Кафедра автомобілів і тракторів здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузь знань – 27 «Транспортні технології».
Основним напрямком спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі та практичні проблеми, пов’язані з конструкцією, експлуатацією, діагностикою, ремонтом, утилізацією автомобільних транспортних засобів, технологіями побудови і використання об’єктів його інфраструктури, методами техніко-економічних розрахунків показників діяльності автомобільного транспорту.
Основним напрямком спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти є підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.

Студенти-автомобілісти проходять підготовку на сучасній матеріально-технічній базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП та кафедри автомобілів і тракторів. До їхніх послуг мультимедійні лекційні аудиторії та цілий ряд спеціалізованих лабораторій, серед яких:
• лабораторія правил та безпеки дорожнього руху;

• лабораторія конструкції ДВЗ та робочого обладнання;

• лабораторія конструкції шасі;

• лабораторія випробування ДВЗ;

• лабораторія діагностики автомобілів та випробування дизельної паливної апаратури;

• електронного обладнання автомобілів польської фірми «Академія Мехатроніки»

• лабораторія теорії автомобіля та трактора;

• лабораторія «Паливно-мастильні та експлуатаційні матеріали ТОВ «ФХ Сервіс»;

• лабораторії силових енергетичних установок ТОВ «Сігма-інжиніринг»;

• лабораторії віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування «LCMS ELECTUDE»

Також студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» проходять навчання в інших новостворених лабораторіях і навчальних центрах, зокрема:
• навчально-практичному центрі зварювання «Fronius»;

• лабораторії цифровізації в промисловості компанії «Siemens»;

• лабораторії комп’ютерного моделювання;

• лабораторії плазмової різки металів;

• лабораторії технології машинобудування ТОВ «СІ ЕФ ТІ УКРАЇНА».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Серед інших студенти вивчають, зокрема, такі спеціальні дисципліни:
• комп’ютерні технології з основами програмування;
• електричні системи та схемотехніка автомобілів;
• комп’ютерна та дистанційна діагностика;
• гідравліка, гідро- та пневмоприводи;
• інженерна механіка;
• конструювання машин;
• паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
• автомобілі;
• мехатроніка автомобілів;
• технічна, комп'ютерна та дистанційна діагностика автомобілів;
• автомобільні двигуни;
• мехатроніка автомобілів;
• підприємства автомобільного транспорту;
• технічна експлуатація автомобілів;
• ремонт автомобілів;
• електро- та гібридні автомобілі;
• безпека дорожнього руху;
• стандартизація та сертифікація транспортних засобів;
• логістика.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

В процесі навчання студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» використовують різні інструменти, засоби на технології навчання:
• технології та комп’ютерне обладнання для діагностики автотранспортних засобів за допомогою програмного забезпечення та діагностичних сканерів Autocom CDP, VAS, OP-COM, Renault CAN-Clip, VAGCOM;

• пакети прикладних програм для моделювання, розрахунку та автоматизації SOLIDWORKS EDU EDITION 2023-2024, AutoCAD, Autodesk Inventor, Siemens NX, TIA Portal V18, симулятор для промислових роботів та їх оффлайн програмування RoboDK;

• демонстраційно-навчальні розрізи агрегатів, деталей, систем і механізмів, розрізи двигунів внутрішнього згорання, стенд для комп’ютерної діагностики на базі двигуна AHL-1.6 (Volkswagen Passat);

• стенди для вивчення системи впорскування палива бензинового двигуна типу Motronic ML 4.1, системи електронного управління роботою дизельного двигуна Diesla ЕDС “Common Rail", системи клімат-контроль типу Climatronic, антиблокувальної системи гальм АВS/ASR, навчально-практичний стенд «Сенсорика та акторика автомобільних систем»;

• стенди та контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання геометричних розмірів деталей автомобільної техніки і зняття характеристик двигунів внутрішнього згоряння;

•системи супутникового навігаційного моніторингу з використанням телематичного обладнання;

• вимірювальне обладнання для визначення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів;

• новітні технології та обладнання для зварювання і наплавлення металів всесвітньо-відомої фірми зварювання FRONIUS.

провідну світову систему віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування фахівців автомобільного транспорту «LCMS ELECTUDE», яка заснована на хмарних технологіях;

СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ І ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ «LCMS ELECTUDE»

Для покращення навчального процесу спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на кафедрі автомобілів і тракторів широко використовують провідну світову систему віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування фахівців автомобільного транспорту «LCMS ELECTUDE», яка заснована на хмарних технологіях. Вона дозволяє студентам глибше освоїти конструктивні особливості сучасних автомобілів та електромобілів, проводити їх комп’ютерну діагностику, досліджувати електронні елементи систем сучасних двигунів (https://drive.google.com/drive/folders/1VOiZADXH15P101Jvr6pJPlodtVFY2ct0?usp=sharing).

