Олеся Василівна Бінерт – кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого.

2000 рік – закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку за спеціальністю «Облік і аудит».

2000–2011 рр. – завідувач лабораторії кафедри вищої математики, методист інституту післядипломного навчання Львівського національного аграрного університету, методист І категорії відділу навчального маркетингу та працевлаштування Львівського національного аграрного університету.

2011 рік – асистент, старший викладач, в. о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого ЛНАУ.

2017 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток організаційно-економічних умов функціонування виробників молока» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Міжнародний менеджмент»; для студентів ОС «Магістр» – «Управління якістю».

У 2018 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Наукові інтереси: шляхи підвищення ефективності функціонування виробників молока; комунікаційно-інформаційний менеджмент; керівництво та лідерство в організаціях; мережева економіка, бенчмаркінг.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0001-5436-0106.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

Бінерт О.В., Балаш Л.Я., Кулина С.Б. Необхідність застосування сучасних методів управління в освітній сфері. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2020. №2(25). С. 155-159. Режим доступу до ресурсу: www.easterneurope-ebm.in.ua

Бінерт Л.Я., Балаш Л.Я., Лисюк О.В. Особливості антикризового управління підприємствами. Приазовський економічний вісник, 2019. № 3(14). C. 88-93.

Бінерт О.В. Аналіз організаційно-економічних умов функціонування виробників молока у Львівській області. Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид., 2018. №14. C. 259-267. Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua (Index Copernicus)

Бінерт О. В. Організаційно-економічні проблеми функціонування виробників молока та молокопереробних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне фахове видання. Вип. 10. Миколаїв, 2016. С. 275-278.

Бінерт О., Михалюк Н., Балаш Л., Гринишин Г. Вплив економічної культури на розвиток організаційної структури і бізнесу. Аграрна економіка. Львів, 2016. Т. 9. № 1-2. С. 89-97. (Index Copernicus)

Бінерт О. В. Розвиток організаційно-економічних засад функціонування виробників молока на ринку. Бізнес Інформ. 2016–2017. № 10. С. 230-235. (Index Copernicus)

Монографії:

Бінерт О.В., Костирко І.Г. Розвиток організаційно-економічних умов функціонування виробників молока : монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 192 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

Бінерт О.В., Михалюк Н.І., Балаш Л.Я. Можливості дистанційного навчання: методика, переваги і недоліки. Наука і методика : збірник науково-методичних праць. Вип. 28. Агроосвіта. Київ, 2015. С. 38-43.

Бінерт О.В. Мережева сільська економіка. Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4 грудня 2017 р.). Полтава, 2017. С. 70-71.

Binert O. The peculiarities of formation of leadership qualities in head. World achievements Proceedings of XXXХV International scientific conference. Morrisville, Lulu Press, (Mar 1, 2019). Lawrence. Р. 34-38.

Бінерт О.В. Проблеми і методи сучасного менеджменту. Бенчмаркінг. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18-20 березня 2020 р.). Львів: ЛНАУ, 2020. С. 162-167.

Бінерт О.В., Лисюк О.В. Мережева економіка як інструмент інформатизації та комунікації. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2020 р.). Львів: ЛНАУ, 2020. С. 123-126.

Бінерт О. В. Інноваційний, комунікаційно-інформаційний менеджмент в системі сучасного підприємства. Перспективи розвитку економіки та управління в умовах кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 липня 2020 р.). Одеса, 2020. С. 45-47.