Катерина Сергіївна Янковська – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку та оподаткування.

У 2014 році з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність використання біомаси для енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств».

З 2016 року – на науково-педагогічній роботі.

Член ГО «Фонд родини Богдана Гаврилишина».

Член ГО «Кластер енергії».

У 2015–2016 – учасник програми «Польський Еразмус для України» (Польща).

У 2016 році – учасник програми «Молодь змінить Україну» (Польща).

У 2018 році учасник міжнародного польсько-українського науково-дослідного проєкту «Теоретичне, комп’ютерне та натурне дослідження двовісної мікроконтролерної слідкуючої за Сонцем фотоелектричної системи з плоскими концентраторами» (Договір № М/135-2018).

У 2019 році пройшла піврічне стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2019–2020 рр. – учасник Kirkland Program, Польща.

У 2020–2021 рр. – учасник спільного українсько-польського науково-дослідного проєкту «Теоретичне, комп’ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація структури гібридної системи на базі відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення об’єктів цивільного будівництва».

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Організація і методика аудиту»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Аудит».

Основні напрями наукових досліджень: облік і аудит в аграрних формуваннях; біоекономіка в аграрному секторі; відновлювані джерела енергії; біоенергетика.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0001-7371-1178.

Web of Science Researcher ID: AAG-7626-2021.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 3.

Основні публікації:

Сиротюк Г., Янковська К., Калеберда Т. Розвиток аграрного сектору на засадах біоекономіки. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2019. № 26. С. 15-19.

Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В., Янковська К.С. Роль біогазових установок у забезпеченні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування : колективна монографія; за ред.Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб, О.О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 180 с. С. 157-166.

Сиротюк Г., Янковська К. Соціальна звітність компаній як інструмент соціально відповідального бізнесу. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2018. № 25 (1). С. 159-162.

Yankovska K., Syrotyuk H., Syrotyuk S., Konieczny R. Unit Cost of Energy, Obtained by the Methane Fermentation Technology of Agricultural Biomass Conversion. In: Mudryk K., Werle S. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. 2018. Chapter № 23. Р. 241-251. (Web of Science)

Костирко І.Г., Янковська К.С., Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В., Савченко Є.В. Ефективність використання біомаси для енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств : монографія. Львів : Магнолія 2006, 2019. 198 с.

Yankovska K., Syrotyuk H., Syrotyuk S., Konieczny R. Unit cost of energy, obtained by the methane fermentation technology of agricultural biomass conversion. ICORES 2017. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Book ID : 451260_1_En. Chapter № 23. Р. 241-251. (Web of Science)

Lypchuk V., Yankovska K. Estimation of energy potential of agricultural enterprise biomass. Energy and Fuels. 2016. E3S Web Conf. Vol. 14, 2017 URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171402017. (Scopus)

Syrotiuk K., Kiczek M. Energetyczny potencjał biomasy rolniczo-przemysłowego kompleksu obwodu Lwowskiego. Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE / red. S. Gędek. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2015. S. 297-309.

Черевко Г.В., Савченко Є.В., Сиротюк К.С. Економічна ефективність використання сонячної енергії у сільськогосподарських підприємствах : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2016. 220 с.