Взаємодія кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого зі стейкхолдерами виступає ключовим аспектом вдосконалення освітньої діяльності, що сприяє забезпеченню актуальності освітніх програм; готує здобувачів вищої освіти до викликів сучасного ринку праці; забезпечує стратегічне планування наукових досліджень та впровадження інновацій.
Саме із цією метою 18 березня 2024 р. на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого відбулася робоча зустріч групи забезпечення ОПП «Бакалавр» та ОПП «Магістр» зі стейкхолдером – головою Новояворівської територіальної громади Володимиром Мацелюхом, ціллю якої було обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 073 «Менеджмент».
Володимиром Мацелюхом було надано цінні рекомендації щодо покращення змісту та структури освітніх програм, наголошено на посиленні практичної спрямованості навчального процесу та розвитку навичок критичного мислення та аналітичних здібностей у здобувачів вищої освіти, що стане основою для подальших дій з вдосконалення освітніх програм.


Колектив кафедри менеджменту імені професора Є.В. Храпливого щиро вітає молодих колег-науковців з отриманням дипломів від декана факультету управління, економіки та права, к.е.н., доцента Володимира Коваліва за перемогу в 1 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей.
Наші переможці:
- Диплом I ступеня – Назар Хотинський, студент групи Мо-21 (науковий керівник – PhD, в.о. доцента Ірина Колодій);
- Диплом II ступеня – Яна Мітленко, студентка групи Мо-31 (науковий керівник – к.е.н., доцент Наталія Михалюк);
- Диплом III ступеня – Дмитро Криницький, студент групи Мо-21 (науковий керівник – к.е.н., доцент Оксана Синюк).
Надзвичайно радіємо вашим здобуткам та бажаємо ентузіазму та натхнення для продовження своєї наукової діяльності й отримання вагомих результатів.

12 березня 2024 року на кафедрі менеджменту імені проф. Є.В. Храпливого відбувся науковий семінар для здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» на тему «Формування спроможності територіальних громад у процесі реформи децентралізації», спікером якого виступив голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх.
Під час семінару стейкхолдер та старший викладач кафедри за сумісництвом розкрив питання реформи децентралізації та формування спроможності територіальних громад.
Були окреслені кращі практики та виклики, з якими стикаються громади в процесі децентралізації.
Відбулося активне обговорення проблем та перспектив розвитку спроможності громад за участю стейкхолдера, здобувачів вищої освіти та присутніх викладачів.
Науковий захід «Формування спроможності територіальних громад у процесі реформи децентралізації» став успішним майданчиком для обміну знаннями та досвідом між студентами, викладачами, експертами та стейкхолдерами. Захід сприяв підвищенню обізнаності молоді про важливість реформи децентралізації та роль громад у розвитку країни.
Кафедра менеджменту імені проф. Є.В. Храпливого висловлює щиру вдячність Володимиру Мацелюху за цікавий та змістовний обмін досвідом.

Кафедра менеджменту імені професора Євгена Храпливого активно співпрацює з Фермерським господарством «Кушпіт Б.О.», яке є одним з найбільших та найуспішніших фермерських господарств Львівщини.
Фермерське господарство «Кушпіт Б.О.» займається виробництвом зернових, олійних, технічних та кормових культур. Господарство використовує сучасні технології, обладнання та програмне забезпечення для забезпечення високої продуктивності та якості продукції. Господарство також активно розвиває соціальну сферу, створюючи нові робочі місця, підтримуючи місцеві громади та здійснюючи благодійну діяльність.
Співпраця кафедри менеджменту та Фермерського господарства «Кушпіт Б.О.» має довгу та плідну історію. Вона базується на наступних напрямках:
- Навчальна діяльність
Студенти кафедри менеджменту мають можливість проходити практику на ФГ «Кушпіт Б.О.», де вони отримують цінний досвід роботи в реальних умовах, знайомляться з сучасними методами управління, технологіями та інноваціями в аграрній сфері. Також студенти мають можливість виконувати курсові та дипломні роботи на теми, пов’язані з діяльністю Фермерського господарства «Кушпіт Б.О.», отримуючи консультації та підтримку від його керівників та співробітників.
- Наукова діяльність
Викладачі та науковці кафедри менеджменту співпрацюють з фермерським господарством у рамках різних наукових проєктів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем аграрного сектора, підвищення ефективності та конкурентоспроможності фермерського виробництва, впровадження інноваційних рішень та технологій. Результати наукових досліджень публікуються у фахових виданнях, представляються на міжнародних конференціях та семінарах.
Співпраця кафедри менеджменту та ФГ «Кушпіт Б.О.» є прикладом успішної взаємодії між науково-освітнім та виробничим секторами, яка сприяє підвищенню якості освіти, розвитку науки та інновацій.


Згідно з графіком відкритого навчального процесу кафедри менеджменту імені проф. Є.В. Храпливого впродовж лютого викладачами кафедри було проведено відкриті заняття в академічних групах: Мо-11 з дисципліни «Тайм-менеджмент» (викладач – PhD, в.о. доцента Ірина Колодій); Оп-21, Ек-21, Марк-21 з дисципліни «Менеджмент» (викладач – к.е.н., доцент Лілія Войнича); Мо-21 з дисципліни «Державне та регіональне управління» (викладач – Phd, в.о. доцента Михайло Лизак).
Заняття були цікавими, інформативними та корисними. Здобувачі вищої освіти отримали багато нової інформації та знань з відповідних дисциплін, а викладачі зуміли зацікавити аудиторію та мотивувати її до активної участі в навчанні.


