У 2006 році закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій».
Кандидат економічних наук з 2014 року.
З 2015 р. – кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 15 років, у тому числі у даному закладі – 15 років.

Основні навчальні курси: «Міжнародний фондовий ринок», «Планування маркетингової діяльності», «Міжкультурні комунікації».

Бере участь у виконанні наукових досліджень кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу в рамках наукової тематики. Наукові дослідження тісно пов’язані з дисциплінами, які веде викладач.

Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі; міжнародні стратегії економічного розвитку; міжнародна маркетингова діяльність; зовнішньоекономічна діяльність України; регулювання міжнародного фондового ринку.

Має понад 70 публікацій, з них 40 наукових та 30 навчально-методичного характеру, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.