент Ганна Сиротюк) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ОНП «Економіка») (гарант д.е.н., професор Ірина Черевко).
До обговорення освітніх програм доєдналися члени робочих груп, учасники академічної спільноти, представники бізнесу, роботодавці, представники студентського самоврядування. Активну участь у даному заході взяли стейкхолдери та рецензенти освітніх програм спеціальності 051 «Економіка»:
- Тетяна Гетьман – директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, м. Львів;
- Людмила Гончаренко – заступник директора департаменту, начальник управління економічного аналізу, стратегічного планування та розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, м. Львів;
- Петро Макаренко – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава;
- Василь Ткачук – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва та туризму Поліського національного університету, м. Житомир;
- Іван Паньків – директор Львівської аграрної дорадчої служби, м. Львів;
- Тетяна Чайка – кандидат економічних наук, завідувач відділу еколого-економічного розвитку сільських територій, старша наукова співробітниця Полтавського відділення Академії наук технологічної кібернетики України, м. Полтава;
- Марина Яремова – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та туризму Поліського національного університету, м. Житомир;
- Вікторія Вострякова – кандидат економічних наук, стипендіатка програми ЄС для лідерів громадянського суспільства країн Східного партнерства, голова Громадської організації Агенція сталого розвитку «Синергія», м. Вінниця;
- Андрій Вовк – керівник Господарської асоціації «Кластер біоекономіки», м. Львів;
- Тамара Люшин – головний бухгалтер ТОВ «Агролан Крупець», с. Крупець, Радивилівський р-н, Рівненська обл.;
- Олександр Бохонко – заступник головного бухгалтера з економічних питань ТОВ «Агролан Крупець», с. Крупець, Радивилівський р-н, Рівненська обл.;
- Віктор Коцай – директор ТОВ «100. Україна. Фасад», м. Жовква, Львівська область;
- Олександр Клочков – начальник економічного відділу приватного підприємства «Західний Буг»;
- Роксолана Жигайло – здобувач вищої освіти 1-го року навчання спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр»;
- Вікторія Кривов’яза – здобувач вищої освіти 2-го року навчання спеціальності 051 «Економіка» ОС «Бакалавр»;
- Роман Гринчук – здобувач першого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 051 «Економіка».
Освітні програми попередньо були розміщені на сайті ЛНУП для ознайомлення, що дозволило учасникам зустрічі сформувати і висловити свої думки і побажання щодо їх наповнення та покращення. Особлива увага була приділена питанню якості знань, теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти різного рівня, складу навчальних дисциплін.
Щиро дякуємо учасникам заходу та бажаємо плідної праці. Саме через діалог з усіма зацікавленими сторонами та їх активне включення у процес оновлення освітніх програм може бути забезпечено релевантність змісту навчання відповідно до сучасних викликів та потреб ринку праці.

Використання неформальної освіти є однією із важливих форм розвитку компетентностей, що суттєво підвищують конкурентоспроможність майбутніх фахівців з економіки.
Зокрема, Катерина Ветрова, яка навчається на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», долучилася до здобуття неформальної освіти, успішно завершила навчальний курс «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України» та отримала сертифікат.
Навчання проходило протягом 29 квітня – 4 травня 2024 року (обсяг – 40 годин). Його мета – вивчення досвіду антикорупційної політики ЄС та набуття навичок протидії корупції в Україні. Під час курсу Катерина отримала знання з різних тем, зокрема:
- Законодавство ЄС щодо запобігання та протидії корупції;
- Антикорупційна політика в умовах провадження інноваційної діяльності та переходу до зеленої економіки;
- Особливості антикорупційної політики в міжнародному бізнесі та при здійсненні прямих іноземних інвестицій ЄС;
- Корупція як основна причина розвитку тіньової економіки;
- Роль фінансових установ ЄС у запобіганні корупції;
- Корупція та державні фінанси;
- Формування та реалізація антикорупційної політики в Україні.
Вітаємо Катерину Ветрову та бажаємо подальших успіхів!


