При кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток «Правознавець», який розпочав свою роботу у вересні 2019 року. Напрями наукових досліджень гуртка охоплюють різноманітні сфери суспільних відносин, зокрема стосуються запровадження земельної реформи та особливостей правового регулювання агробізнесу.

Члени студентського наукового гуртка беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових семінарах та круглих столах, які проводяться як в університеті, так і за його межами. Щорічно студенти-гуртківці беруть участь у Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який проводиться у ЛНАУ.  За результатами цих заходів публікуються тези студентських доповідей.

Студенти наукового гуртка беруть участь у всеукраїнських фахових олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, зокрема у конкурсі студентських наукових проєктів стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра UA».

Знання, навички та уміння, здобуті студентами-гуртківцями під час здійснення наукових досліджень, безперечно, допоможуть їм при написанні курсових робіт та вивченні навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» і, як наслідок, сприятимуть якісному формуванню фахівців права, здатних в майбутньому ефективно конкурувати на ринку юридичних послуг України.

Перелік баз практики

Юридичний відділ Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроль»;

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області;

Адвокатське бюро «Возний та партнери»;

Приватний нотаріус Х.Г. Страшевська;

Львівський міський центр з надання безоплатної вторинної допомоги.