Ігор Васильович Магійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

У 1982 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

Після здобуття вищої освіти обіймав посаду головного економіста в радгоспі «Верховина» Сколівського району Львівської області.

У 1988 році вступив на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва до Львівського сільськогосподарського інституту.

У 1992 році закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організація і економічна ефективність виробництва яловичини в умовах багатоукладної економіки в гірській зоні Карпат Львівської області», отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 1992 році прийнятий на викладацьку роботу до Львівського сільськогосподарського інституту, відтоді працює на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

У 2002 році отримав вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Інвестиційний менеджмент», «Організація аграрного сервісу»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Аграрний менеджмент», «Методи прийняття управлінських рішень», «Державне та регіональне управління».

У 2016 році пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування Національного лісотехнічного університету України.

У 2020 році – курси експертів (онлайн) «Управління проєктами місцевого розвитку».

Основні напрями наукових досліджень: відносини власності; розвиток сільських територій; адміністративно-територіальна реформа; демографічна криза; соціальний рівень життя населення.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Магійович І.В., Магійович Р.І. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. Науковий економічний журнал «Інтелект XXI» № 6, 2019. Частина 1. С. 128.

Магійович І.В. Демографічна криза та особливості виходу з неї у сільських регіонах країни. Аграрна економіка. 2018. № 1-2, Т. 11. С. 70-79.

Магійович І.В., Магійович Р.І. Реформування відносин власності та відродження народовладдя як чинник розвитку аграрної сфери економіки України. Аграрна економіка. 2018. № 3-4, Т. 11. С. 20-30.

Магійович І.В., Більський І.Б. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси. Аграрна економіка. 2017. № 1-2, Т. 10. С. 45.

Магійович І.В., Нагірний А.М. Адміністративно-територіальна реформа у контексті вдосконалення системи державного управління. Аграрна економіка. Львів, 2016. Т. 9. № 3-4. С. 28-39.

Магійович І.В., Михалюк Н.І. Вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування приватних підприємств в сільському господарстві. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села. Колективна монографія. За заг. ред. Я.С. Янишина. Львів, 2016. С. 226-239.

Магійович І.В. Особливості управління в ОТГ гірських районів Карпат. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 31 березня 2020 року).

Магійович І., Войнича Л., Попівняк Р. Управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств за допомогою функції Кобба-Дуґласа. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2019 р.: формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Львів, 22-24 травня 2019 р.). Львів : ЛНАУ, 2019.

Магійович І. В. Стан, важливість та проблеми у створенні ОТГ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Концептуальні засади менеджменту у сфері аграрного виробництва: теорія, методологія, практика» (м. Львів, 29-30 трав. 2018 р.). Львів, 2018. С. 23-26.