Лілія Йосипівна Войнича – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого.

У 2000 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності (диплом з відзнакою).

Після здобуття вищої освіти обіймала посаду фахівця-економіста ЛНАУ.

З 2009 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Стійкість молочного скотарства особистих селянських господарств».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» – «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Операційний менеджмент»; ОС «Магістр» – «Менеджмент організацій».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Методика навчання і викладання менеджменту».

У 2019 році пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: розвиток молочного скотарства в особистих селянських господарствах; управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств; управління трудовими ресурсами сільських територій; управління ментальністю.

Авторка близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-8079-0289.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Планування діяльності підприємств : навчальний посібник / за редакцією Михалюк Н.І. Львів : «Новий світ – 2000», 2015. 620 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 1/11-18289 від 18.11.2014 р.).

Войнича Л. Економічна стійкість молочного скотарства ОСГ : монографія. Львів: Український бестселер, 2014. 182 с.

Магійович І.В., Попівняк Р.Б., Войнича Л.Й. Методика викладання менеджменту. Наука і методика : збірник науково-методичних праць. Вип. 28. Агроосвіта. Київ, 2015. С. 7-12.

Войнича Л.Й. Феномен іміджу соціально-економічних систем. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне фахове видання. Вип. 4. Миколаїв, 2015. С. 122-130.

Войнича Л.Й. Галузь рослинництва в системі забезпечення продовольчої безпеки держави. Науковий вісник ВІЕМ. Серія «Економічні науки». Вип. 13. 2017. C. 188-199.

Липчук В.В., Войнича Л.Й. Концепція тойотизму як альтернативний погляд на організацію виробничого процесу. Економіка України, 2018. №1. С. 16-28.

Войнича Л.Й., Гринишин Г.М. Діджитал-маркетинг в умовах соціально орієнтованої економіки. Проблеми системного підходу в економіці : збірник наук. праць. 2019. Вип. 2(70). С. 128-132.

Войнича Л. Функція Кобба-Дуґласа як інструмент управління трудовими ресурсами сільських територій. Молодий вчений. 2018. №3 (55). С. 642-646.

Войнича Л. Стратегічний маркетинг як основа сучасної бізнес-моделі. Молодий вчений. 2019. №3 (67). С. 419-424.

Voinycha L., Popivniak R. (2020) Mentality management: mentality formation and strategy development. Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol 7. No2. (Scopus). P. 230-237.