Освітня програма «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

Випусковою за підготовку фахівців за освітньою програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» є кафедра автомобілів і тракторів.
Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр на денній і заочній формі навчання:
 – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти);
– 1 рік 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст» );
– 2 рік 10 місяців (на основі ОПС «фаховий молодший бакалавр»).
Термін навчання за освітнім ступенем магістр становить 1 рік 4 місяці.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ОП«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

Під час навчання ти використовуватимеш:
• технології та комп’ютерне обладнання для діагностики автотранспортних засобів за допомогою програмного забезпечення та діагностичних сканерів Autocom CDP, VAS, OP-COM, Renault CAN-Clip, VAGCOM;

• пакети прикладних програм для моделювання, розрахунку та автоматизації SOLIDWORKS EDU EDITION 2023-2024, AutoCAD, Autodesk Inventor, Siemens NX, TIA Portal V18, симулятор для промислових роботів та їх оффлайн програмування RoboDK;

• демонстраційно-навчальні розрізи агрегатів, деталей, систем і механізмів, розрізи двигунів внутрішнього згорання, стенд для комп’ютерної діагностики на базі двигуна AHL-1.6 (Volkswagen Passat);
• стенди для вивчення системи впорскування палива бензинового двигуна типу Motronic ML 4.1, системи електронного управління роботою дизельного двигуна Diesla ЕDС “Common Rail", системи клімат-контроль типу Climatronic, антиблокувальної системи гальм АВS/ASR, навчально-практичний стенд «Сенсорика та акторика автомобільних систем»;

• стенди та контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання геометричних розмірів деталей автомобільної техніки і зняття характеристик двигунів внутрішнього згоряння;

• провідну світову систему віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування фахівців автомобільного транспорту «LCMS ELECTUDE», яка заснована на хмарних технологіях;

•системи супутникового навігаційного моніторингу з використанням телематичного обладнання;
• вимірювальне обладнання для визначення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів;
• новітні технології та обладнання для зварювання і наплавлення металів всесвітньо-відомої фірми зварювання FRONIUS.


Будеш проходити навчання:
в сучасних, облаштованих новітнім обладнанням мультимедійних лекційних лабораторіях, комп’ютерних класах та спеціалізованих лабораторіях випускової кафедри автомобілів і тракторів , серед яких:
• лабораторія правил та безпеки дорожнього руху;
• лабораторія конструкції ДВЗ та робочого обладнання;

• лабораторія конструкції шасі;

• лабораторія випробування ДВЗ;

 • лабораторія діагностики автомобілів та випробування дизельної паливної апаратури;

• лабораторія електронного обладнання автомобілів польської фірми «Академія Мехатроніки»;

• лабораторія теорії автомобіля та трактора;
 
• лабораторія паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів ТОВ «ФХ Сервіс»;
     
• лабораторії силових енергетичних установок ТОВ «Сігма-інжиніринг»;

• лабораторії віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування «LCMS ELECTUDE»
     

Також студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» проходять навчання в інших новостворених лабораторіях і навчальних центрах, зокрема:
• навчально-практичному центрі зварювання «Fronius»;

• лабораторії цифровізації в промисловості компанії «Siemens»;

• лабораторії комп’ютерного моделювання;

• лабораторії плазмової різки металів;

• лабораторії технології машинобудування ТОВ «СІ ЕФ ТІ УКРАЇНА»;
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Серед інших дисциплін наші студенти вивчають, зокрема, такі спеціальні дисципліни:
• комп’ютерні технології з основами програмування;
• електричні системи та схемотехніка автомобілів;
• комп’ютерна та дистанційна діагностика;
• гідравліка, гідро- та пневмоприводи;
• інженерна механіка;
• конструювання машин;
 • паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
• автомобілі;
• мехатроніка автомобілів;
• технічна, комп'ютерна та дистанційна діагностика автомобілів;
• автомобільні двигуни;
• мехатроніка автомобілів;
• підприємства автомобільного транспорту;
• технічна експлуатація автомобілів;
• ремонт автомобілів;
• електро- та гібридні автомобілі;
• безпека дорожнього руху;
• стандартизація та сертифікація транспортних засобів;
• логістика.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-АВТОМОБІЛІСТІВ

