Навчально-практичний центр сільськогосподарської техніки компанії HORSCH відкрито 11 листопада 2020 р. на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу ім. професора О.Семковича факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП. Цьому заходу передувала тривала тісна співпраця факультету механіки та енергетики з ТОВ «Хорш Україна» та дилером з продажу техніки даної марки – ТОВ «Золочів ТХ».

Навчально-практичний центр оснащений окремими моделями грунтообробно-посівних машин компанії HORSCH, зокрема дисковими модулями Joker 8 HD та Tiger 4 MT, сівалкою точного висіву Maestro 8.70–75–80 CC для сівби просапних культур та сівалкою Pronto SW EU для сівби дрібного, середнього та крупного насіння зернових, зернобобових та інших с.-г. культур.
Для підключення сівалок марки «НОRSCH» до тракторів в центрі є в наявності монтажний комплект ISOBUS з подовженим кабелем.
Протягом навчального року дилером компанії проводиться заміна окремих наявних моделей і марок сільськогосподарських машин на інші, вивчення яких передбачено робочими навчальними планами здобувачів вищої освіти за спеціальностями 208 «Агроінженерія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 « Садівництво і виноградарство.
Основні завдання діяльності центру: організація та проведення навчання для студентів з вивчення модельних рядів, особливостей будови, концептуальних конструктивних рішень, функціональних можливостей, порядку проведення комп’ютерного налаштування на відповідні параметри і режими та контроль якості роботи сівалок, особливості агрегатування та використання під час виконання агротехнологічних операцій ґрунтообробних модулів та посівних комплексів, здійснення діагностики їх електричної та електронної системи, випробовування окремих програмних й апаратних модулів.

В центрі студенти проходять технологічні практики з керування с.г. технікою, беруть участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах практичного характеру, які проводяться під егідою ТОВ «Хорш Україна» та ТОВ «Золочів ТХ». В ньому систематично відбуваються семінари, круглі столи, курси з підвищення кваліфікації за участю як викладачів, так і різних користувачів техніки виробництва компанії HORSCH.
В навчально-практичному центрі проводяться лабораторно-практичні заняття з навчальних дисциплін «Сільськогосподарські машини», «Техніка АПК», «Система: машина-поле», «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Системи точного землеробства», «Експлуатація машин в рослинництві», «Технічний сервіс в АПК», «Інноваційні інженерні технології в аграрному виробництві».