Любов Василівна Синявська – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування; заступник завідувача кафедри з наукової-дослідної роботи; член групи розробників освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

У 1994 році закінчила Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності» з присвоєнням кваліфікації «Економіст з бухгалтерського обліку і фінансів».

Після здобуття вищої освіти обіймала посади:

1994–2000 рр. – головний економіст пайгоспу ім. Тімірязєва (з 25.03.1997 року пайгосп ім. Тімірязєва реорганізовано в ТзОВ Куликівське).

2000–2001 рр. – заступник директора ППЮФ «Дальва» з економічних питань.

З 2001 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оподаткування сільськогосподарських підприємств та шляхи його вдосконалення».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

Читає навчальні дисципліни на кафедрі: для здобувачів освіти ОС «Бакалавр» – «Бюджетна система», «Публічні фінанси»; для здобувачів освіти ОС «Магістр» – «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Основні напрями наукових досліджень: вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників; боргова безпека держави; проблеми та шляхи вирішення формування дохідної частини бюджету.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-2723-9551; індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

  1. Liubov Syniavska, Oksana Grytsyna, Heorhiy Cherevko, Olha Sholudko, Ruslana Sodoma. Assessment Of Direct Taxation Of Agricultural Enterprises «Economic Annals-XXI», International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-9 Issue-2, July 2020.Page No.:303-307. URL: https://www.ijrte.ors/download/volume-9-issue-2/ (Scopus)
  2. Оподаткування заробітної плати: досвід Польщі та перспективи для України / Тофан І.М., Синявська Л.В. // Економічний вісник НГУ. 2019. № 3. – С. 170-180. (0,6 друк. арк.)
  3. Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств / Синявська Л.В., Онисько С.М., Марків Г.В. //Науковий журнал ЛНАУ : Аграрна економіка. – Львів : Львівський національний аграрний університет. 2018. Т. 11 № 1-2. – С. 37-45. (0,56 друк. арк.)
  4. Досвід фінансової  децентралізації як фактора формування самодостатніх громад /Синявська Л.В.//Scientific works: Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries-2nd ISSUE. – Bratislava, 2019. – С. 178-186. (0,5 друк. арк.)
  5. Правові аспекти оподаткування аграрних підприємств / Синявська Л.В. // Cross-border cooperation as vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V4 countries. Bratislava: 2017. – С. 278-284. (0,3 друк. арк.)
  6. Реформа спрощеної системи оподаткування / Л.В. Синявська, А.О. Вознюк // Вісник ЛНАУ Економіка АПК. – 2016. – № 23 (1). – С. 163-171. (0,75 друк. арк.)
  7. Вплив державного боргу на боргову безпеку України / Г.В. Марків, Л.В. Синявська, О.В. Рубай // Науковий журнал ЛНАУ : Аграрна економіка. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015,  Т. 8, № 3-4. – С. 29-36. (0,44 друк. арк.)
  8. Спрощена система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників / Л.В.Синявська // «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту». – Луцьк, ВІЕМ, 2015. – С. 96-99. (0,25 друк. арк.)
  9. Państwowy dług Ukrainy: dynamika i główne problemy zarządzania / Syniavska L.V., Kowaliw W. M.//Ekonomia i bezpieczeństwo  wyzwaniem region XXI wieku, Rzeszow, 2014. – С. 105-115.
  1. Державний борг України: динаміка та основні проблеми управління / Синявська Л.В.// Вісник ЛНАУ. Економіка АПК.−2013. − №20(1). − С.162-167. (0,38 друк. арк.).