Прагнете отримати знання в області управління та бізнесу?

Бажаєте розвивати свої лідерські та організаторські здібності, навички комунікації та роботи в команді?

Освітній проєкт «Junior manager», започаткований кафедрою менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, – це перший крок до досягнення заданих цілей та розвитку власного потенціалу.


8 лютого 2024 р. на кафедрі менеджменту імені професора Є.В. Храпливого відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка «Менеджер».

Керівник наукового гуртка, к.е.н., в.о. доцента Тетяна Станько розповіла про можливості залучення здобувачів вищої освіти у другому семестрі 2023–2024 н.р. до проведення науково-дослідної роботи, участі у наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах та академічній мобільності, що є невід’ємною складовою освітнього процесу.

В рамках засідання результати своїх наукових досліджень презентував здобувач вищої освіти 2 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» Назар Хотинський, який представив свої напрацювання за темою «Впровадження цифрових технологій в процес управління».

Засідання пройшло у дружній, невимушеній та творчій атмосфері.


Міжнародна діяльність – один із пріоритетних напрямів роботи кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого. Початок нового 2024 року ознаменовано розробкою науково-педагогічними працівниками кафедри та поданням на розгляд Європейської комісії проєкту з дослідження у сфері студій Європейського Союзу – Модулі Жан Моне.

З метою масштабування міжнародної проєктної діяльності 7 лютого 2024 р. на кафедрі проведено методичний семінар. Завідувачка кафедри Лілія Войнича поділилась з колективом кафедри досвідом розробки проєкту Модуль Жан Моне та окреслила амбітні плани на 2024 р.:

- розробка проєктів за напрямами Модулі Жан Моне та Центр досконалості Жан Моне;

- організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»;

- проходження стажування науково-педагогічними працівниками кафедри у провідних навчальних закладах Євросоюзу.

Творимо європейське майбутнє разом!


У період з 19.01.2024 р. до 30.01.2024 р. на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого відбулися захисти кваліфікаційних робіт освітнього ступеня «Магістр» здобувачами вищої освіти як денної, так і заочної форми навчання.

Безліч годин роботи, вивчення й опрацювання великого обсягу літератури та проведення власних досліджень засвідчили прояв старанності та самостійності при виконанні кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня.

Представлені теми та презентації робіт, які відображали широкий спектр інтересів та високий рівень професійної майстерності, неабияк зацікавили членів екзаменаційної комісії, що проявлялося у вигляді цікавих дискусій та обговорень, на основі яких магістранти не лише продемонстрували погляди та бачення відомих науковців на ту чи іншу наукову проблематику, а й показали унікальний досвід висловлення та обговорення своїх власних досліджень.

Ми висловлюємо подяку усім магістрантам за їхню наполегливість та витримку під час написання кваліфікаційних робіт, адже захист кваліфікаційної роботи – це не лише завершення навчання, а й початок нового етапу в професійному розвитку.

Бажаємо успіху в подальших високих досягненнях та професійній кар’єрі!


З ініціативи завідувачки кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого к.е.н., доцента Лілії Войничої відбулась зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» з регіональним менеджером зі збуту західного представництва ТОВ «БАСФ Т.О.В.» Михайлом Гордієм, який розповів, що в їхній компанії діють промоутерські програми, де молоді спеціалісти набираються досвіду і навичок у встановлені терміни, а пізніше, шляхом відбору найкращих, офіційно працевлаштовуються, що надзвичайно зацікавило наших здобувачів. Він відзначив, що німецький концерн ТОВ «БАСФ Т.О.В.» є одним із лідерів у світі зі створення та впровадження інноваційних продуктів, що дозволять оптимізувати технології ведення сільського господарства, покращити якість харчування і життя зростаючої кількості населення Землі.

Компанія зацікавлена у наборі молодих, ініціативних, креативних спеціалістів, які згідні працювати в команді для досягнення поставлених цілей.


