У 2014 році закінчила Львівський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.
Кандидат економічних наук з 2017 року.
З 2018 року працює головним ученим секретарем Львівського національного університету природокористування.
Вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу присвоєно у 2021 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 8 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Бренд-менеджмент», «Дипломатична та консульська служба», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна та європейська безпека».

У 2018 році була лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації за досягнення в науковій діяльності.
Пройшла міжнародне стажування у Старопольській вищій школі у м. Кельце, Польща (10 травня – 11 листопада 2019 року).

Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник Львівського національного університету природокористування: Економіка АПК».

Коло наукових інтересів: зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна торгівля та різногалузевий експортний потенціал, облік та економічний аналіз.

Має близько 70 публікацій, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.