Д.е.н., професор кафедри економіки Львівського національного університету природокористування Ірина Черевко з 6 квітня до 12 травня 2024 року проходила міжнародне стажування Польща – Україна «Fundraising and organization of project activities in educational institutions: European experience (Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід)» (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). В рамках стажування підготувала і захистила власний освітній проєкт «Dissemination of bioeconomy knowledge among the general population» (Поширення знань з біоекономіки серед широких верств населення) і на підставі позитивної оцінки виконаного проєкту отримала сертифікат про успішне завершення програми стажування. Отримані під час стажування знання, вміння і навички будуть використані в процесі покращення формування і акредитації освітніх програм зі спеціальності 051 «Економіка» (ОПП «Біоекономіка», ОП «Економіка»).


З метою удосконалення ОПП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант к.е.н., доц. Ганна Сиротюк) 10 травня 2024 р. відбулася зустріч групи забезпечення освітньої програми зі здобувачами вищої освіти, які навчаються на цій програмі. Головною метою зустрічі було обговорення можливостей вдосконалення освітньої програми задля надання студентам ще більш глибоких знань та підготовки до викликів сучасного ринку праці.
У ході зустрічі була обговорена доцільність кожної освітньої компоненти з урахуванням поточних потреб ринку праці. Також звернули увагу на особливості методики викладання та впровадження у навчальний процес новітніх технологій, спрямованих на практичне застосування теоретичних знань, співпрацю з практикуючими фахівцями та підприємствами. Здобувачі висловили свої побажання щодо включення окремих тем у вже наявні освітні компоненти з врахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки.
Загалом зустріч була плідною та сприяла створенню конструктивного діалогу між здобувачами вищої освіти та групою забезпечення освітньої програми.

 


9 травня 2024 р. на кафедрі економіки було проведено захист курсових робіт з дисципліни «Внутрішній економічний механізм та потенціал підприємства».
Комісія позитивно оцінила роботи й обговорила подальші перспективи навчання.


8 травня 2024 року д.е.н., професор кафедри економіки Г.В. Черевко взяв участь у IV Міжнародній науковій конференції «Sustainable Bioeconomy Development 2024: Theory and Practice», організованій Faculty of Bioeconomy Development та Bioeconomy Research Institute of Vytautas Magnus University Agriculture Academy (м. Каунас, Литва). Учасники конференції в процесі виступів та дискусій порушували важливі актуальні питання, пов’язані із необхідністю переходу світової економіки на нову модель розвитку – біоекономіку, зокрема такі як: внесок біоекономіки в Європейський Green Deal; роль інноваційної, зрівноваженої та інклюзивної біоекономіки в розвитку сільських регіонів; логістика та маркетинг біоресурсів і біопродукції та інноваційні бізнес-рішення в біоекономіці. Спеціальна секція конференції була присвячена територіальним системним рішенням щодо зрівноваженого розвитку біоекономіки на засадах циркулярності.
Матеріали конференції стануть цінним доповненням до інформаційного забезпечення ОПП «Біоекономіка» кафедри економіки.


Д.е.н., проф. кафедри економіки ЛНУП Ірина Черевко та здобувачі вищої освіти факультету управління, економіки та права Львівського національного університету природокористування взяли участь у святковому заході від української IP Academy до Міжнародного дня інтелектуальної власності – 2024 (World IP Day), що є частиною цьогорічної всесвітньої кампанії ВОІВ «Інтелектуальна власність та цілі сталого розвитку: будуємо наше спільне майбутнє за допомогою інновацій та творчості». Тема заходу – «Творчі екоініціативи: як ідеї змінюють звичайний світ». В ході заходу обговорювались питання про світ, в якому творчі ініціативи вирішують екологічні виклики та сприяють досягненню цілей сталого розвитку, про дітей екогероїв, які змінюють майбутнє планети, і те, що сучасні технології полегшують та сприяють вирішенню екологічних проблем.
Завданням цьогорічної просвітницької кампанії було мотивувати молоде покоління до активної участі в створенні позитивних змін за допомогою творчості, інновацій та екологічної свідомості, популяризувати культуру сталого розвитку та екологічної відповідальності серед молоді Львівського національного університету природокористування.