Володимир Романович Крупа – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У 2000 році з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2001 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Оплата праці у сільськогосподарських підприємствах при вдосконаленні системи соціального захисту населення».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2018–2019 рр. пройшов піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» – «Мотиваційний механізм підприємництва»; для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» – «Комерційна діяльність», «Інноваційне підприємництво», «Організація консалтингового бізнесу», «Основи експертизи товарів».

Основні напрями наукових досліджень: проблеми розвитку аграрного підприємництва, реалізації підприємницького потенціалу сільських територій, застосування інноваційних підходів у бізнесі, мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах, дослідження ринкової поведінки економічних суб’єктів.

Член вченої ради факультету управління, економіки та права.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-8658-7735.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 4.

Основні публікації:

 1. Губені Ю. Е., Крупа О. М., Крупа В. Р., Шувар Б. І. Моніторинг поведінки роздрібних закупівельників овочів та фруктів на ринку «Шувар»: за підсумками соціологічного дослідження в рамках співпраці з ТзОВ РСП «Шувар». Львів, 2021. 50 с.
 2. Hubeni Y., Krupa V., Krupa O., Tsiolkovska S. (2020). The Foreign Economic Vector of Agribusiness Activity in the Western Region of Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego. № 20(35) (4). S. 29–46. URL: https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.4.20
 3. Крупа В. Р., Крупа О. М. ІТ-технології в управлінні комерційною діяльністю сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2020. № 27. С. 18–27.
 4. Hubeni, Y., Krupa, V., Krupa, O., Raiter, N. (2020). Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego. № 20(35) (1). S. 25–39. URL: https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.3
 5. Hubeni Y., Krupa W. Land Transformations in Ukraine: Problems and Expectations. Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy rolnictwa swiatowego. 2019. Vol. 19 (34). Nr. 3. S. 23-34. (0,84 д. а., з них 0,42 д. а. Крупа В. Р.). URL: https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.43
 6. Бойко В. В., Крупа В. Р. Механізми та інструменти управління розвитком суб’єктів малого підприємництва в АПК. Агросвіт. 2019. № 20. С. 3–10.
 7. Крупа В. Р., Крупа О. М. Реалізація підприємницького потенціалу сільських територій: сучасні умови та перспективи. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 8. Крупа В. Р., Крупа О. М. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій. Аграрна економіка. Львів. 2016. Т. 9. № 1-2. С. 9–18.
 9. Крупа В. Р. Ділова активність сільських домогосподарств у макроекономічному вимірі. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 89–94.
 10. Онисько С. М., Біттер О. А., Крупа В. Р. Оплата праці у сільськогосподарських підприємствах при вдосконаленні систем соціального захисту населення: монографія. Львів, Ліга-Прес, 2011. 232 с.
 11. Крупа В. Р. Оплата праці в системі механізмів соціального захисту сільського населення: теоретико-методологічні аспекти. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. Вип. 98. Харків: ХНТУСГ, 2010. С. 351–358.
 12. Крупа В. Р. Аналіз умов формування оплати праці у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. Вінниця, 2010. Випуск 5. Т. 1. С. 200–205.