Оксана Василівна Синюк – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

У 2001 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

Грудень 2001 р. – грудень 2004 р. – аспірант кафедри менеджменту Львівського державного аграрного університету.

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічні основи регіонального розвитку молочного скотарства».

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Управління персоналом», «Економіка праці та управління персоналом»; для студентів ОС «Магістр» – «Управління змінами».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі менеджменту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Основні напрями наукових досліджень: соціальна відповідальність бізнесу; розвиток малих агробізнесових структур; конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств.

Автор близько 140 наукових і навчально-методичних праць.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

Синюк О.В. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ, 2017. С. 165-173.

Синюк О.В. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Чернігів : ЧДТУ, 2017. С. 207-216.

Синюк О.В. Соціальна відповідальність сільськогосподарських підприємств Львівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ, 2018. С. 79-86.

Синюк О.В. Пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств : збірник наукових праць Уманського національного університету. Умань : УНУ, 2018. С. 137-146.

Синюк О.В. Формування інфраструктури підтримки і розвитку малих агробізнесових структур. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Чернігів : ЧДІЕУ, 2019. С. 236-244.

Синюк О.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільського господарства. Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровської політехніки». 2021. С. 245-256.

Синюк О.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств. Вісник УжНУ. 2021. № 64. С. 156-162.