10 лютого 2023 р. на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого ЛНУП відбувся розгляд проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент» (ОПП) другого (магістерського) рівня 2023 року. Представила його завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, к.е.н., гарант ОПП Лілія Войнича. У обговоренні активну участь взяли стейкхолдери спеціальності: перший заступник начальника Управління майном спільної власності Львівської обласної ради Тарас Зозуля, керівник ТзОВ «Контрол Процес» Юрій Купецький та Principal Software Engineer at UKEESS Software House Юліан Бульбук. Проєкт ОПП «Менеджмент» в цілому отримав схвальні відгуки проєктної групи та стейкхолдерів.
Разом з цим для більш ефективної реалізації Стандарту вищої освіти України у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня, зокрема програмного результату «Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність», стейкхолдери порекомендували замінити освітній компонент проєкту ОПП «Соціальна відповідальність» на освітній компонент «Соціальний менеджмент». Це дозволить більш широко охопити основні питання цілеспрямованої діяльності суб’єктів управління та управлінських відносин, які виникають у соціальному середовищі, відносин між представниками управлінського апарату і підлеглими, галузевих, територіально-галузевих, міжгалузевих, регіональних, міжрегіональних відносин, зовнішніх та внутрішніх відносин тощо.
За підсумками обговорення прийнято спільне рішення затвердити проєкт ОПП «Менеджмент» із запропонованими стейкхолдерами змінами та представити його для подальшого публічного розгляду і обговорення.


Сьогоднішня вища освіта є інноваційною, гнучкою, безперервною. Вона формує майбутнє країни, визначає довгострокову перспективу її розвитку.
Знання, розуміння та використання у власній науково-педагогічній діяльності новітніх досягнень європейської вищої школи – важлива характеристика сучасного викладача. Протягом липня 2022 р. – січня 2023 р. к.е.н., доценти кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого ЛНУП Лілія Войнича, Володимир Ковалів, Юрій Дубневич та Андрій Верзун пройшли піврічне стажування у Природничому університеті м. Люблін (Республіка Польща).
Висловлюємо щиру подяку деканесі факультету агроінженерії, проф., д-р. габ. Барбарі Колодзєй та завідувачці кафедри економіки і агробізнесу, проф., д-р. Анні Новак за підтримку впровадження новаторських європейських освітніх тенденцій та технологій у вітчизняний освітній процес.

Успішний захист кваліфікаційних робіт на здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент» у Львівському національному університеті природокористування, сповнений цікавими доповідями, дискусіями з актуальних питань сьогодення, вкотре довів, що ми підготували висококваліфікованих фахівців, активних, думаючих, свідомих та соціально відповідальних молодих людей.
Шановні наші випускники, традиційно хочемо побажати вам легкої долі віршованими рядками:
В словах цінуйте їхній зміст,
Людей – за щиру ніжну душу.
Вперед крокуйте в повний зріст –
Без скарг: «Навіщо я це мушу».
Любіть життя – воно одне,
Replay у ньому не натиснеш.
Як сон ранковий, вмить мине,
Неначе зірка в небі, зблиснеш.
І тільки лишиться на згадку
Діянь благих твій слід в віках,
Що найдорожчий із достатку
Всього, який тримав в руках.

(Сергій Ущапівський)

1 грудня 2022 р. був підписаний меморандум про співпрацю між Львівським національним університетом природокористування та Жовківською міською радою. Ректор університету академік НААНУ Володимир Снітинський та міський голова міста Жовква Олег Вольський обговорили умови співпраці, згідно з якими протягом наступних трьох років розвиватимуть взаємовигідне та довгострокове співробітництво, спрямоване на досягнення своїх статутних цілей шляхом проведення профорієнтаційної роботи з учнями старших класів за напрямком. Сторони погодились співпрацювати для розвитку і впровадження передового досвіду у сфері освіти.
В рамках даного документа на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого було розпочато реалізацію освітнього проєкту з розвитку управлінських навичок для підлітків «Junior manager». Учасниками цього проєкту стали учні шкіл м. Жовква.
Програма проєкту передбачає вивчення п’ятьох курсів, які проходять у форматі лекцій, та націлена на ознайомлення з управлінськими навичками та освоєння soft skills.
В рамках дії цього проєкту завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого Лілія Войнича презентувала перший курс – «Менеджмент», який розкриває особливості побудови організації, зокрема пошук ідеї, формування бізнес-моделі, побудову бізнес-стратегії та ознайомлення зі swot-аналізом.
Метою даного проєкту є формування активних членів суспільства, здатних вирішувати нагальні проблеми та протистояти викликам сьогодення.