У контексті змін, що відбуваються у вищій освіті та в освітньому процесі зокрема, із метою пропагування інновацій в аудиторних лекціях, визначення ефективності лекторської майстерності та передавання досвіду колегам науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого на регулярній основі проводять відкриті лекції.
Саме із цією метою 4 березня 2024 року к.е.н., в.о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого Ольга Володимирівна Федик в академічних групах МО-41, МО-42СП провела відкриту лекцію на тему «Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємств».
Під час проведення лекції лекторка розкрила важливі аспекти стратегічного управління інноваціями, наголосивши на тому, що впровадження інновацій в діяльність підприємств є запорукою їх конкурентоспроможності; охарактеризувала ключові поняття, такі як новація, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес; ознайомила слухачів із історією світових відкриттів та інновацій. Особлива увага була приділена висвітленню ключових аспектів розробки та реалізації інноваційних стратегій.
Запрошені гості, а саме декан факультету управління, економіки та права Володимир Ковалів, завідувач кафедри Юрій Дубневич та колеги по кафедрі, відзначили фаховий рівень лекторки та відповідність проведеного нею заняття усім дидактичним принципам: науковості та інформативності; логічності та системності; історичності, доступності та наочності.
Лекція завершилася захоплюючою дискусією, під час якої слухачі мали можливість поставити питання, обмінятися думками та обговорити ключові виклики, які стоять перед бізнесом у сфері інновацій.


6 березня 2024 року на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого відбулася Звітна студентська конференція за результатами науково-дослідної роботи гуртка «Менеджер» у 2023 році. У засіданні взяли участь учасники наукового гуртка та викладачі кафедри. На засіданні гуртка було заслухано та обговорено ряд доповідей здобувачів вищої освіти на актуальні теми, зокрема: комунікації в управлінні персоналом, стратегічний менеджмент в умовах глобалізації, напрями підвищення ефективності управління підприємствами та ін.
За результатами обговорення керівник гуртка, к.е.н., в.о. доцента Тетяна Станько відзначила найцікавіші доповіді:
1. «Аналіз програмних забезпечень для управління» ‒ студент групи Мо-21 Назар Хотинський (наук. керівник ‒ PhD, в.о. доцента Ірина Колодій);
2. «Фактори і напрями покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств» ‒ студент групи Мо-21 Дмитро Криницький (наук. керівник ‒ к.е.н., доцент Оксана Синюк).
Засідання пройшло у теплій, дружній атмосфері. Доповідачі надавали змістовні відповіді на поставлені запитання.
На завершення заходу керівник гуртка подякувала здобувачам вищої освіти за наполегливу, цілеспрямовану роботу та побажала подальших наукових досягнень.

Завідувачка кафедри, к.е.н., доцент Лілія Войнича розпочала захід з вітального слова, зазначивши при цьому, що студентська наукова робота є важливою складовою навчального процесу та формування майбутнього фахівця. Керівник студентського наукового гуртка, к.е.н., в.о. доцента Тетяна Станько побажала студентам плідної роботи, творчості, натхнення та успіхів у представленні власних наукових праць.
Здобувачі вищої освіти представили конкурсній комісії кафедри наукові роботи, які супроводжувалися цікавим презентаційним матеріалом.
На основі оцінювання наукових робіт та доповідей студентів переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт було визначено:
- І місце – Назар Хотинський, студент групи Мо-21 (науковий керівник – PhD, в.о. доцента Ірина Колодій);
- II місце – Яна Мітленко, студентка групи Мо-31 (науковий керівник – к.е.н., доцент Наталія Михалюк);
- III місце – Дмитро Криницький, студент групи Мо-21 (науковий керівник – к.е.н., доцент Оксана Синюк).
Всі представлені на конкурс роботи гуртківців були підготовлені на актуальні теми, носять пошуковий характер та мають практичну цінність.
Щиро вітаємо переможців і їхніх наукових керівників та бажаємо їм подальших наукових звершень!
Творимо майбутнє разом!


Вітаємо здобувача вищої освіти 2 року навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент», активного учасника та лауреата різноманітних наукових конкурсів Назара Хотинського з отриманням цього цінного подарунка, який сприятиме підвищенню його особистих та професійних навичок.
Успіхів та нових здобутків!


«Junior manager 2.0» – саме так можемо охарактеризувати початок роботи з учнівською молоддю Жовківщини у 2024 р. Другий рік поспіль у реалізації освітнього проєкту «Junior manager» беруть участь учні ЗЗСО Рава-Руської територіальної громади.
Напрочуд насичений для здобувачів освіти подіями день:
- ознайомлення з інфраструктурою університету та безпосередньо з факультетом управління, економіки та права;
- відвідини музею провідника ОУН Степана Бандери;
- перша лекція в стінах університету – «Менеджмент як мистецтво досягнення цілей» (лектор – завідувачка кафедри, доцент Лілія Войнича).
Освітній проєкт «Junior manager» – чудовий старт для вашої кар’єри в управлінні, оскільки покликаний розвивати комунікаційні навички та навчити приймати ефективні рішення.
Творимо майбутнє разом!