У 2011 році отримав диплом магістра Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин. Здобув кваліфікацію «Міжнародник-політолог. Перекладач».
2011–2014 рр. – аспірант кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».
З 2016 до 2020 року – асистент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу.
У 2016–2017 роках – асистент кафедри філософії за сумісництвом.
У 2018–2021 рр. – провідний фахівець Навчального-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти ЛНАУ.
З 2020 року – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу.
З 2022 року – провідний фахівець Відділу міжнародних зв’язків, роботи з іноземцями та особами без громадянства.

Основні навчальні курси: країнознавство, теорія міжнародних відносин, зовнішня політика України, дипломатична та консульська служба, міжнародна торгівля та європейська інтеграція, міжнародні економічні відносини, біржова діяльність, маркетинг інновацій.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Китайська Народна Республіка у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки».

Коло наукових інтересів: історія та теорія міжнародних відносин; геополітика; світова економіка та зовнішньоекономічна політика держав; міжнародні організації та інтеграційні об’єднання; зовнішня політика та міжнародна безпека.

Пройшов міжнародне стажування у Старопольській вищій школі у м. Кельце, Польща (10 травня – 11 листопада 2019 року).
Володіє іноземними мовами: англійська (Сертифікат рівня С1), іспанська та чеська.

Автор та співавтор понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.