Останні роки внесли суттєві корективи у процес навчання. Диджиталізація на сьогодні є основою організації освітнього процесу, зокрема у закладах вищої освіти, що змушує нас бути у тренді сучасних технологій, вимагає самоорганізації та самовдосконалення. Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого успішно закінчили навчання за програмою МОН України «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) та продовжують виконувати програму середнього рівня навчання.
Виражаємо вдячність за можливість освоєння нових навичок, вмінь та компетентностей організаторам навчання. Окремі слова подяки висловлюємо Антоніні Букач за доступність та чіткість викладання матеріалу.


17 листопада ми відзначаємо «професійне» свято найпрогресивнішої частини людства – студентства. Юні, активні, усміхнені, наша надія – це лише незначний перелік епітетів, якими наділені наші здобувачі вищої освіти.
Ви робите перші кроки у справжнє доросле життя, набуваєте нових знань, знайомств, які, безперечно, можна назвати фундаментом вашого майбутнього.
Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого хоче привітати Вас з Міжнародним днем студента наступними віршованими рядками:
Ах, молодість! Яка вона багата
На почуття, політ і відкриття...
Вона легка, відважна і крилата.
І перед нею ще усе життя!
Душа її – буяння первоцвіту.
Весняна повінь – щирі почуття.
Вона у мріях вже летить по світу.
І перед нею ще усе життя!
Вона уся в передчутті кохання,
Нема ні зради, ані каяття…
У ній лиш зародилося світання.
І перед нею ще усе життя!
Ах, молодість! Краса і велич, сила!
Великих звершень в ній передчуття.
У неї пісня запальна і крила.
І перед нею ще усе життя!

(Надія Красоткіна)

 


10 листопада 2022 р. на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого відбувся науково-практичний семінар на тему «Методології управління проєктами. Традиційні та гнучкі методології управління проєктами». Спікером даного заходу виступив Principal Software Engineer at UKEESS Software House, магістр першого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент» ЛНУП Юліан Бульбук. Змістовна та пізнавальна доповідь про методи управління проєктами, їх переваги та недоліки переросла у цікаву дискусію. Модератор зустрічі, завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого Лілія Войнича скерувала роботу семінару у формат «запитання-відповідь», що дозволило суттєво поглибити аналіз досліджуваної проблеми. Поряд з суто технічними складовими того чи іншого методу управління проєктами було обговорено вплив на їх ефективну реалізацію соціальних, психологічних, фінансових та інших чинників. Здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», які взяли участь у семінарі, набули безцінного досвіду успішної реалізації управлінських функцій.

Ректорат, професорсько-викладацький склад, працівники, аспіранти та студенти Львівського національного університету природокористування щиро вітають з ювілеєм проректора з навчально-виховної роботи, к.е.н., доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого Ю.В. Дубневича.
Вельмишановний Юрію Володимировичу!
Прийміть сердечні вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею!
Ваша діяльність присвячена вихованню студентської молоді, викладацькій та науковій роботі. Своїм умінням працювати з людьми Ви заслужили повагу та довіру колег і студентів.
Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами й досягати разом професійних висот. Ваш професіоналізм, мудрість, наполеглива праця сприяють не лише Вашому особистому успіху, але й стають запорукою розвитку й процвітання нашого університету.
Ми усі поважаємо та цінуємо Вас за людяність, відвертість і теплоту, порядність, чуйність та доброзичливість.
Нехай збуваються Ваші бажання і прагнення, збережеться все добре, що є у Вашому житті, а доля і надалі щедро обдаровує мудрістю, енергією та натхненням для майбутніх звершень!


9 листопада 2022 р. на черговому засіданні Вченої ради Львівського національного університету природокористування ректором університету академіком НААНУ Володимиром Снітинським було проведено вручення дипломів про присвоєння наукового ступеня доктора філософії (PhD).
Колектив кафедри щиро вітає із цією важливою подією старшого викладача Ірину Володимирівну Колодій. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у подальшому професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям плідної професійної діяльності буде лише міцне здоров’я та удача, натхненна думка і підтримка близьких!


Робота зі стейкхолдерами спеціальності – надважливий елемент забезпечення якісного освітнього процесу. 9 листопада 2022 р. відбулась чергова зустріч зі стейкхолдером спеціальності 073 «Менеджмент», директором ТзОВ «Смарт вей логістик» Миколою Балаушком.
Врахування сучасних вимог до підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» від представників реального бізнесу є основою формування конкурентоспроможних освітніх програм. В процесі обговорення освітніх програм «Менеджмент» враховано пропозиції стейкхолдера щодо їх осучаснення з врахуванням реалій сьогодення: релокації бізнесу внаслідок російської агресії, посилення конкуренції на ринку праці, переорієнтації економіки на забезпечення потреб обороноздатності країни.