Система включає в себе наступні розділи:
• Легкові автомобілі Light Vehicle
• Вантажний транспорт Heavy Vehicle Systems
• Електромобілі Electric Vehicle
• Діагностичний симулятор автомобіля

Дана система дозволяє:
– використовувати діагностичний симулятор, в якому доступні усі сучасні засоби діагностування (електронний осцилограф, мультиметр, автосканер тощо) для проведення діагностичних спостережень автомобіля;

– проводити симуляцію різноманітних відмов електронних елементів;
– досліджувати паливну систему «Common Rail» сучасного дизеля;

– вивчати конструктивні особливості та досліджувати витрату електричної енергії тягової акумуляторної батареї електричного чи гібридного автомобілів.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ТА СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Під час навчання студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» проходять навчальні, технологічні та виробничі практики. Базами практик є виробничі потужності та бази стейкголдерів – автотранспортні, автосервісні підприємства, регіональні представництва провідних виробників автомобілів і спеціалізованої техніки, серед яких вітчизняні ФОП «TOPGEARSAMBIR», МКП «Транс-Екіпаж», ТОВ «Арія Моторс», ПРАТ «Галичина Авто», ТОВ «Автотранс-Дік», ТОВ «Дністер Транс», ТОВ «Ол-Транс Сервіс», ТОВ «Сервісний центр ДІАМАНТ», ТОВ «ФХ Сервіс», ТОВ «Сігма-інжиніринг», ДП «Роберт Бош Продакшн Україна», ТОВ «Алекс со», ТзОВ «ГалАвтосвіт», ТОВ «Вітас», МКС Бетон, ТОВ Львівська філія «НОВА ПОШТА» (https://drive.google.com/drive/folders/18kU6TT-Ms8CNqQcV0DO2ZtdwXvOEiYYi?usp=sharing).
Практичні заняття проходять також у виробничих умовах на базах філій кафедр в ТОВ «Сервісний центр ДІАМАНТ», ТОВ «ФХ Сервіс», ПРАТ «Галичина Авто» (https://drive.google.com/drive/folders/1EoF8AUXYHATFWU2EPT9bY7O4xECECeAB?usp=sharing).
Студенти мають можливості пройти закордонні практики, взяти участь в програмах обміну (трансфері) студентів, навчатись за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими університет має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Швеція, Данія.

Важливою формою співпраці зі стейкголдерами є проведення їхніми представниками лекційних і практичних занять як на базі своїх підприємств, так і в лабораторіях кафедри автомобілів і тракторів ЛНУП.

Студенти на практичному занятті, що проводиться фахівцями ТЗОВ Сервісний Центр «Діамант» Тема заняття: «Сервісне обслуговування автомобілів марки Toyota C-HR hybrid»

Лекційне заняття проводить головний механік ТОВ «ФХ Сервіс» Микола Ворона. Тема лекції: «Конструктивні характеристики та особливості роботи електронних систем управління та додаткових систем у спеціалізованих автомобілях»

Студенти на лекційному занятті, що проводять представники компанії WIX – провідної компанії з виробництва автомобільних фільтрів. Тема заняття «Особливості конструкції та експлуатація автомобільних фільтрів виробництва компанії WIX».

Студенти на практичному занятті на базі CTO «Volvo». Тема заняття «Комп’ютерна діагностика електронного та електричного обладнання вантажних автомобілів».

Студенти на практичному занятті на ДП «Роберт Бош Продакшн Україна», що спеціалізується на регенерації стартерів до автотранспортних засобів. Тема заняття «Технологічний процес та особливості регенерації стартерів»

До навчального процесу залучаються закордонні партнери кафедри, зокрема академії «Мехатроніки» (м. Познань, Польша).

Студенти на гостьовій лекції в режимі on-line, яку проводить керівник фірми «Мехатроніка» (м. Познань, Польща) Річард Кедзя. Тема лекції «Системи автоматичного керування ДВЗ»

Студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» поглиблюють свої знання, приймаючи участь в різноманітних заходах, виставках, форумах, де відбуваються зустрічі представників СТО, виробників, постачальників та інших фахівців, на яких обговорюються питання подальшого розвитку галузі автомобільного транспорту.

Студенти та викладачі кафедри автомобілів і тракторів на FORUM СТО Львів у Центрі професійної освіти Боско

ВИПУСКНИКИ ВОЛОДІЮТЬ НАВИЧКАМИ
• технічної експлуатації та ремонту, виробництва і проектування автотранспортних засобів;
• проведення комп’ютерної діагностики електронного обладнання автотранспортних засобів;
• виконання робіт логістичного та транспортно-експедиційного обслуговування автомобільних перевезень, реалізації систем інформаційного обслуговування учасників дорожнього руху;
• розроблення спеціальної і спеціалізованої оснастки для технічної експлуатації, ремонту і діагностування рухомого складу автомобільного транспорту;
• проектування підприємств автомобільного транспорту;
• розроблення елементів, що забезпечують безпеку руху автотранспортних засобів, проведення експертної оцінки дорожньо-транспортних пригод.

ФАХІВЦІ З АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ
• начальника колони, інженера відділу експлуатації, начальника гаража, керівника СТО, головного інженера автопідприємства;
• інженера з транспорту, логіста, диспетчера з транспорту та служби перевезень, начальника відділу транспортно-експедиційної роботи;
• менеджера з продажу автомобілів, інженера відділу гарантійного обслуговування автомобілів;
• наукового співробітника науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України;
• інженера-логіста з автомобільних перевезень;
• інженера з безпеки дорожнього руху, інспектора з організації дорожнього руху, інспектора з технічного нагляду, провідного спеціаліста територіального сервісного центру МВС.