26 січня 2024 р. в рамках реалізації профорієнтаційних заходів PhD, в.о. доцента кафедри менеджменту імені професора Є.В. Храпливого Михайло Лизак здійснив візит у школи Яворівського району, зокрема у Верблянський, Завадівський, Наконечнянський та Івано-Франківський імені Івана Франка заклади загальної середньої освіти І-III ступенів. В.о. доцента Михайло Лизак ознайомив учнів випускних класів з умовами та перевагами навчання в університеті, наголосивши на спеціальностях, за якими здійснюється підготовка на факультеті управління, економіки та права. Основну увагу було сконцентровано на спеціальності 073 «Менеджмент». В ході зустрічей було доведено до відома учнів інформацію про розташування корпусів та гуртожитків, матеріально-технічну базу університету та про можливості самореалізації у наукових гуртках, колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях, а також в органах студентського самоврядування.

На завершення зустрічей кожна з відвіданих шкіл отримала запрошення відвідати в очному чи дистанційному режимі університет в рамках дня відкритих дверей. Висловлюємо вдячність ініціаторам та організаторам, директорам шкіл та допитливим учням за проведення таких плідних зустрічей.


В українському національному календарі дата 22 січня посідає одне з провідних місць. Так, саме 22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав – УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, – в єдину соборну Українську державу.

Студенти першого курсу спеціальності 073 «Менеджмент» разом з наставником Іриною Колодій взяли участь у виставці «Наша єдність», присвяченій Дню Соборності України, яка проходить в Науковій бібліотеці Львівського національного університету природокористування. Історичну довідку надала директор бібліотеки Марія Грицевич.

Ми вдячні Збройним Силам України, які є запорукою того, що соборній Україні бути. Тимчасово окуповані території неодмінно будуть звільнені від російських загарбників, так само як буде звільнено і найбільшу в Європі атомну електростанцію – Запорізьку.

Метою сьогоднішньої боротьби є перемога соборної України, і досягнути її можливо лише в єдності всього українського суспільства.


Згідно з планом-графіком проведення профорієнтаційної роботи кафедри 17 січня 2024 року PhD, в.о. доцента Іриною Колодій було здійснено візит у ВСП «Вишнянський фаховий коледж ЛНУП» і проведено зустріч зі студентами-випускниками спеціальності 073 «Менеджмент». В ході зустрічі було презентовано відеоролик із загальною інформацією про спеціальність, її кадрове забезпечення, про перспективи та переваги навчання на ній, а також представлено загальну інформацію про університет, розміщення навчальних корпусів та гуртожитків, про можливості реалізації своїх талантів в колективах художньої самодіяльності та спортивних секціях.

Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Студенти отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання та виявили зацікавлення в подальшому навчанні в стінах Львівського національного університету природокористування.

 


21 грудня на кафедрі менеджменту імені професора Євгена Храпливого відбулась робоча зустріч між науково-педагогічними працівниками кафедри та стейкхолдером спеціальності – генеральним директором ТОВ «АКО Індастріс» Ігорем Савкою, метою якої було обговорення проєктів освітніх програм 2024 року першого, другого та третього рівнів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Результатом зустрічі стало отримання рекомендацій від стейкхолдера стосовно покращення освітніх програм, а також підписання відповідних рецензій на них.


13 грудня на кафедрі менеджменту імені професора Євгена Храпливого відбулась робоча зустріч, спрямована на обговорення проєктів освітніх програм першого і другого рівнів для здобуття вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» з метою їх вдосконалення та популяризації. Учасниками зустрічі були науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти та стейкхолдер спеціальності – виконавчий директор ТОВ «ВАМ АГРО» Андрій Великий.

Під час дискусії стейкхолдер висловив думку, що в процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» необхідно насамперед спрямувати зусилля на формування нового управлінського світогляду випускників в контексті розуміння важливості трансформацій у сфері агробізнесу, що викликані війною в Україні та перспективою її вступу до ЄС. В свою чергу здобувачі вищої освіти внесли цікаві та актуальні пропозиції, які передбачають підвищення якості практичної підготовки шляхом ширшого залучення фахівців-практиків до освітнього процесу, збільшення кількості проведення виїзних занять на базі підприємств, організацій та установ стейкхолдерів.

За результатами зустрічі стейкхолдером було підписано рецензії на освітні програми підготовки бакалаврів, магістрів та окреслено основні напрями вдосконалення освітніх програм на перспективу.