Музей професора Євгена Храпливого

Музей відкрито у 2001 р. при тодішній кафедрі організації виробництва та агробізнесу економічного факультету Львівського державного аграрного університету.

Професор Євген Храпливий був видатним науковцем, доктором економіки сільського господарства, відомим дослідником соціально-економічних проблем аграрного сектору, самовідданим захисником матеріальних, соціальних, духовних і національних інтересів українського селянства на західних землях України. Чимало зусиль докладав до організації масової фахової аграрної підготовки та духовного й культурного виховання селян, зокрема сільської молоді. Він – талановитий публіцист, редактор і видавець періодичної та науково-популярної літератури для селян.

Бібліографія друкованих праць Є. Храпливого налічує 695 публікацій, з них – 33 книжкові видання.

У музеї зібрано історичні документи, книжки, фотографії, статті й праці вчених, пов’язані з його науковою та громадською діяльністю, та нагороди, що свідчать про його досягнення.

Експозиція музею оформлена за такими напрямами: члени родини Євгена Храпливого та його родовід; роки навчання; робота в системі молочарських кооперативів РСУК; робота на посаді директора товариства «Сільський господар»; діяльність Є. Храпливого в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка; роки еміграції та робота у Львові (1940–1944); діяльність ученого в період 1945–1949 рр.; «пластунська» діяльність Є. Храпливого; спогади про Є. Храпливого видатних учених і громадських діячів України та закордону; напрями наукових досліджень; творчість і видавнича діяльність дочки професора Лесі Храпливої-Щур.

Навчально-методичний кабінет ім. д.е.н., професора П.С. Березівського

4 березня 2015 року навчально-методичному кабінету кафедри № 324 було присвоєно ім’я д.е.н., професора П.С. Березівського.

Петро Степанович Березівський – доктор економічних наук, професор, видатний вчений, відомий економіст-аграрник. Основні напрями наукових досліджень П.С. Березівського: обґрунтування шляхів удосконалення організації виробництва продукції скотарства; удосконалення методики визначення економічної ефективності продукції скотарства і системи показників для її оцінки; обґрунтування основних напрямів удосконалення економічних взаємовідносин виробників продукції скотарства з підприємствами переробки й агросервісу; системи внутрішньогосподарських виробничих відносин; проблеми ефективності виробництва і формування ринку продукції скотарства; реформування економіки і регулююча роль держави в умовах ринкової економіки; проблеми розвитку приватного сектору АПК; економічні моделі аграрного виробництва в пореформений період.

П.С. Березівський є автором близько 370 наукових праць. З них 145 наукових і 95 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 монографій.

Свій науковий шлях проф. П.С. Березівський поєднував з громадською та суспільною роботою. У різні роки проф. П.С. Березівський був заступником декана, а потім і деканом економічного факультету Львівського НАУ, членом громадського творчого об’єднання «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», членом навчально-методичної комісії за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» Міністерства аграрної політики та продовольства України, головним редактором наукового журналу Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка», який Постановою Президії ВАК України затверджений як наукове фахове видання України, членом редколегії журналів «Інноваційна економіка» і «Сталий розвиток економіки». З 2008 р. до 2013 р. був головою Західного регіонального відділення Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

В навчально-методичному кабінеті кафедри № 324 розроблено й оформлено стенди, які висвітлюють біографію та наукову діяльність видатного вченого.

На базі навчально-методичного кабінету створено комп’ютерний клас кафедри з відповідним програмним забезпеченням професійного спрямування.

Навчально-методичний кабінет ім. д.е.н., професора В.Г. Галанця

В.Г. Галанець – доктор економічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Все життя професора В.Г. Галанця пов’язане з Львівським сільськогосподарським інститутом, студентом якого він став у 1947 р.

1957–1961 – працює на посаді старшого викладача.

1958–1964, 1983–1988 – декан економічного факультету.

1965–1974 – проректор з наукової роботи, водночас у 1969–1971 – завідувач кафедри економічно-математичних методів і обчислювальної техніки.

1971–1994 – завідувач кафедри управління сільськогосподарським виробництвом.

1994–2005 – завідувач кафедри менеджменту і права.

З 1997 року – академік діючої Української технологічної академії.

З 2005 року обіймав посаду професора кафедри менеджменту організацій ЛНАУ.

Основна сфера наукових інтересів – управління виробництвом в сільському господарстві та його реформування в умовах ринкової економіки. Опублікував близько 200 робіт, в тому числі 12 монографій, 10 навчальних та практичних посібників, понад 130 наукових статей.

Під керівництвом професора В.Г. Галанця захистились понад 50 кандидатів економічних наук, 9 з яких стали докторами наук.