Навчально-методичний кабінет кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності діє навчально-методичний кабінет спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Саме в ньому здійснюється значна частина навчального та науково-дослідного процесу підготовки студентів на кафедрі (ауд. 306). Кабінет обладнано демонстраційними стендами, підбіркою наукової, методичної та науково-популярної літератури. Тут зібрано літературу та періодичні видання іноземними мовами, монографії, словники, довідники, наочні посібники, які використовують студенти та викладачі у навчанні та науковій роботі.

У цьому кабінеті зберігаються зразки навчальних матеріалів самостійного виконання (наукові, курсові роботи, реферати, анкети та інші матеріали соціологічних опитувань).

Навчально-методичний кабінет використовується для проведення публічних заходів, виховної роботи, особливих засідань кафедри. В цій аудиторії читаються лекції з використанням мультимедійного обладнання, проводяться практичні та семінарські заняття, проходять виховні години, відбуваються захисти дипломних робіт студентів, проводяться семінари, конференції, круглі столи, зустрічі з видатними людьми та науковцями.