Під час навчання студенти, які навчаються за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» проходять навчальні, технологічні та виробничі практики. Базами практик є автотранспортні, автосервісні підприємства, регіональні представництва провідних виробників автомобілів і спеціалізованої техніки, серед яких вітчизняні ФОП «TOPGEARSAMBIR», МКП «Транс-Екіпаж», ТОВ «Арія Моторс», ПРАТ «Галичина Авто», ТОВ «Автотранс-Дік», ТОВ «Дністер Транс», ТОВ «Ол-Транс Сервіс», ТОВ «Сервісний центр ДІАМАНТ», ТОВ «ФХ Сервіс», ТОВ «Сігма-інжиніринг», ДП «Роберт Бош Продакшн Україна», ТОВ «Алекс со», ТзОВ «ГалАвтосвіт», ТОВ «Вітас», МКС Бетон, ТОВ Львівська філія «НОВА ПОШТА».
Практичні заняття проходять також у виробничих умовах на базах філій кафедр в ТОВ «Сервісний центр ДІАМАНТ», ТОВ «ФХ Сервіс», ПРАТ «Галичина Авто».
Студенти мають можливості пройти закордонні практики, взяти участь в програмах обміну (трансфері) студентів, навчатись за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими університет має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Швеція, Данія.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ВОЛОДІЮТЬ НАВИКАМИ:

• технічної експлуатації та ремонту, виробництва і проектування автотранспортних засобів;
• проведення комп’ютерної діагностики електронного обладнання автотранспортних засобів;
• виконання робіт логістичного та транспортно-експедиційного обслуговування автомобільних перевезень, реалізації систем інформаційного обслуговування учасників дорожнього руху;
• розроблення спеціальної і спеціалізованої оснастки для технічної експлуатації, ремонту і діагностування рухомого складу автомобільного транспорту;
• проектування підприємств автомобільного транспорту;
• розроблення елементів, що забезпечують безпеку руху автотранспортних засобів, проведення експертної оцінки дорожньо-транспортних пригод.

ФАХІВЦІ З АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ:

• начальника колони, інженера відділу експлуатації, начальника гаража, керівника СТО, головного інженера автопідприємства;
• інженера з транспорту, логіста, диспетчера з транспорту та служби перевезень, начальника відділу транспортно-експедиційної роботи;
• менеджера з продажу автомобілів, інженера відділу гарантійного обслуговування автомобілів;
• наукового співробітника науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України;
• інженера-логіста з автомобільних перевезень;
• інженера з безпеки дорожнього руху, інспектора з організації дорожнього руху, інспектора з технічного нагляду, провідного спеціаліста територіального сервісного центру МВС.

ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

Кафедра співпрацює більше як з 20 різними автотранспортними підприємствами, регіональними представництвами провідних виробників автомобілів і спеціалізованої техніки, автосервісними підприємствами, заводами з виробництва і ремонту запчастин до автомобільної техніки, логістичними компаніями, центрами з проектування навчально-діагностичних стендів автомобільної електроніки тощо.

УМОВИ ВСТУПУ

для здобуття першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
2. Мотиваційний лист.
3. Результати національного мультипредметного тесту (2022 р. чи 2023 р.):
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика на вибір вступника.
Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 р. чи 2021 р. з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності.
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130 балів.
4. Копію свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID картка з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год.  31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня 2023 р:
- підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати в приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
–укласти договір про навчання.

УВАГА! Особи, які не склали національного мультипредметного тесту чи ЗНО, можуть вступити на дану спеціальність тільки на контрактну форму на підставі мотиваційного листа.

УМОВИ ВСТУПУ
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «автомобільний транспорт» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший бакалавр»

Для вступу на навчання на основі повної ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання) вступники подають документи в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1.    Заяву про участь у конкурсному відборі.
2.    Мотиваційний лист.
3.    Сертифікати:
–    ЗНО 2020 р. чи 2021 р. з 1) української мови/української мови та літератури; 2) математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії, або географії (на вибір вступника)
чи
–     національного мультипредметного тесту (2022 р.) з української мови, математики та історії України;
чи
–    національного мультипредметного тесту (2023 р.) з української мови, математики та одного предмету на вибір вступника (історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика).
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 балів.
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID картка з витягом з державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про місце реєстрації).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год.  31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня:
– підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати у приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
– укласти договір про навчання.

УВАГА! Особи, які не склали національного мультипредметного тесту чи ЗНО, можуть вступити на дану спеціальність тільки на контракту форму на підставі мотиваційного листа.

УВАГА! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за будь-якою спеціальністю галузей знань 27 «Транспорт», 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», 18 «Виробництво і технології».