Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2022/2023 навчальному році:

I місце – Роман Данилишин, студент групи Фін-51;

II місце – Марта Окунець, студентка групи Фін-22сп;

III місце – Надія Шляхетка, студентка групи Фін-21.

Бажаємо нових наукових досягнень!

  

21 березня 2023 року доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Оксана Агрес провела відкриту лекцію в онлайн-форматі здобувачам освіти спеціальності фінанси, банківська справа та страхування Івано-Франківського та Тлумацького фахових коледжів ЛНУП на тему «Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення». Основні питання стосувалися сутності регулятивного капіталу, його призначення та порядку визначення. Студенти активно долучились до обговорення теми. Особливо їх зацікавили питання субординованого боргу та визначених критеріїв щодо коштів останнього.

Дякуємо організаторам за можливість поділитись своїми знаннями зі студентами та завжди раді такій співпраці.

15 березня 2023 р. в рамках обговорення Проєкту освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» відокремленого структурного підрозділу «Горохівський фаховий коледж ЛНУП» відбулась онлайн-зустріч педагогічного колективу коледжу із викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛНУП.

Під час обговорення Проєкту освітньо-професійної програми директор коледжу О.М. Жельчик окреслив основні моменти даної програми, заступник директора з навчальної роботи О.М. Генсецька ознайомила присутніх зі структурно-логічною схемою освітніх компонент, які забезпечують досягнення програмних результатів освітньої програми. Зі сторони Львівського НУП завідувачка кафедри доцент О.В. Грицина закцентувала увагу присутніх на окремих дискусійних моментах освітньо-професійної програми. В обговоренні також взяли участь викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доценти О.Г. Агрес та А.В. Колодій, які розповіли присутнім про престижність обраного фаху фінансиста.

Керівник студентського наукового гуртка доцент О.Г. Агрес наголосила на необхідності участі майбутніх студентів у роботі студентського наукового гуртка кафедри, важливості виконання студентами наукової роботи.

Доцент А.В. Колодій ознайомив випускників коледжу з умовами вступу та навчання у Львівському НУП, зокрема на спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Варто наголосити, що зустрічі такого формату є інформативними, корисними та сприяють забезпеченню якісної підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Львівському НУП.

У контексті профорієнтаційної роботи 14 березня 2023 р. викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування провели онлайн-зустріч зі студентами Вишнянського коледжу ЛНУП.

В ході зустрічі здобувачів освіти було ознайомлено з особливостями спеціальності, завдяки якій перед ними відкриється широке коло можливостей фінансово забезпечити своє майбутнє.

Завідувач кафедри к.е.н., доцент О.В. Грицина наголосила на престижності спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». У ході онлайн-зустрічі студенти виявили зацікавленість у спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», активно ставили запитання щодо умов вступу, навчання в університеті та проживання.

Проведення зустрічей у такому форматі сприяє подальшій співпраці кафедри з усіма коледжами ЛНУП.

15 березня 2023 року відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2022/2023 н. р. Викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування було проведено захист наукових робіт здобувачів вищої освіти у змішаній формі.

Слід зазначити, що на конкурс подано 9 робіт, які розкривають актуальні проблеми сьогодення. Цікавими темами, котрі викликали гучне обговорення, стали: «Тенденції та перспективи фінансового супроводу ігрової індустрії», «Аграрне страхування в умовах війни», «Діджиталізація банківської діяльності», а також «Перспективи застосування технології «Блокчейн» у банківській системі Україні».

Результати конкурсу будуть оголошені після засідання конкурсної комісії.

 

   

  9 березня кафедрою фінансів, банківської справи та страхування проведено зустріч здобувачів вищої освіти та їх наставників із капеланом Львівського національного університету природокористування отцем Іваном Венгрином на тему «Значення посту в моєму житті».

Отець Іван зазначив, що Великий піст – це найважливіший і найдревніший з багатоденних постів, цей час є підготовкою до головного християнського свята – світлого Христового Воскресіння. Він пом’якшує душу для покаяння. Коли утихомирюються пристрасті – прояснюється духовний розум. Людина починає краще бачити свої недоліки, у неї з’являється бажання очистити свою совість і покаятися перед Богом. Свята Церква говорить нам про те, яке велике значення в боротьбі з ворогом нашого спасення мають піст і молитва.

Під час заняття було з’ясовано, що головною метою посту, звичайно, є спасення християнина. Піст сприяє досягненню цього завдання, тому що він гамує пристрасті, насамперед тілесні, та вертає душі владу над тілом, утрачену через порушення посту в раю. Допомагає піст перемагати й душевні пристрасті – гордість, гнів, заздрість та інші, бо воля людини, зміцнена успішною боротьбою з плоттю, звертає свою силу і на подолання духовних пристрастей. Саме тому святі апостоли перед початком великих справ, які вимагали вищої допомоги Божої, постили і молилися.

  

9 березня 2023 року відбулось розширене засідання студентського наукового гуртка «Фінанси, банківська справа та страхування». Окрім здобувачів освіти та викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛНУП, до заходу долучились активні пошукачі у сфері науки Вишнянського фахового коледжу.
Цифровізація фінансової сфери – це тематика сьогодення, котра вимагає «крокувати в ногу з часом», орієнтуватися в сучасних технологіях, таких як онлайн-банкінг, телематика, BigData, чат-боти, NFC, без яких неможливо уявити сучасний світ.
Слід відзначити ґрунтовні дослідження, які були презентовані студентами, зокрема студентки Вишнянського фахового коледжу Валентини Долбан на тему «Цифрові технології у сфері фінансів: сучасність та перспективи» та студента групи Фін-51 Романа Данилишина на тему «Тенденції та перспективи фінансового супроводу ігрової індустрії» (науковий керівник – доцент О.В. Шолудько). Усі наукові дослідження містять цікаві факти, котрі зацікавили учасників та спонукали до активного обговорення.
Продовжуймо вивчати цифрові технології і будемо впевнено почувати себе кожного дня!

2 березня 2023 року викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування разом зі здобувачами освіти спеціальності 072 взяли участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів», яка відбулася в Національному університеті біоресурсів і природокористування.
Цікавими були доповіді, які торкались актуальних питань щодо управління державними фінансами, проблем та перспектив розвитку фінансів суб’єктів господарювання, а також формування сучасної податкової системи в Україні.
За результатами конференції усі учасники отримають сертифікати про участь та збірник тез.


Впродовж місяця тривало обговорення проєктів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
В обговореннях проєктів, які відбувались очно та в режимі онлайн, брали участь стейкхолдери, роботодавці, представники академічної спільноти та здобувачі освіти. Усі активно долучились до обговорення проєкту. Слушними були зауваження та пропозиції кафедри фінансів Уманського національного університету садівництва, Поліського агроекологічного університету, дирекції АТ «Ощадбанк» м. Львова, страхової компанії «ІНГО», фінансового відділу Новояричівської селищної ради, Личаківського відділу обслуговування громадян у м. Львові (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління ПФУ у Львівській області та інших стейкхолдерів. Актуальними були пропозиції здобувачів освіти щодо формування освітньої траєкторії та забезпечення компетенцій soft skills.
Дякуємо нашим партнерам за слушні зауваження та пропозиції.