У 2002 році закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.
Кандидат економічних наук з 2011 року.
Вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу присвоєно у 2020 році.
Призначена на посаду доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу в 2020 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 11 років, у тому числі у даному закладі – 11 років.

Основні навчальні курси: міжнародна економічна діяльність України, міжнародна торгівля, міжнародний маркетинг, маркетинг послуг, маркетингові дослідження, мерчандайзинг.

Здійснює керівництво з написання курсових робіт та наукових робіт здобувачів вищої освіти, а також керівництво кваліфікаційними роботами.
Бере участь у виконанні наукових досліджень кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу в рамках наукової тематики. Наукові дослідження тісно пов’язані з дисциплінами, які веде викладач.

Коло наукових інтересів: дослідження міжнародної діяльності вітчизняних підприємств, їхні експортні можливості та конкурентоспроможність на зовнішньому ринку; вплив маркетингових інструментів на вдосконалення функціонування суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Має 128 публікацій, з них 94 наукових та 34 навчально-методичного характеру, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.