Історія кафедри фізики та інженерної механіки

Як окрема структурна одиниця Львівського сільськогосподарського інституту кафедра фізики була створена 30 листопада 1946 року. 

Протягом 1947–2007 рр. неодноразово змінювалася її назва: кафедра фізики і метеорології (1947–1959), кафедра фізики і вищої математики (1959–1960), кафедра фізики і електротехніки (1960–1963), кафедра фізики (1963–1987), кафедра фізики і теоретичної механіки (1987–1989), кафедра фізики (1989–2007). З 2007 р. кафедра має свою теперішню назву. 

Першим завідувачем кафедри фізики був професор В.Я. Кучер, який очолював кафедру до 1960 р. З 1960 року кафедрою керував доцент В.І. Волощенко, а в 1965–1976 рр. – доцент І.Д. Третяк. За цей час зусиллями викладачів і лаборантів створено шість навчальних лабораторій та одну науково-дослідну лабораторію для вивчення фізичних властивостей кристалів вольфрамату та молібдату літію. У 1976 р. кафедру очолив доцент П.І. Кушнір, під керівництвом якого інтенсивно вивчався вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти.

Упродовж 1994–2005 рр. кафедрою керував доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор М.М. Семерак. У цей час основну увагу на кафедрі приділяли вивченню теоретичних аспектів конструкційних елементів різних пристроїв.

З 2005 року кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор С.В. Мягкота.

Влітку 2007 року до кафедри приєднано секцію інженерної механіки. 

Колектив кафедри забезпечує викладання таких дисциплін: «Загальний курс фізики», «Фізика з основами біофізики», «Агрометеорологія», «Кліматологія та метеорологія», «Радіоелектроніка», «Будівельна фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Основи теорії споруд», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка».

Студенти вивчають закони природи й набувають практичних навичок у лабораторіях механіки та молекулярної фізики, електрики та електромагнетизму, оптики, опору матеріалів.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Фізика і науково-технічний прогрес». Під керівництвом викладачів кафедри студенти неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Колектив кафедри налічує 6 співробітників: професор, д-р. ф.-м. наук С.В. Мягкота, доценти, кандидати ф.-м. наук О.М. Пономаренко та О.М. Бурнаєв, доцентка, канд. т. наук Х.Б. Василів, в.о. доцента, канд. ф.-м. наук О.П. Кушнір, провідні фахівці Т.Й. Куречко та П.В. Ціцький.

На кафедрі сформувались і успішно функціонують такі напрями наукових досліджень: люмінесценція, вузькосмугові фільтри, реставрація технічної спадщини.

Співробітники кафедри опублікували понад 250 наукових статей, 28 методичних посібників, розробили понад 130 лабораторних робіт, отримали 7 авторських свідоцтв на винаходи. Наукові роботи викладачів кафедри опубліковані у провідних вітчизняних і міжнародних наукових журналах, в тому числі включених до наукометричної бази Scopus.

Кафедра має тісні наукові контакти з українськими та закордонними науково-виробничими колективами.